Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: סילמארילי - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

סילמארילי

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

באנגלית: Silmarilli

סילמאריל (ביחיד) - 'אור הסילימה', קווניה.

הסילמארילי הם שלוש אבני חן יפהפיות וייחודיות שזהרו באור שני עצי הואלאר. הן נעשו בידי פיאנור בואלינור. הסילמארילי היו יצירותיו היפות והאדירות ביותר. בדומה לשני העצים, לא ניתן היה להכין סילמארילי אחרים (מה גם ששני העצים מהם בא אור הסילמארילי הושמדו).

תושבי אמאן אהבו מאוד את האבנים האלו ופיאנור נהג להציגן בימי חג ומועד. אך שקריו של מלקור, לאחר ששוחרר משביו באמאן, חלחלו לליבו של פיאנור והוא הצפין את האבנים בבית האוצר שלו בפורמנוס ולא הציג אותן עוד. תאוותו ואהבתו ליהלומים הלכה וגברה, כמו גם תאוותו של מלקור לאבנים אלו. לאחר הרעלת העצים פיאנור (שלא ידע על השוד בפורמנוס) סירב לתת את אבני הסילמארילי לשם ריפוי העצים.

אבני הסילמארילי נגנבו בידי מלקור ואונגוליאנט; למרות שאור הסילמארילי צרב את ידיו הוא סירב להיפרד מהן וקרא לעזרתו את הבאלרוגים שלו כנגד אונגלוליאנט, שניסתה לקחתם ממנו. הוא קבע את הסילמארילי בכתר הברזל שלו, שם היו יותר מארבע מאות שנה, עד שברן ולותיין במסעם לחילוץ הסילמאריל, הצליחו לגנוב אבן אחת מכתרו. לאחר ציד הזאב הגדול, קארכארות, הסילמאריל הגיע לידי תינגול.

תינגול נהרג בידי הגמדים שחמדו את האבן זמן לא רב לאחר מכן, ולאחר מכן הסילמאריל חזר לידיו של ברן. משמת ברן הסילמאריל עבר ליורשו דיור. בני פיאנור התקיפו והחריבו את דוריאת בתוקף שבועתם לאחוז בסילמאריל. אך הוא הוצל על ידי אלווינג, בתו של דיור. לבסוף איארנדיל ואלווינג שטו לואלינור לבקש את חסדי הואלאר והתערבותם בבלריאנד המוכה. בידם הם החזיקו את הסילמאריל, בזכותו הצליחו להגיע למערב. הואלאר לבסוף קיבלו את פניהם, איארנדיל ענד את הסילמאריל למצחו והפך לכוכב שבישר תקווה לבני אדם ולבני לילית. מאורו של איארנדיל בא האור לצלוחיתה של גאלאדריאל.

שני הסילמארילי האחרים נעקרו מכתר הברזל של מורגות לאחר מלחמת החרון. שני בניו הנותרים של פיאנור, מאידרוס ומאגלור גנבו אותם מאיאונווה, שליח הואלאר. אך הסילמארילי צרבו את ידיהם, כי לא עוד היתה להם זכות עליהם. מאידרוס השליך עצמו יחד עם הסילמאריל שאחז לתוך תהום אש ומאגלור השליך את שלו לתוך הים. כך אבדו יצירות האמנות המופלאות של פיאנור. נאמר שבקץ הימים אבני הסילמארילי יופיעו שוב ואורן ישמש להחייאת העצים.


השאלה מה יקרה באחרית הימים? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מדוע תולדות העידן הראשון נקראות "הסילמאריליון"? מופיעה בשר השאלות.ה

השאלה האם התאווה לסילמארילי דומה לתאווה לטבעת? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מדוע הואלאר לא השתמשו באור הסילמארילי לריפוי העצים? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מדוע לא מצאו את שני הסילמארילי? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מה היה גודלן של הסילמארילי? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מה צבעם של הסילמארילי? מופיעה בשר השאלות.

השאלה האם היה לסילמארילים כוח נוסף, מלבד היותם יפים? מופיעה בשר השאלות.

\