Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: דאגור בראגולאך - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

דאגור בראגולאך

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

באנגלית: Dagor Bragollach

דאגור בראגולאך - 'קרב להבת הפתע', סינדארין.

דאגור בראגולאך היה הקרב הרביעי של בלריאנד.

במהלך שנות המצור על אנגבאנד חיזקו הנולדור את אחיזתם בארץ התיכונה. בנייתה של נארגותרונד הושלמה, גונדולין החבויה הוקמה וכן מבצרים רבים. בני אדם באו מהמזרח, ובריתות נכרתו בינם לבין נסיכי הנולדור. למרות ההכנות הרבות באה התקפתו של מורגות בהפתעה ובעוצמה שלא שוערה.

בשנה ה-455 לבואו של פינגולפין לארץ התיכונה, בליל חורף אפל, שילח מורגות את חילותיו הזדוניים מאנגבאנד. נהרות אש קטלניים נשתפכו מהתאנגורודרים וחרכו את מישורי ארד גאלן, שנקראה מאז אנפאוגלית - 'האבק הפעור'. הרי העריצות הקיאו להבות אש ואדים ארסיים. לאחר להבות-הפתע הגיחו חילות רבים מונהגים על ידי הבאלרוגים וגלאורונג הזהוב, שהגיע למלוא כוחו.

את עיקר ההתקפה ספגו אנגרוד ואאיגנור שישבו בדורתוניון, שם נספו עם ברגולאס, ראש בית ביאור; המעטים שנותרו מאנשיהם נתפזרו. מנארגותרונד שבדרום עלה פינרוד, אך הוא הקדים את מרבית צבאו, ובביצת סרך מצא עצמו מוקף באורקים ועימו רק קומץ לוחמים. שם היה מגיע קיצו אלמלא באראהיר אחיו של ברגולאס, הושיט לו עזרתו. לאחר שניצל שב פינרוד לנארגותרונד ואילו באראהיר שב להילחם בדורתוניון.

במערב נהדפו חילות פינגולפין ופינגון אל ארד וותרין. שם נפלו האדור וצעיר בניו גונדור, בהגינם על המאסף הנסוג. צבאות האויב נותרו מחוץ להיתלום בשל ההגנה האיתנה שהקימו פינגולפין ובנו ומאחר שזרמי הלהבה הקטלניים לא יכולים היו לעבור את רכסי ההרים.

במזרח ירדו חילות מורגות וגלאורונג במישור לותלאן והביסו את אנשיו של מאגלור. הנותרים נמלטו דרומה, אל הימרינג, להצטרף לאנשי מאידרוס. מעבר אגלון נפרץ וחילות מורגות השתפכו בעדו ונחתו על קלגורם וקורופין, שנאלצו להימלט דרומה ומערבה אל נארגותרונד. לאחר מכן הצליח מאידרוס לחסום את המעבר, אך גלאורונג שב לארץ מזרחה משם, דרך בקע מאגלור, וזרע הרס בין שפכי הגליון. האורקים שבאו בעקבות גלאורונג כבשו את הר רריר, הקימו בו מצודה והשתלטו על תארגליון. קאראנתיר המובס ירד דרומה והצטרף לאמרוד ואמראס, ויחד הקימו משמר על גבעת אמון ארב, להגן על אוסיריאנד וטאור אים דואינאת מפני אורקים שחצו את הגליון ופשטו מערבה.

ביאושו קרא פינגולפין תיגר על מורגות עצמו, וזימנו לדו-קרב מול שערי אנגבאנד. הוא נלחם בעוז בואלא האפל ואף פצע אותו, אך בסופו של דבר לא יכל לו, ומורגות הרגו בקרב.

ההרס הרב שזרה הקרב נקרא חורבן בלריאנד.


השאלה כמה מלחמות היו בעולמו של טולקין? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מדוע נקרא הפרק המספר על דאגור בראגולאך "על חורבן בלריאנד ומפלת פינגולפין"? מופיעה בשר השאלות.

\