כינויים – זהות עצמית ואחרת בין האלפים בעידן הראשון

… שפות ושמות עבורי, הם חלק בלתי נפרד מן הסיפור.
(ג.ר.ר. טולקין, מתוך מכתב מספר 163 ל A.H.Auden , מכתבים בעריכת המפרי קרפנטר)

המאמר על קוונדי ואלדר1 (Quendi and Eldar) נראה בקריאה ראשונה כמאמר בלשני הדן בעיקר בשורשים שונים בשפות האלפים וכיצד שורשים אלו התפתחו לכינויים שונים עבור האלפים ועבור יצורים אחרים. מבט נוסף מגלה כי הדיון בשמות אלו מכיל אוצר בלום של מידע על האופן בו ראו קבוצות האלפים את עצמן, וכיצד התייחסו לקבוצות אחרות.

אלדר/ אברי

ההתחלה

הכינוי הראשון שנתנו האלפים לעצמם כאשר התעוררו היה קוונדי (Kwendi) כינוי שמשמעותו ב-.P.Q ו-.C.E* המדברים. אלו שיוצרים מילים באמצעות קולות (נכתב כ- Quendi ב-.Q) להבדיל משאר היצורים שלא דיברו.2 ההתייחסות הרחבה הזו הצטמצמה ל-עם האלפים ככלל, בשונה מולאר ומאיאר (Valar and Maiar) כאשר הם פגשו את היצורים המדברים הללו, ומאוחר יותר בארץ התיכונה ל-שונים משאר היצורים.3

האחדות הראשונית של האלפים נעלמה עם קריאתו של אורומה וההתדיינות לפני הפרידה. אלו היו ארועים מכוננים בהסטוריה האלפית אשר יצרו רגשות של עוינות, מרירות ותחושות בגידה אשר מעולם לא החלימו ואשר הוסיפו להתקיים לאורך אלפי שנים. שתי קבוצות נפרדו והפכו מנוגדות. אלו אשר דחו את הקריאה ונשארו בארץ התיכונה – אברי (.C.E- המסרבים),4 ואלו אשר הלכו בעקבות אורומה, בין אם הגיעו לאמן (Aman) לבסוף או לא – אלדר (.Q- "הצועדים, עם-הכוכב").5

שתי מילים אלו היו למן ההתחלה טעונות במשמעויות הרבה מעבר לתיאור גרידא. אלדר נבע ממיזוג שני מושגים שונים: במקור פירוש המילה היה "עם-הכוכב או אלפים באופן כללי" והיתה עוד מילה אלדו ששימשה עבור "הצועדים". ההבחנה בין שתי המילים נעלמה במהרה בשל הדמיון ביניהן. המילה אלדר ספגה לתוכה את שתי המשמעויות, והפכה למילה העיקרית עבור אלף בקווניה. האברי לא נכללו במשמעות המילה, ונראה כי הם לא נחשבו כחלק מן האלדאלייה (Eldalië) (עם-האלפים בקווניה), בעיניהם של האלפים תושבי אמן.6 בנוסף, משמעותו של השורש אבר (Abar) מ-.C.E אשר מאוחר יותר התפתח בקווניה לשם אבר/אברי היתה סרבן, אחד המסרב לפעול על פי עצה או פקודה, ויתכן שהוא נוצר בתחילה כדי לתאר את אלו אשר סרבו להצטרף למסע מערבה.7

לאברי כמובן היתה נקודת מבט שונה לחלוטין. הם ראו את עצמם לא כעריקים, אלא כאלפים האמיתיים היחידים. ראייה זו עולה בבירור מתוך לשונותיהם. המילה קוונדי (Kwendi), העם, ונגזרותיה בדיאלקטים האברים השונים תמיד התייחסה לאלו אשר נשארו בארץ התיכונה, ולא לאלפים באופן כללי. בצורה זו הבדילו האברי בינם, אלו אשר תמיד נשארו נאמנים למקורם, ובין אלה שעזבו – העריקים.8

אור/ אפלה

שני מושגים נוצרו בזמן ההתדיינות, ללא ספק על ידי הקבוצה שהעדיפה את אורומה: קאלא-קוונדי (kala-kwendi): אנשי האור ו- מורי-קוונדי (mori-kwendi): אנשי החושך. אלו שרצו לראות את האור של ואלינור, ואלו אשר סרבו להזמנת הולאר ונראה כי לא שאפו להיות במקום בו לא היתה חשכה.9

