Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: אלרונד - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

אלרונד

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

"פניו של אלרונד לא העידו על גיל, אם זקן ואם צעיר, אף כי נחרט בהם זכר דברים רבים, גם שמחים גם מצערים. שער כהה לו כצללי שעת-ערביים, ונזר של כסף עטור לראשו. עיניו אפורות כערב צח, ואורן כאור כוכב. כולו אומר הדרת-מלך, מוכתר בחורפים רבים, אך לא נס ליחו ולא כהתה חרבו. אדון הוא על ריוונדל, ובני-לילית ובני-אדם מספרים כבודו." חבורת הטבעת, עמ' 235.

באנגלית: Elrond

אלרונד היה אחד מהפרדיל (בני לילית למחצה), בנם של איארנדיל ואלווינג ואחיו התאום של אלרוס.

אלרונד נולד בעידן הראשון בארברניין אשר בבלריאנד. הוא נלקח בידי בני פיאנור כאשר אלו תקפו את ארברניאן. במהלך שהותו עם בניו של פיאנור התחבר בעיקר עם מאגלור.

בתום העידן הראשון בחר, בניגוד לאחיו, להשתייך לגזע בני הלילית. למרות שהיה בן לילית לכל דבר ועניין, נודע בכינוי בן לילית למחצה.

בשנת 1695 לעידן השני הוא נשלח במצוות גיל גאלאד, המלך העליון על כל בני לילית בארץ התיכונה לארגיון, לסייע לקלברימבור בהגנה כנגד חילו של סאורון. לאחר שארגיון נכבשה בשנת 1697, אלרונד נמלט עם שארית חיל הנולדור. הוא ייסד את אימלאדריס (ריוונדל), שהיתה לימים לאחר ממשכנות בני הלילית המרכזיים בארץ התיכונה. במלחמת הברית האחרונה אלרונד היה נושא כליו של גיל גאלאד והיה עד ראיה לקרב האחרון.

בשנת 100 לעידן השלישי אלרונד נישא לקלבריאן, בתם של גאלאדריאל וקלבורן. היא ילדה לו את אלאדאן, אלרוהיר וארוון. במהלך כל העידן השלישי אלרונד סייע לדונדאין שבצפון. לאחר מפלתה הסופית של ארתדאין הוא סיפק מקלט לפליטיה.

בתום העידן השלישי אלרונד עזב אל מעבר לים לואלינור, יחד עם אחת משלוש טבעות בני לילית שנשא מקדם: ויליה.

השאלה מדוע אומר אראגורן על אלרונד שהוא "בכור גזענו"? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מדוע ביתו של אלרונד נקרא הבית הידידותי האחרון ממערב להרים? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מדוע לא הוזמן אף נציג מלוריין למועצת הטבעת שנערכה בריבנדל? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מה היה אופי הקשר בין האחים אלרוס ואלרונד? מופיעה בשר השאלות.

השאלה האם היכולת של אלרונד לשלוט בברואינן קשורה לטבעת שלו או לכוחות אחרים? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מדוע העדיפו בני-אלרונד להישאר בארץ התיכונה? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מדוע אלרונד לא הכריח את איסילדור להשמיד את הטבעת? מופיעה בשר השאלות.

השאלה האם בני הלילית מזדקנים במראם החיצוני? מופיעה בשר השאלות.


אירועים חשובים בהשתתפות אלרונד מתוך ההיסטוריה של ארדה.
(ע"ק = העידן הקדום, ע"ע = עידני העצים. ער"א = העידן הראשון, עש"נ = העידן השני, עש"ל = העידן השלישי, ער"ב = עידן רביעי)

\