Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: בית הראשון של האדאין, ה - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

בית הראשון של האדאין, ה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

באנגלית: First House of the Edain

הבית הראשון של האדאין נקרא גם בית ביאור.

אלו הם צאצאיו של ביאור הזקן אשר שלטו על השבט הראשון של בני האדם אשר חצה את ההרים הכחולים והגיע לבלריאנד. בתחילה הם חיו באוסיריאנד ואחר כך הם עקרו לאסטולאד. לאחר שנכרתה ברית בינהם לבין פינארפין הם התישבו סופית בלאדרוס. עם זאת חלק מהם, שהונהגו בידי ברג, סירבו להלחם במלחמות בלריאנד ועזבו למזרח. אך שאר מנהיגי ואנשי בית ביאור היו ידידי בני הלילית.

הבית הראשון כמעט והושמד לאחר דאגור בראגולאך והקרבות שבאו אחריו. רבים מאנשי בית ביאור ששרדו את דאגור בראגולאך נמלטו להיתלום והצטרפו לאנשי הבית השלישי. חלק מהלוחמים נותרו בלאדרוס, בהנהגתו של באראהיר, ולחמו מלחמת גרילה. אך לבסוף רק ברן נותר בדורתוניון, וגם הוא נאלץ לעזוב. אנשי הבית הראשון היו שחורי שיער ואפורי עיניים. הם דמו לנולדור ברוחם - כשרוניים וחדי מחשבה.

\