מילים אלו נעלמו מן השפות של האלפים אשר נותרו בארץ התיכונה, אולם שרדו בשפות של אמן. בקווניה קלקוונדי (Kalaquendi) (האלפים של האור-.Q), הפכה למילה השמורה לאלו שחיו באמן, ו- מוריקוונדי (Moriquendi) (האלפים של החושך-.Q) עבור אלו אשר נשארו מאחור, בין אם הצטרפו למסע או לא.10

גולי הנולדור החזירו את שני המושגים הנ"ל כאשר הגיעו לארץ התיכונה, עם משמעויות נרחבות יותר מבעבר. המונח קלקוונדי (Kalaquendi) הביע כעת גם את תחושת העליונות שחשו הנולדור, משום שחוו את האור של ואלינור, ורכשו ידע וכוחות נוספים בשל קשריהם עם הולאר והמאיאר באמן. הכינוי מוריקוונדי קיבל משמעות נוספת על כוונתו בעבר. כעת נחשבו המוריקוונדי לא רק ראויים לבוז וגנאי (משום שדחייתם את הזמנת הולאר התקבלה כסימן שלא סלדו מן הצללים שהטיל מלקור על הארץ התיכונה11), אלא גם כנחותים.

הבחנה זו יצרה מהר מאוד סיכסוכים עם הסינדר (האלפים האפורים-.Q). נתיניו של אלווה12 (Ëlwe) – שנחשבו מוריקוונדי על פי הנולדור – מצאו את המושג מעליב משום שהם בחרו אור על פני חושך, אם כי בשל סיבות שונות מעולם לא הגיעו למערב. כתוצאה מכך, המילה קלקוונדי (Kalaquendi) נעלמה מן השימוש הרוֹוֵחַ, והמילה מוריקוונדי הוגבלה לאלפים שלא היו נולדור או סינדר. כלומר, אברי ואלפים אחרים אשר לא גרו בבלריאנד זמן רב בעת הגעת הנולדור ולא היו נתיניו של אלווה.13

על מנת ליצור הבחנה בין אלו אשר היו באמן לבין אלו שלא, הומצאו כינויים ניטרליים, המילים אמנייר (Amanyar) (אלו אשר מאמן-.Q) ו- אומנייר (Umamanyar) (אלו אשר לא מאמן-.Q), אשר לא היו בעלות משמעות שלילית.15 אולם בנוסף היו גם האבמנייר (Avamanyar), אלו אשר לא הגיעו לאמן משום שלא רצו. כלומר, האברי.16

איתנו/ נגדנו

עבור הסינדר, האברי, אשר דרו במעבי היערות ובמערות,17 נותרו אפופי סוד, עויינים ובלתי ראויים לאמון. שפת הסינדר שיקפה תחושות אלה אולם לא באמצעות שימוש ברעיון האור והאפלה כפי שנעשה בקווניה. המילה המקבילה לאלדר בסינדרין היתה קלבין (Celbin)/ קלבן (Calben) ביחיד18 (כל האלפים מלבד האברי-.S), אשר בשלב כלשהו קיבלה את המשמעות של כל החברים בברית נגד מורגות' ללא קשר מאיזה גזע הם. האברי נקראו בכינוי מוארבין (Moerbin)/ מורבן (Morben) ביחיד. בתחילה לא יוחד הכינוי מוארבין לאלפים בלבד אלא לכל מי שהגיע מחוץ לבלריאנד. לא רק האברי נקראו כך אלא גם הנאנדור (Nandor) ובני האדם. בני שלושת הבתים שהגיעו קודם, ואחר כך בני אדם אחרים. באותו זמן אם היה צורך להתייחס במפורש לאבר מסויים מבין כל שאר המורבן, הוא נקרא (מורנדל S.-Mornedhel) (אדל Edhel – אלף). רק כאשר הוכרו הנאנדור כשארים, ובני האדם הצטרפו למלחמה נגד האוייב נותרו האברי המוארבין היחידים: אלו אשר מעולם לא כרתו ברית עם האלדר במלחמותיהם, למרות שהיו אויביו של מורגות'. במקרה הלא סביר שבו אבר הצטרף לסינדר, הוא הפך לקלבן.19 הרמיזה כי בניגוד לקלבין המוארבין היו בני ברית של מורגות', או לפחות היו בעלי נאמנות מפוקפקת, לא היתה נכונה בהתייחסות לאברי, משום ששום אלף לא לחם מעולם עבור מורגות'. האברי היו מלאי מרירות כלפי האלדר ומן הסתם זו היתה הסיבה שהם היו לעיתים עויינים ובוגדניים. הקלבין הניחו שאם אברי נתפסו על ידי האוייב, יכולת ההתנגדות שלהם היתה חלשה יותר והם דוכאו ונשלטו ביתר קלות מאשר האלדר.20

