טאלאת דירנן

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

"במישור ההוא כולו הפקידו בני הלילית של נארגותרונד משמר תמיד. וכל גבעה הסובבת אותו עוטרה בצריחים נסתרים, ובכל היערות והשדות שוטטו קשתים בחשאי, ובזריזות רבה." הסילמריליון, עמ' 155.

באנגלית: Talath Dirnen

טאלאת דירנן היו המישורים המיוערים בממלכת נארגותרונד, שנמצאו בין נהר הנארוג והטייגלין.

טאלאת דירנן נשמר בידי סיירים ומיגדלים מוסווים, אך לאחר נפילת טול סיריון בשנת 457 לעידן הראשון, המישורים היו חשופים לכוחותיו של מורגות. במשך שלושים שנה טאלאת דירנן נשמר בידי ההאלאדין של ברתיל ובשנת 487 לעידן הראשון על ידי טורין ובלג. לאחר שביו של טורין באמון רוד, אורקים החלו לפשוט על טאלאת דינן. אורודרת מנארגותרונד, שחשש למשוך את תשומת ליבו של מורגות אל המשכן, הציב מארבים ומשמר קל בטאלאת דירנן, אך בשנת 490לעידן הראשון, טורין שנודע בשם מורמגיל, שכנע את המלך לתקוף בגלוי.

במשך זמן טאלאת דירנן היה חופשי מאורקים, אך לאחר תבוסת חילה של נארגותרונד המישור נפל לידי האויב בשנת 496 לעידן הראשון.


באטלס של ארדה ישנה מפה המתארת את בלריאנד - העידן הראשון.

\