Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: קרב הראשון של בלריאנד, ה - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

קרב הראשון של בלריאנד, ה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

באנגלית: The First Battle of Beleriand

הקרב הראשון של בלריאנד אירע לפני שיבת הנולדור לבלריאנד (3 שנים לפני תחילת העידן הראשון).

מורגות קיווה לתפוס את הארץ, בחשבו שבני הלילית לא יאצרו כוח לעמוד בפניו. חיל אחד נשלח מערבה במורד הסיריון לנתק את קירדאן מתינגול; ואילו השני פנה מזרחה ודרומה, אל דוריאת ואוסיריאנד. תינגול, שממלכתו הותקפה מצפון, נסתייע בדנתור, מנהיג בני הלילית הירוקים, שבא לעזרתו. תינגול הוביל את צבאו מדוריאת ויער רגיון דרום-מזרחה, ודנתור הוביל את חילו מאוסיריאנד צפונה. חילו של דנתור נתקל ראשון באורקים בין הקלון לגליון היורדים דרומה. מאחר ונשקם היה קל, הופרד דנתור משאר אנשיו והוקף על ידי אורקים על גבעת אמון ארב, שם הוא וקרוביו נפלו, בטרם הספיק תינגול להגיע מהצפון להושיעם. משהגיע תינגול, נלכדו האורקים בין שני חילות בני הלילית והוכחדו. המעטים שנותרו נמלטו צפונה, שם ציפו להם הגמדים מהר דולמד.

באותו זמן, במערב בלריאנד, יצאו קירדאן ואנשיו מבריתומבאר ואגלארסט, אך נהדפו על ידי חיל מורגות אל עריהם והושמו תחת מצור.


השאלה כמה מלחמות היו בעולמו של טולקין? מופיעה בשר השאלות.

\