Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: קירדאן - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

קירדאן

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

"אדיר קומה היה וזקנו שופע והוא זקן ושב, להוציא את עיניו, החדות ככוכבים;" שובו של המלך, עמ' 279.

באנגלית: Círdan

קירדאן היה בן לילית, אחד מהחכמים ביותר שבסינדאר. במשך העידן הראשון הוא היה מושל הפאלאס, ימאי וחרש ספינות. במשך זמן רב הוא נמנע מהחיכוכים בין הסינדאר והנולדור. הוא היה ידיד לאלווה וגם לפינרוד.

הפאלאס, יחד עם הנמלים שהיו בו (אגלארסט ובריתומבאר) שגשג עד שנת 474 לעידן הראשון. בשנה זו כוחותיו של מורגות כבשו את הפאלאס והנמלים שלו. קירדאן ושארית אנשיו נמלטו לאי באלאר, שם ניסו לעזור לבני הלילית ולנאמני בני הלילית ככל שביכולתם. קירדאן נתן מחסה לגיל גאלאד ולאלווינג, הוא גם בנה את וינגילוט עבור איארנדיל.

בעידן השני והשלישי, קירדאן חי ומשל בנמלים האפורים והחזיק בטבעת בני הלילית השלישית: נאריה. אך כשגאנדאלף הגיע ממערב, הוא העניק לגאנדאלף את הטבעת. קירדאן לחם במלחמת הברית האחרונה ובמשך העידן השלישי נהג לעזור לדונדאין מן הצפון. הוא היה גם חבר במועצה הלבנה. נאמר עליו שהוא נותר בארץ התיכונה עד שהספינה האחרונה הפליגה אל מעבר לים.

קירדאן הוא בן הלילית היחידי שתואר כבעל זקן.


השאלה מדוע נתן גיל-גאלאד את הטבעת לקירדאן לפני צאתו לקרב? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מדוע נתן קירדאן לגאנדאלף את טבעת האש? מופיעה בשר השאלות.

השאלה האם יכלו בני הלילית לגדל זקן? מופיעה בשר השאלות.


אירועים חשובים בהשתתפות קירדאן מתוך ההיסטוריה של ארדה.
(ע"ק = העידן הקדום, ע"ע = עידני העצים. ער"א = העידן הראשון, עש"נ = העידן השני, עש"ל = העידן השלישי, ער"ב = עידן רביעי)

\