זאתרים משניים

זווית (angle, בלוריין), ה - הרי הערפל
זינוק-הצבי (קאבד-אן-אראס) - ברן ולותיין, מסלול נדודיהם
זיראק-זיגיל - הרי הערפל , מוריה
זירת הקרב (battle plain) - מורדור