Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: נושאי הטבעת - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

נושאי הטבעת

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

באנגלית: Ring Bearers

נושאי הטבעת הוא תואר שנועד לציין את שלושת ההוביטים שנשאו את הטבעת וסייעו בהשמדתה. אלו הם: בילבו באגינס, פרודו באגינס וסאם גאמג'י. ובשל תפקידם זה הם קיבלו רשות לעזוב את הארץ התיכונה ולעבור לממלכה הברוכה.

למרות שהתואר "נושאי הטבעת" מתייחס לשלושתם, היו אחרים שנשאו אותה:

סאורון: חישל את הטבעת בערך בשנת 1600 לעידן השני, וענד אותה עד למפלתו במצור על באראד-דור בשנת 3441.

איסילדור: כרת את הטבעת מידו של סאורון ולקח אותה לעצמו בניגוד לעצת אלרונד וקירדאן. מת ממארב אורקים באנדואין ושם הטבעת אבדה.

דיאגול: מצא את הטבעת תוך כדי דייג בערך בשנת 2463 לעידן השלישי. נרצח מיד לאחר מכן בידי סמיאגול.

סמיאגול: ירש את הטבעת מדיאגול לאחר שרצח אותו ולקח אותה להרי הערפל. שם שמר אותו כחמש מאות שנה עד שנשמטה מידיו.

בילבו באגינס: מצא את הטבעת בהרי הערפל ביולי 2941 ולקח אותה לפלך, שם החזיק בה כשישים שנה.

פרודו באגינס: ירש את הטבעת מבילבו ונשא אותה מהפלך עד להר האבדון, שם גולום לקח אותה ונפל איתה לאש.

גאנדאלף: אחז בטבעת מספר רגעים בבוקרו של השלוש-עשר באפריל בשנת 3018, כדי להשליכה לאח של פרודו.

טום בומבדיל: עמד אותה לזמן קצר בעשרים-ושבע בספטמבר בשנת 3018, אך לא הפך לבלתי-נראה.

סאם גאמג'י: נשא את הטבעת במשך יומיים במארס בשנת 3019, בזמן שפרודו היה בשבי האורקים.

\