Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: טבעות העוצמה - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

טבעות העוצמה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

באנגלית: Rings of power

טבעות העוצמה נוצרו בחבל ארגיון, בדרום הרי הערפל, שם ישבו במהלך העידן השני חרשי מתכת רבים מבני הנולדור. בשיתוף עם הגמדים מקהאזאד דום שישבו בסמוך, הם יצרו יצירות נפלאות רבות.

בסביבות שנת 1500 לעידן השני הגיע סאורון לארגיון. הוא לבש פנים נאות, אך בליבו היתה מזימה אפילה. חרשי ארגיון התפתו לצורתו הנאה ולידע העצום שהציע להם, והחלו לחשל בהדרכתו את טבעות העוצמה. בשיאו של התהליך יצר קלברימבור, ראש חרשי ארגיון ונכדו של פיאנור, את השבע ואת התשע תחת השגחתו של סאורון. לא ידועים פרטים נוספים על טבעות אלו, כגון מאילו חומרים הן היו עשויות, וכוחותיהן ידועים רק במעורפל.

סאורון עזב את ארגיון וחזר לסאמאת נאור, ויצר את הטבעת השליטה, האחת שתשלוט בכולן. באותו זמן הסתגר קלברימבור ויצר לבדו את שלוש טבעות העוצמה הגדולות ביותר: נניה - טבעת המים, ויליה - טבעת האויר, ונאריה - טבעת האש.

ברגע שענד את סאורון את טבעתו חש קלברימבור בכך, והבין את מזימת סאורון. לאחר התייעצות עם גאלאדריאל החליט לא להשתמש עוד בטבעות ולהחביאן מחוץ לארגיון: נניה, נשארה אצל גאלאדריאל, ואילו ויליה ונאריה נשלחו אל גיל גאלאד, המלך העליון, אשר בלינדון. זה השאיר את ויליה ברשותו, ואת נאריה מסר לקירדאן, בונה הספינות.

סאורון הבין כי מזימתו להשתלט על בני הלילית באמצעות הטבעות נכשלה, ופתח במלחמה נרחבת. וב-1697 כבשו כוחותיו את ארגיון. קלברימבור נלכד, ולאחר עינויים מסר לסאורון את מקומן של התשע והשבע. אבל על השלוש לא סיפר שכן חשיבותן היתה רבה בעיניו, ולבסוף ציווה סאורון להורגו, ואת גופתו להניף כנס לפני צבאותיו ששטפו את אריאדור.

את התשע חילק סאורון לבני אדם. הם נפלו בקלות ברשתו, והיו למשרתיו הנוראים ביותר: רפאי הטבעת, הנאזגול.

שבע הטבעות נועדו כנראה מלכתחילה לגמדים, ידידיהם של חרשי ארגיון. חלקן הגיעו אל הגמדים ישירות מבני הלילית, וחלקן חולקו על ידי סאורון. אבל על הגמדים לא הצליח סאורון להשתלט, שכן מחשבותיהם היו מוזרות, והוא לא הצליח לרדת לחקרן.

צבא סאורון הובס לבסוף על ידי צבאות נומנור, אך שועי בני הלילית לא העזו להשתמש בשלוש כל עוד סאורון מחזיק באחת. בסוף העידן השני נכרתה הברית האחרונה בין גיל-גאלאד לבין אלנדיל מנומנור, והם יצאו למלחמה בסאורון. בטרם המלחמה הפקיד גיל-גאלאד את ויליה בידי אלרונד. במלחמה נפל סאורון וטבעתו נלקחה ממנו על ידי איסילדור בן אלנדיל. שנתיים לאחר מכן נהרג איסילדור בשדות הסיפנים, והטבעת האחת נפלה לנהר הגדול ויצאה מתחומי הידע של החכמים. אך השלוש היו חופשיות, ושועי בני לילית שבו להשתמש בהן, ויצרו באמצעותן איים של מרגוע ויופי בארץ התיכונה.

בשנת 1000 לעידן השלישי הגיעו האיסטארי לחופי מיתלונד. קירדאן שהיה מרחיק ראות מכל בני הלילית ראה לטיבו של גאנדאלף האפור ומסר לו בסתר את נאריה שהחזיק ברשותו, כדי שיוכל באמצעותה "להדליק את הלבבות בעולם ההולך ומתקרר".

הטבעת הראשה נמצאה כאלפיים וחמש מאות שנה לאחר שאבדה, על ידי סמיאגול, הוא גולום, ודרכו הגיעה אל נושאי הטבעת בני המחצית. בסוף העידן השלישי השליכה פרודו באגינס אל גיא האבדון בסאמאת נאור ובכך בא הקץ על כוחן של טבעות העצמה בארץ בתיכונה.

השאלה האם היו בריות ששלטו במזג האוויר בארדה? מופיעה בשר השאלות.

השאלה איך אבד הידע על הכנת טבעות העוצמה? מופיעה בשר השאלות.

השאלה איך נראו הטבעות וממה היו עשויות? מופיעה בשר השאלות.

השאלה האם אי-אפשר היה להרוס את הטבעת בהר געש אחר שמיקומו יותר נוח? מופיעה בשר השאלות.

השאלה האם טבעתו של גאנדאלף אוזכרה בשר הטבעות? מופיעה בשר השאלות.

השאלה האם לטבעות היו שמות? מופיעה בשר השאלות.

השאלה האם נעשו עוד טבעות? מופיעה בשר השאלות.

השאלה כיצד השתמש גאנדאלף בטבעת בני-הלילית, נאריה? מופיעה בשר השאלות.

השאלה כמה טבעות נעשו? מופיעה בשר השאלות.

השאלה למה נוצרו הטבעות? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מדוע הפסיקו שלוש הטבעות לפעול לאחר שהטבעת האחת הושמדה? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מדוע לא נוצרו טבעות אחרות במקום הטבעות שאיבדו את כוחן? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מדוע ניתנו לבני-האדם תשע טבעות? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מה היו כוחותיהן של השבע והתשע? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מה היו תכונותיהן של שלוש הטבעות? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מה היתה מטרתן של טבעות העוצמה, ומה היו כוחותיהן? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מה קרה לטבעות ולמי שהחזיק בהן? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מה קרה לטבעות לאחר השמדת הטבעת האחת? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מה קרה לכוחן של הטבעות לאחר שהטבעת השלטת הושמדה? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מי אחז בשלוש טבעות בני-הלילית? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מי עשה את טבעות העוצמה? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מדוע לא יצר גאנדאלף טבעת משל עצמו, כמו סאורון? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מה קרה לטבעות הגמדים? מופיעה בשר השאלות.

\