Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: קרב דאגורלאד - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

קרב דאגורלאד

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

באנגלית: Battle of Dagorlad

קרב דאגורלאד היה הקרב המכריע של מלחמת הברית האחרונה. במלחמה זאת הברית האדירה בין בני הלילית לבני האדם, שהונהגה בידי גיל גאלאד ואלנדיל, ניצבה מול כוחות סאורון.

הקרב התרחש במישור רחב ומאובק לפני שערי מורדור, ורבים מהמשתתפים אבדו בביצות שגבלו עם שדה הקרב ממערב. היו אבידות גדולות משני הצדדים, אך סאורון הובס ונמלט בחזרה לבאראד דור. אחרי הניצחון הגיעו שבע שנות מצור ארוכות ומרות, אך לבסוף סאורון הובס והעידן השני בא על סיומו.

קרב דאגורלאד היה אחד הקרבות האדירים שהארץ התיכונה חזתה בהם אי פעם. שמו המקורי של המקום בו התרחש הקרב, אם היה כזה, נשתכח. לאחר מכן, האיזור נקרא פשוט - דאגורלאד, 'שדה הקרב'.

\