תמפות

תורין ושות'- מסע- חלק א' - מסלול המסע של הגמדים ובילבו כפי שמתואר ב'הוביט'
תורין ושות'- מסע- חלק ב' - מסלול המסע של הגמדים ובילבו כפי שמתואר ב'הוביט'


אתרים משניים

תאלוס (נהר) - בלריאנד - העידן הראשון
תאנגורודרים - אנגבאנד, צפון בלריאנד , קרב 2 בלריאנד, קרב 3 בלריאנד
תארבאד - ארץ התיכונה, ה
תארגליון - בלריאנד - העידן הראשון , קרב 3 בלריאנד
תחת-הגבעה - ההוביט: מהוביטון לריבנדל, עידן שלישי: מסעות שלפני שר הטבעות, פלך, ה , שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו
תילי הסיגים - מוראנון, מורדור
תיסטל ברוק - פלך, ה
תל הדולנאנדים - נקרת הלם
תל המתים - נקרת הלם
תל הרוכבים - נקרת הלם
תריהירן (הר) - דרום הארץ התיכונה , נקרת הלם