החיים תחת איום קיומי

"אויב קדום התעורר במזרח. אויב השולח בנו את חיצי שנאתו ומחפש את נשק יום הדין במטרה להשמידנו. לא, זו לא מהדורת החדשות היומית" – אלה ספרי "שר הטבעות". המאמר מציג את ההשלכות שיש לחיים תחת איום קיומי על כל רבדי החיים, תוך בחינת קשרי הגומלין בין המיתוס והאתוס של שר הטבעות לבין המציאות שלנו כאן ועכשיו. להמשך קריאה