מזג נולדורי/ תרעומת אברית

הנולדור תמיד התייחסו אל האברי כנחותים, אם הם טרחו להתייחס אליהם בכלל. זאת, למרות שהאברי הראשונים שהם פגשו בשובם לארץ התיכונה טענו שהם טאטיאר (Tatyar) (כלומר, השבט המקורי השני אשר בסופו של דבר הפך להיות הנולדור), ולכן שארים רחוקים של הגולים. קשר האבות הזה לא קרב את הקבוצות זו לזו. השילוב בין היהירות הנולדורית והטינה והקנאה של האברים מנעו כל אפשרות של דו-קיום אשר יכול היה להיות לתועלתם ההדדית.21

המילים בהן בחרו הנולדור להתייחס לעצמם לעומת המילים שהתייחסו לקבוצות אלפים אחרות שפגשו בבלריאנד מעידות על גישתם לקבוצות הללו. השימוש במילה אלדר (הצועדים) כמילה העיקרית לתיאור אלפים בקווניה, מצביע על כך שהם החשיבו כשארים רק את אלו שיצאו למסע, ואילו השאר, אלה אשר בחרו לא להצטרף למסע, לא היו ראויים בעיניהם להכלל בין האלפים.22 בנוסף, הנולדור ייחדו את הכינוי המשפיל מוריקוונדי, אשר רימז גם על נחיתות, עבור האברי.23

לסיכום

הנולדור ראו את האברי לא כשארים שדרכם נפרדה לפני זמן רב אלא כעם זר ועויין, נפרד ושונה. שונה עד כדי בילבול עם יצורי האוייב. בפעם הראשונה שגולי הנולדור פגשו אורקים, הם חשבו שאלו הם אברי אשר הפכו למושחתים ופראיים בטבע.24

מעבר לכך, אברי היה כינוי גנאי שבו השתמשו האלדר כדי להעליב אחרים. הנולדור, שתמיד היו משוכנעים בעליונותם, התייחסו לטלרי (בין אם תושבי אמן או הארץ התיכונה) כאברי בלב, מכיון שהתמהמהו יותר מכל השאר בטרם עזבו את הארץ התיכונה.25 בתגובה, טענו הטלרי כי הנולדור הם בעצם אברי, ושהם שבו לארץ התיכונה כאשר הבינו את הטעות שעשו בבואם לאמן. על פי הטלרי, אמן לא היתה גדולה מספיק בשביל כל מריבותיהם של הנולדור.26 גם בין הסינדר בדוריאת', נחשב הכינוי מורבן (כלומר אברי) לעלבון. טורין, אשר גדל בדוריאת', תקף את סרוס (Saeros), משום שכינה את אימו בקנטרנות מורבן, במקום מורוון.27 תושבי דוריאת' הפגינו את עויינותם לבני האדם באמצעות שימוש בכינוי מורבן במקום אדאין (Edain), כינויים המיוחד.28

האברי מצידם מעולם לא הצליחו להתגבר על מרירותם כלפי האלדר לאחר הפירוד הראשוני, ועל קנאתם וטינתם לגולים. כך יצא שהם מעולם לא הצליחו להנות מפירות הידע שרכשו האלדר באמן או בדוריאת', אך כן סבלו מתוצאות מלחמותיהם ותבוסותיהם.

סינדר/ נולדור

דומים/ אך שונים

מערכת היחסים בין קבוצות האלדר השונות גם היא היתה מלאה במחלוקות וחוסר הבנות.

