Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: באראהיר, בית ביאור - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

באראהיר, בית ביאור

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

"שם היה המלך פינרוד פלאגונד אשר חש מן הדרום, והוא נותק מעל אנשיו והוקף עם קבוצה קטנה בביצות סרך. ושם היה נספה או נופל בשבי, אלמלא יצא באראהיר בראש האמיצים שבאנשיו להצילו, והקיף אותו בחומת רמחים. והם פילסו להם דרך מן הקרב החוצה, באבידות כבדות." הסילמריליון, עמ' 141.

באנגלית: Barahir

באראהיר היה אדם וראש בית ביאור, ידיד בני לילית ואביו של ברן הגיבור.

באראהיר הציל את פינרוד פלאגונד בדאגור בראגולאך. פינרוד נשבע לעזור לו ולבני ביתו לדורי דורות ונתן לו את טבעת החותם שלו לעדות. טבעת זו, שנודעה בשם 'טבעת באראהיר', היתה לפריט יקר ערך בידיהם של יורשי איסילדור. לאחר הקרב חזר באראהיר לדורתוניון ועמד בראש כוחות גרילה אשר נלחמו בכוחותיו של מורגות. אט אט אנשיו מתו בפשיטות הנועזות ולבסוף הוא נותר עם חבורה של שנים עשר איש אמיצים בלבד. חבורת פורעי החוק של באראהיר הטילה אימה על כוחותיו של מורגות. אך לבסוף גורלים האומלל בגד בהם והסגיר את מחבואם הסודי, ובאראהיר נהרג בקרב בשנת 460 לעידן הראשון.


אירועים חשובים בהשתתפות באראהיר, בית ביאור מתוך ההיסטוריה של ארדה.
(ע"ק = העידן הקדום, ע"ע = עידני העצים. ער"א = העידן הראשון, עש"נ = העידן השני, עש"ל = העידן השלישי, ער"ב = עידן רביעי)

\