סאתרים משניים

סאמאת נאור - אורודרואין
סאנלאנדינג (אנוריה) - ארץ הגבעות, ארץ תיכונה בעידן השני - איזורי השפעה
סארן אתראד (בבלריאנד) - בלריאנד - העידן הראשון
סארן גביר - ארץ הגבעות, שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו, שר הטבעות: מסלולים: ממוריה לפארת גאילן
סוללת הלם - נקרת הלם
סוסון המרקד, ה - ברי
סורונטיל - נומנור
סטאדל - ברי, הגירת ההוביטים
סטאנדלף - פלך, ה
סטארקהורן - דרום הארץ התיכונה , מדוזלד
סטוק - פלך, ה
סטוקברוק - פלך, ה
סילברלוד - ארץ הגבעות, הרי הערפל , לוריין, מוריה
סיראנון - הרי הערפל , מוריה
סיריון (נהר) - בלריאנד - העידן הראשון , צפון בלריאנד
סיריל (נהר) - נומנור
סירית (נהר) - דרום הארץ התיכונה , מורדור
סכר בני-המוות (פורנוסט) - אריאדור
סנובורן (נהר) - דרום הארץ התיכונה , מדוזלד
סף ארצות הפרא - הרי הערפל
סקארי - פלך, ה
סרני (נהר) - דרום הארץ התיכונה