לאורך השנים הארוכות של חיים ביחד בבלריאנד, נטמעו הנולדור והסינדר שחיו מחוץ לדוריאת' לעם אחד דובר סינדרין שנקרא דונדיל (Dúnedhil), אלפים מערביים בסינדרין. 29

אולם אפילו הבחירה בשפת סינדרין כשפה המדוברת, אשר היתה אמורה להיות סימן להשתלבות שני העמים, לא היתה תוצאה של רצון טוב. הסיבות לבחירה זו נעוצות בחרם של אלו ת'ינגול אשר אסר על השימוש בשפת קווניה ובכשרונם הגדול יותר של הנולדור ללימוד שפות. הנולדור מעולם לא חדלו לחשוב על קווניה כשפתם. בעיניהם זו היתה השפה העיקרית של האלדר, שפת הלימוד, השפה ששימרה יותר מן האחרות את אופיה של שפתם העתיקה, הוכחה לעליונותם על פני כל שאר האלפים. 30

לנולדור ובמיוחד לגולים היה מוניטין מעורפל בעיני הסינדר בשל עברם. הדבר בא לידי ביטוי באמצעות היחס לשם השבט. בכל שפות האלפים היה קשר ברור בין שמו של שבט הנולדור לבין מושג החוכמה או הידע. השם נבע מן השורש NGOL שמשמעותו "ידע, תבונה, חוכמה".31 אולם אותו שורש בסינדרין, (Q. ñóle, S. gul), נקשר לידע סודי, במיוחד כאשר הידע הנ"ל היה נחלתם של אוּמָּנִים מומחים. יתר על כן, שורש זה היה חלק מן השילוב מורגול (אוּמְּנוּיוֹת שחורות) אשר קישר את הנולדור עם מורגות' ורימז כי הם השיגו את עליונותם באמצעות לימוד תורתם ממלקור.32

דוגמא נוספת של הטינה שחשו הסינדר היה השם שהעניקו לגולים בסינדרין. בתחילה, נקראו גולי הנולדור אודיל (Ódhil)/ אודל (Ódhel) ביחיד,33 שם שניתן לכל אלו שעברו לאמן, ויותר מאוחר הפך מקושר באופן מיוחד לנולדור שחזרו.

סינדרין שימרה מילה מן העבר עבור שבט הנולדור: גוליד (Goelydh)/ גולוד (Golodh) ביחיד, מן השורש C.E. *ngoldo. מילה זו היא המקבילה בסינדרין למילה נולדו בקווניה ומקור שתיהן הוא P.Q.-*ñgolodo34.
נראה שהצליל הפונטי של המילה היה לא נעים לאוזני הנולדור והם לא השתמשו בה. אולם חשוב יותר, זה היה השם שבו נקראו על ידי אלו שחשו עויינות אליהם ולא הסכימו עם עמדותיהם והתנהגותם, קרי, אלו ת'ינגול ונתיניו. על ידי שימוש בשם השבט העתיק הזה, ניסו הסינדר לייצר נתק בין הגולים ובין הנולדור דרי אמן ובכך לחתור תחת הטיעון המרכזי לעליונותם של הנולדור, ולהראות שכל האלדר שווים.35

מסקנה

המבט שמציג פרופסור טולקין במאמר זה על חברת האלפים מראה בבירור שבטים מפורדים על בסיס ההיסטוריה שלהם. קבוצות אשר לא יכלו להתגבר על טינות העבר ביניהן, בין אם זו הפרידה הראשונית והמסע לאחריה, או שובם של הנולדור. נראה שהאלפים הזדהו תמיד כקבוצה או שבט אך לא כגזע. הזיהוי התרבותי כנולדור, סינדר או אבר היה הרבה יותר חשוב ומשמעותי עבורם מאשר אלף. עברם והרקע שלהם הכתיבו את ראייתם העצמית, את יחסיהם הבין קבוצתיים ואת ראייתם את האלפים האחרים. נדמה שהם מעולם לא הצליחו לראות כי המשותף ביניהם כקוונדי רב על המפריד ביניהם כבני השבטים השונים.

