אתרבת פינרוד אה אנדרת

אתרבת פינרוד אה אנדרת אודות המוות וילדי ארו, והשחתת האדם מאנגלית: יואל ואינגר הקדמה: (מתוך כתב יד אודות הטקסט) לאלדר נודע כי לפי מסורת האדאין, בני אדם האמינו כי מטבען לא היו נשמותיהם קצרות ימים, אלא נעשו כן מחמת רשעותו של מלקור. לא היה ברור לאלדר האם נתכוונו בני אדם … להמשך קריאה