Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: אדאין - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

אדאין

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

"אולי נודע לך כי אבות בני נומנור, האדאין, לחמו שכם אחד עם בני לילית במלחמות הראשונות..." שני המגדלים.

באנגלית: Edain

אדאין - 'המאחרים לבוא', סינדארין. (ביחיד: אדאן.)
בקווניה: אטאני.

אדאין היה בתחילה כינוי המכליל את כל בני האדם, אל לאחר מכן שימש לתאר רק את שלושת הבתים שנלחמו וחיו לצד בני הלילית בעידן הראשון בבלריאנד.

בני הלילית נתנו את השם הזה לשלושת עמי בני האדם. אלה הגיעו לבלריאנד בעידן הראשון ועזרו לבני הלילית במלחמותיהם נגד מורגות, שר האופל הראשון. שלושת בתים אלו, לפי סדר בואם לבלריאנד מהמזרח (הארץ התיכונה) הם: בית ביאור, בית האדור (צאצאי מאראך), ובית האלתהאלאדין).

בזכות תרומתם והקרבתם במלחמה נגד מלקור, לאחר הבסתו קיבלו שלושת הבתים את האי אלנה. הם קראו לו 'נומנור', 'קדמת מערב', והתיישבו בו. שלושת הבתים האלה היו לנומנורים.

האדאין היו בעלי ברית במלחמה נגד האופל, וידידי בני הלילית מקרב בני אדם. ידידות זו כאמור הועילה להם בסוף העידן הראשון.


השאלה האם הנומנורים שמרו על הייחוד של בתי בני-האדם מהם הם הגיעו? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מי מהאדאין הגיעו לנומנור? מופיעה בשר השאלות.

\