Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: באר אן ניבין נואיג - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

באר אן ניבין נואיג

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

"הם באו אל ביתו של מים, באר אן ניבין נואיג, הזכור רק בסיפורי מעשה עתיקים של דוריאת ותארגותרונד, ושום אדם לא זכה לראותו." סיפורים שלא נשלמו, עמ' 115.

באנגלית: Bar-en-Nibin-noeg

באר אן ניבין נואיג - 'בית הגמדים הזוטאים', סינדארין.

באר אן ניבין נואיג הוא שמם המקורי של מערות הגמדים הזוטאים באמון רוד.

לאחר מכן השם שונה בידי מים לבאר אן דאנווד, 'בית הכופר'. זאת מכיוון שהוא אכסן את טורין טוראמבאר ואנשיו שם בתמורה לכופר חייו של מים.


אירועים חשובים שהתרחשו בבאר אן ניבין נואיג מתוך ההיסטוריה של ארדה.


באטלס של ארדה ישנה מפה המתארת את בלריאנד - העידן הראשון.

\