המפות

הגירת ההוביטים - תיאור מסלולי ההגירה השונים של עמי ההוביטים
ההוביט: חילוץ הנשרים - מסלול הנשרים שחילצו את בילבו, גאנדאלף והגמדים מידיהם של האורקים מערי הערפל
ההוביט: מהוביטון לריבנדל' - מסלול תנועתם של תורין ושות
ההימלטות מחורבן בלריאנד - תיאור מסלולי הנדידה של העמים השונים שחיו בבלריאנד
ההר הבודד - מפת ארבור
הוביטון - עיירת הפלך
היכל תאראנדואיל - מפה המתארת את היכל המלך תאראנדואיל שבה נכלאו תוריו וחבריו (מההוביט)
המפה של תרור - נסרק מתוך 'ההוביט'
המרדף אחר פיפין ומרי- חלק א' - תיאור המסלול של מרי ופיפין מהרגע שהאורקים שבו אותם והמרדף שלגולס, גימלי ואראגורן עשו אחריהם.
הנת'אנון - המחבוא של פאראמיר ואנשיו באיתיליה
העידן הרביעי - השפעה פוליטית- - ההשפעה ותחומי הממלכות שקמו לאחר מלחמת הטבעת, בעידן הרביעי.
הרי הערפל - שרשרת ההרים הגדולה בארץ התיכונה


אתרים משניים

האוד‘ אין גוואנור - דרום הארץ התיכונה , מורדור
האוד‘-אן-אלת - בלריאנד - העידן הראשון , ברן ולותיין, מסלול נדודיהם, צפון בלריאנד
האוד‘-אן-נדנגין (האוד‘-אן-נירנאית&lsqu - צפון בלריאנד
האליפיריה - דרום הארץ התיכונה
האנת אנון - דרום הארץ התיכונה , הנת אנון, מורדור , שר הטבעות: מסלולים: מסעם של פרודו וסאם אל מורדור
האראד - ארץ התיכונה, ה, גונדור בעידן השלישי: ימי הניוון, העידן הרביעי - השפעה פוליטית-, עידן שלישי: ממלכות הדונאדאין, קרבות הדונאדין
הארדבוטל - פלך, ה
הארודייל - מדוזלד
הארונדור - ארץ התיכונה, ה, דרום הארץ התיכונה , מורדור
הארו-תחתית - מדוזלד
הארלונד - אריאדור
הארלינדון - אריאדור , ארץ התיכונה, ה
ההאראד הקרוב - ארץ התיכונה, ה, מורדור , קרבות הדונאדין
ההאראד הרחוק - ארץ התיכונה, ה
הוביטון - אריאדור , פלך, ה
הולין (ארגיון) - ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל , קרבות סאורון בעידן השני
הורוול (נהר) - אריאדור , הרי הערפל
הורנבורג - נקרת הלם, קרב נקרת הלם
הורנרוק - נקרת הלם
החומה הארוכה (אנדראם) - בלריאנד - העידן הראשון
היאראסטוני - נומנור
היארוסטאר - נומנור
היארנוסטאר - נומנור
הייזנד (קצה המשוכה) - פלך, ה
הייל - פלך, ה
היכלי דורין - ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל , נדידת הגמדים
היכלי ניינה - אמאן
הימלאד - בלריאנד - העידן הראשון , צפון בלריאנד
הימלינג - אריאדור , ארץ התיכונה, ה
היסילומה (היתלום) - צפון בלריאנד , קרב 3 בלריאנד
הירילורן - מנגרות
היתאיגליר (הרי הערפל) - הרי הערפל , מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה
היתלום - צפון בלריאנד , קרב 3 בלריאנד
הלקאראקסה - מרד הנולדור
הלקרקסה (הקרח השוחק) - אמאן
הממלכה הברוכה (אמאן [רשום בטעות ‘ואלינור&lsq - מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה
הסמיאלים הגדולים - פלך, ה
הר גראם - אריאדור , הרי הערפל
הר האבדון - אורודרואין, מורדור , שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו, שר הטבעות: מסלולים: מסעם של פרודו וסאם אל מורדור
הר האש - אורודרואין, מורדור , שר הטבעות: מסלולים: חבורת הטבעת, סאם ופרודו, שר הטבעות: מסלולים: מסעם של פרודו וסאם אל מורדור
הר הבודד, ה - ההוביט: מהוביטון לריבנדל, העידן הרביעי - השפעה פוליטית-, צפון הארץ התיכונה , קרבות מלחמת הטבעת בצפון הארץ התיכונה
הר הפלורי - אמאן
הר הקיצון (מתדראס), ה - אורתאנק , הרי הערפל
הר הרוחות הרעות (דווימורברג) - דרום הארץ התיכונה , מדוזלד
הר טאראס - בלריאנד - העידן הראשון
הר לובן (טאניקווטיל) - מרד הנולדור
הר מינדולואין - דרום הארץ התיכונה , מורדור , מינאס טירית
הר רריר - בלריאנד - העידן הראשון , צפון בלריאנד , קרב 3 בלריאנד
הרי אמאן (הפלורי) - מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה
הרי אנגמאר - הרי הערפל
הרי האימה - צפון בלריאנד
הרי הברזל - צפון בלריאנד
הרי הערפל - ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל , מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה
הרי הצל - ארץ התיכונה, ה, מוראנון, מורדור
הרי הצל (איפל דואת) - ארץ התיכונה, ה, מוראנון, מורדור
הרי הצל (ארד וותרין) - צפון בלריאנד
הרי לון - אריאדור , ארץ התיכונה, ה, בלריאנד - העידן הראשון , מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה, צפון בלריאנד
הרי מירקווד - צפון הארץ התיכונה
הרי מיתרים - צפון בלריאנד
הרים האפורים, ה - ארץ התיכונה, ה, הרי הערפל , נדידת הגמדים, צפון הארץ התיכונה
הרים הכחולים, ה - אריאדור , ארץ התיכונה, ה, בלריאנד - העידן הראשון , מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה, צפון בלריאנד
הרים הלבנים (הרי-לובן), ה - ארץ הגבעות, ארץ התיכונה, ה, דרום הארץ התיכונה , מסעם הראשון של בני הלילית מקואיויאנן מערבה
הרים המוצלים, ה - צפון בלריאנד
הרים המקיפים (אכוריאת), ה - צפון בלריאנד
הרים השחורים (הרי מירקווד), ה - צפון הארץ התיכונה
התל הגדול (האוד‘-אן-נדנגין) - צפון בלריאנד