Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: אלדאר - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

אלדאר

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

"ואלה נודעו לימים בשם אלדאר, הוא השם שנתן אורומה לבני הלילית בתחילה, בלשונם שלהם." הסילמריליון,
עמ' 51.

באנגלית: Eldar

אלדאר - 'אנשי הכוכבים', קווניה.

האלדאר הם בני הלילית שנענו לקריאת הואלאר ויצאו לואלינור. על האלדאר נמנים הואניאר, הנולדור והטלרי, שלושת שבטי בני הלילית שעמדו במסע הגדול.

לאחר שהואלא אורומה זימן אותם לואלינור, האלדאר החלו להתקדם ממקום התעוררותם בקואיוויינן לחופי בלריאנד, למעט הנאנדור אשר פנו דרומה לעמקי האנדואין. הואניאר והנולדור עלו על טול ארסיאה שנגרר על ידי אולמו לאמאן בעוד שהטלרי השתהו בבלריאנד. לבסוף גם הטלרי הגיעו לאמאן, אך הם העדיפו להתיישב בטול ארסאה ובאלקוואלונדה. רבים מהטלרי נותרו בארץ התיכונה והפכו לסינדאר.

הואניאר והטלרי המשיכו לגור בואלינור אך חלק גדול מהנולדור עזבו מאוחר יותר את אמאן בעקבות פיאנור על מנת לחלץ את הסילמארילי. הנולדור שהגיעו לארץ התיכונה עוללו מעללים רבים שתוארו בקוונטה סילמאריליון, אך לבסוף גם הם חזרו לאמאן.

במהלך העידן השני רוב האלדאר חיו בלינדון. מלכם היה גיל גאלאד, היורש האחרון למלכי הנולדור בארץ התיכונה. קלברימבור, שגם הוא היה אחד מהאלדאר, ייסד את ארגיון, בעוד שמנהיגי אלדאר אחרים כמו גאלאדריאל וקלבורן ייסדו ממלכה בלוריין ובמקומות נוספים. נתיניהם היו בעיקר בני לילית מעם הסילוואן. האלדאר הוטרדו רבות מסאורון, ומספרם נתדלדל. לאחר דעיכת שלוש הטבעות בשלהי העידן השלישי, רוב האלדאר עזבו את הארץ התיכונה לאמאן.

האלדאר היו גבוהים ולרובם היה שיער שחור. רק לואניאר ולבית פינארפין היה שיער זהוב. האלדאר היו חזקים בגופם ובנפשם בשל שהייתם באמאן, ולאלו אשר ראו את אור שני העצים היה כוח מיוחד כנגד משרתי מורגות והאופל. האלדאר היו מאד מוכשרים בכל האמנויות.

שפתם של האלדאר היתה קווניה. אך בארץ התיכונה רובם דיברו בסינדארין ולא בקווניה, שנשמרה לאירועים מיוחדים.

בתחילה המונח 'אלדאר' שימש לתיאור כל בני הלילית, אך מאוחר יותר הוא שימש לתיאור שלוש העדות אשר הגיעו לאמאן בתחילת ההיסטוריה.

\