טמפות

טופוגרפיה: הארץ התיכונה, נומנור, בלריאנד - מפה תמטית המראה את המבנה הטופוגראפי בארצות השונות לאורך העידנים השונים
טורין וניינור - נדודיהם של צמד הגיבורים הטראגיים מהעידן הראשון
טיהור הפלך: קרב ביוואטר - הקרב היחיד שהתרחש בפלך


אתרים משניים

טאור א-נדאידלוס (יעראופל) - ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל , צפון הארץ התיכונה
טאור-אים-דואינאת - בלריאנד - העידן הראשון
טאור-אן-פארות - בלריאנד - העידן הראשון
טאורמורנה (פאנגורן) - ארץ הגבעות, ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל
טאור-נא-נלדור - בלריאנד - העידן הראשון
טאור-נו-פואין - צפון בלריאנד , קרב 3 בלריאנד
טאלאת דירנן - בלריאנד - העידן הראשון
טאלאת רונן - בלריאנד - העידן הראשון
טאניקווטיל - מרד הנולדור
טאסארינאן - בלריאנד - העידן הראשון
טארמאסונדאר - נומנור
טאר-מינאסטיר - נומנור
טארן איילואין - ברן ולותיין, מסלול נדודיהם, צפון בלריאנד
טבעת הגורל - אמאן
טבעת הסלעים של אייזנגארד - אורתאנק
טבעת העכבישים (מההוביט?) - עכבישים
טול אויינן - נומנור
טול ארסאה - אמאן
טול ארסיאה - מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה
טול גאלן - בלריאנד - העידן הראשון , מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה
טול מורוון - ארץ התיכונה, ה
טול סיריון - אנגבאנד, בלריאנד - העידן הראשון , ברן ולותיין, מסלול נדודיהם
טול פואין - ארץ התיכונה, ה
טול-אין-גאורהות - אנגבאנד, ברן ולותיין, מסלול נדודיהם, צפון בלריאנד
טולפאלאס - ארץ התיכונה, ה, דרום הארץ התיכונה
טומהאלאד - בלריאנד - העידן הראשון , ברן ולותיין, מסלול נדודיהם
טומונזאהאר - בלריאנד - העידן הראשון
טומלאדן (גונדולין) - אנגבאנד
טומלאדן (גונדור) - דרום הארץ התיכונה
טונא - צפון בלריאנד
טוקבאנק - פלך, ה
טוקבורו - טיהור הפלך: קרב ביוואטר, פלך, ה
טוקלאנד - אריאדור , פלך, ה
טורך אונגול (מאורת שילוב) - שר הטבעות: מסלולים: מסעם של פרודו וסאם אל מורדור
טייגלין (נהר) - בלריאנד - העידן הראשון
טייפילד - פלך, ה
טיריון - אמאן, מרד הנולדור
טניקוטיל - אמאן