כמפות

כוכי המתים/ביתו של טום בומבדיל - מפה המתארת את ביתו של טום בומבדיל וארץ הכוכים


אתרים משניים

כוך הגדול, ה - כוכי המתים/ביתו של טום בומבדיל
כיפת הכוכבים (לא ‘מגדל האבן‘) - ארץ תיכונה בעידן השני - איזורי השפעה
כף אנדראסט - דרום הארץ התיכונה
כף באלאר - בלריאנד - העידן הראשון
כף הצפוני, ה - נומנור
כף פורוכל - ארץ התיכונה, ה
כפרים השכוחים, ה - הגירת ההוביטים