דבר המחברת:

הרעיונות המונחים בבסיסו של מאמר זה נובעים מספרו של צווטן טודורוב The Conquest of America: The Question of the Other, על תפיסות האני והאחר.

סיכום מאוד קצר ומאוד שטחי של הנושא הראשי:

ככלל, יש שתי גישות אפשריות כאשר שתי קבוצות נפגשות בפעם הראשונה (בהתייחסות לקולומבוס והאינדיאנים):

 • אפשר להתחיל מן המשותף כך שהיחיד מתייחס לאחר כדומה לו, זהה לו, נקודת מבט המובילה להיטמעות, להשלכת ערכיך שלך על האחר.
 • אפשר להתחיל מן השונה, נקודת מבט שמובילה לראיית האחר במושגים של נחיתות או עליונות.

שתי הגישות נובעות מן הרעיון שהאני הוא המציאות היחידה, שהערכים של האני הם הערכים היחידים, שהאני הוא היקום.

על המאמר והמחברת:

המאמר נכתב על ידי Angelica והופיע לראשונה באתר Silmarillion Writers' Guild בקטגוריית המאמרים באתר. בקטגוריה זו מופיעים מאמרים של כותבים שונים במגוון רחב של נושאים.


המאמר זכה במקום השני בתחרות MEFA 2008 בקטגוריית מאמרים.

מחברת המאמר, Angelica, גילתה את הארץ התיכונה אי אז בתקופת הפנסים (1979) והמשיכה לבקר בה מאז, אולם את הפאנדום והפאנפיק גילתה ב 2006. היא כתבה מספר מאמרים וסיפורים שאת כולם אפשר למצוא באתר SWG, בו היא מסייעת כעורכת.

* קיצורים:

 • Quenya – Q.
 • Sindarin – S.
 • Primitive Quendyan – P.Q.
 • Common Eldarin – C.E.

הערות:

– תודה ל Angelica על הרשות לתרגם את המאמר.
– תגובות בעברית למאמר יועברו אל הכותבת, מתורגמות. תשובותיה, אם היא תבחר להשיב, יובאו כלשונן, באנגלית.

ביבליוגרפיה:

 • Tolkien J.R.R., The History of Middle-earth volume X,The War of the Jewels, Part 4: Quendi and Eldar, edited by Christopher Tolkien, Harper Collins, 1995.
 • Todorov Tzvetan, La Conquista de América: El problema del Otro, Editorial Siglo Veintiuno, México, 1987.

מקורות מצוטטים:

