Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: בית השלישי של האדאין, ה - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

בית השלישי של האדאין, ה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

באנגלית: Third House of the Edain

הבית השלישי של האדאין הוא השבט השלישי והאחרון של האדאין שנכנס לבלריאנד בהנהגתו של מאראך.

אנשיו הרבים של הבית התיישבו בתחילה באסטולאד ליד אנשי הבית הראשון. לאחר מכן הם עקרו לדור לומין תחת הנהגתו של האדור, שם הם נהנו משגשוג ומפריחה גדולים. לאחר מכן הם נודעו בשם בית האדור.

הבית השלישי הוא הבית הנודע לתהילה יותר משאר הבתים בזכות לחימתו העזה במלחמות בלריאנד לצד בית פינגולפין. לאחר נפילת דורתוניון, אנשי הבית השלישי קלטו רבים מפליטי הבית הראשון שנמלטו משם.

למרות מותו של האדור בדאגור בראגולאך, לוחמי הבית השלישי החזיקו באייתל סיריון כנגד מורגות עד קרב הדמעות לאין מספר שבו נפל הבית. בקרב זה אנשי הבית הובסו באנפאוגלית. הלוחמים ששרדו, שהונהגו בידי הורין והואור, הגנו על נסיגת טורגון, בן הלילית ואנשי גונדולין. מעשה זה נחשב לאחד ממעשי הגבורה הגדולים של האדאין. בתום הקרב, הלוחמים סירבו לסגת צפונה ונותרו להלחם, לאחר קרב אדיר כולם נהרגו למעט הורין שנלקח בשבי.

הנשים והילדים של הבית השלישי, שנותרו בדור לומין, שועבדו על ידי בני המזרח. חלק מהם נמלטו להיתלום ולנמלי הסיריון.

לאחר תום העידן הראשון, השורדים מבין הבית השלישי הצטרפו לשאר בתי האדאין ועקרו לנומנור.

אנשי הבית השלישי היו חזקים בגוף וברוח. בניגוד לשאר בתי האדאין, הם היו זהובי שיער ובהירים.

\