Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: מים - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

מים

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

באנגלית: Mîm

מים היה גמד זוטא, מהאחרונים שנותרו מבני עמו.

מים נשבה בידי חבורת פורעי החוק של טורין בשנת 486 לעידן הראשון. מים הראה לחבורה את מקלטו ומקום מושבו באמון רוד. הוא ובנו איבון חיו יחד עם חבורת פורעי החוק כשנה, במהלך תקופה זו מים התיידד עם טורין.

בחורף של שנת 487 לעידן הראשון מים נשבה בידי אורקים ובגד בחבורה בתמורה לחייו. בשנת 501 לעידן הראשון, לאחר נפילתו של גלאורונג, מים התיישב בנארגותרונד הנטושה, שנבנתה במקור על ידי בני עמו. הוא מת בידי הורין, אביו של טורין שנקם את בגידתו של מים בבנו.

השאלה האם מים היה שייך לעם דורין? מופיעה בשר השאלות.


אירועים חשובים בהשתתפות מים מתוך ההיסטוריה של ארדה.
(ע"ק = העידן הקדום, ע"ע = עידני העצים. ער"א = העידן הראשון, עש"נ = העידן השני, עש"ל = העידן השלישי, ער"ב = עידן רביעי)

\