 1. Tolkien J.R.R., The History of Middle-earth volume X,The War of the Jewels, Part 4: Quendi and Eldar, edited by Christopher Tolkien, Harper Collins, 1995
 2. Id., Appendix D, p 391. "The Ñoldorin Loremasters state … i karir quettar ómainen."
 3. Id., Appendix D, p 393. "But when the Elves … present in ordinary language"
 4. Id., The principal linguistic elements concerned, p 361. "*ABA 'refuse', 'say nay … declined to follow Örome."
 5. Id., B. Meanings and use of the various terms applied to the Elves and their varieties in Quenya, Telerin and Sindarin, Quenya, 4, p 374. "The original distinction between … or Elves in general'."
 6. Id., B. Meanings and use of the various terms applied to the Elves and their varieties in Quenya, Telerin and Sindarin, Quenya, 4, p 374. "When one of the Elves … thinking of the Avari"
 7. Id., The principal linguistic elements concerned, *ABA Quenya, p 371."*abar thus meant 'recusant … the Westward March: Q. Avar, pl. Avari."
 8. Id., Author's Notes to Quendi and Eldar, Note 9, p 410. "but wherever the descendants … as compared with the Avari."
 9. Id., B. Meanings and use of the various terms applied to the Elves and their varieties in Quenya, Telerin and Sindarin, Quenya, 2, p 373. "There also existed two old compaounds … the shadows of Melkor upon Middle-earth."
 10. Id., B. Meanings and use of the various terms applied to the Elves and their varieties in Quenya, Telerin and Sindarin, Quenya, 2, p 373. "The lineal descendants of … on the March or not."
 11. Id., B. Meanings and use of the various terms applied to the Elves and their varieties in Quenya, Telerin and Sindarin, Quenya, 2, p 373. "The latter were regarded … with the Valar and Maiar."
 12. Id., B. Meanings and use of the various terms applied to the Elves and their varieties in Quenya, Telerin and Sindarin, Quenya, 4, p 375. "All the subjects of … Sindar or 'Grey-elves'."
 13. Id., B. Meanings and use of the various terms applied to the Elves and their varieties in Quenya, Telerin and Sindarin, Quenya, 2, p 373. "In the period of exile … were not subjects of Elwë."
 14. Id., B. Meanings and use of the various terms applied to the Elves and their varieties in Quenya, Telerin and Sindarin, Quenya, 4, p 374. "When one of the Elves … thinking of the Avari"
 15. Id., B. Meanings and use of the various terms applied to the Elves and their varieties in Quenya, Telerin and Sindarin, Quenya, 2, p 373. "The old distinction … Amaneldi and Úmaneldi."
 16. Id., The principal linguistic elements concerned, *ABA Quenya, p 370. "Compare also Avamanyar … (an equivalent of Hekeldi)."
 17. Id., B. Meanings and use of the various terms applied to the Elves and their varieties in Quenya, Telerin and Sindarin, Sindarin, 1, p 377. "but the Avari in general … or in caves."
 18. Id., B. Meanings and use of the various terms applied to the Elves and their varieties in Quenya, Telerin and Sindarin, Sindarin, 1, p 376. "Associated with these compounds … Quenya Eldar, Telerin Elloi."
 19. Id., B. Meanings and use of the various terms applied to the Elves and their varieties in Quenya, Telerin and Sindarin, Sindarin, 1, p 377. "Any individual Avar who … became a Calben"
 20. Id., Author's Notes to Quendi and Eldar, Note 9, p 408. "The implication that as … with regard to the Avari."
 21. Id., C. The Clan-names, with notes on other names for divisions of the Eldar, p 381. "The first Avari that … they accused of arrogance."
 22. Id., B. Meanings and use of the various terms applied to the Elves and their varieties in Quenya, Telerin and Sindarin, Quenya, 4, p. 374. "The original distinction between … thinking of the Avari."
 23. Id., B. Meanings and use of the various terms applied to the Elves and their varieties in Quenya, Telerin and Sindarin, Quenya, 2, p.373. "In the period of Exile … not subjects of Elwë"
 24. Id., Editorial Notes #7, p 418. "'Whence they came, … savage in the wild."
 25. Id., C. The Clan-names, with notes on other names for divisions of the Eldar, p 381. "The Noldor indeed asserted … being left in Beleriand."
 26. Id., C. The Clan-names, with notes on other names for divisions of the Eldar, p 381. "This ill-feeling descended … room to quarrel in."
 27. Id., Author's Notes to Quendi and Eldar, Note 9, p 409. "Some of the Nandor … in the King's hall."
 28. Id., Author's Notes to Quendi and Eldar, Note 8, p 408. "Though Morben might still … intended to be insulting."
 29. Id., B. Meanings and use of the various terms applied to the Elves and their varieties in Quenya, Telerin and Sindarin, Sindarin, 3, p. 378. "Dúnedhil 'West-elves' (the reference … to both Ñoldor and Sindar."
 30. Id., B. Meanings and use of the various terms applied to the Elves and their varieties in Quenya, Telerin and Sindarin, Quenya, 3, p.374. "In the use of the Exiles … character of Elvish speech."
 31. Id., C. The Clan-names, with notes on other names for divisions of the Eldar, Ñoldor, p. 383. "The variant forms of … possessed by the Ñoldor."
 32. Id., C. The Clan-names, with notes on other names for divisions of the Eldar, Ñoldor, p. 383. "In S the word … learning from Melkor-Morgoth."
 33. Id., The principal linguistic elements concerned, *KWEN Sindarin 3 (c), p.364. "Ódhel, pl Ódhil; besides … from the old clan-name."
 34. Id., The principal linguistic elements concerned, *KWEN Sindarin 3 (c), p.364. "Golodh was the S … from PQ *ñgolodo."
 35. Id., B. Meanings and use of the various terms applied to the Elves and their varieties in Quenya, Telerin and Sindarin, Sindarin, 3, p. 379. "Ódhil thus became specially … his brother Olwe."
שמירת קישור קבוע.

סגור לתגובות.