מעבר לגבולות ארדה – טולקין ומורשת הרנסנס באיטליה

הטענה ששר הטבעות מושפע או "נובע" מהתיאולוגיה הנוצרית הועלתה כבר פעמים רבות. ואולם, כאשר אומרים "נצרות", חשוב להבין כי יש בנצרות זרמים רבים השונים לחלוטין זה מזה באשר לעמדותיהם בשאלות יסוד. מאמר זה הוא ניסיון ראשון לבחון את הקשר בין ההגות הטולקינאית לבין הנצרות של הרנסנס באיטליה.
להמשך קריאה