בורא הפאנטאסיה

משה דור סופד לג.ר.ר. טולקין, במאמר בו הוא סוקר את מסלול חייו של טולקין, יצירתו, ודברים שנאמרו על-ידי סופרים אחרים. המאמר התפרסם בספטמבר 1973 זמן קצר לאחרי פטירתו של טולקין. להמשך קריאה