Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: קווניה - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

קווניה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

"...ולימים תהה פרודו על פירושן. כי הדברים נאמרו בלשון הפיוט של בני לילית וסיפרו על מעשים שידוע עליהם מעט בארץ התיכונה." חבורת הטבעת, עמ' 388.

באנגלית: Quenya

קווניה קרויה גם: שפת בני לילית הרמים, שפת הנולדור האצילים, הלשון העתיקה, שפת בני לילית אשר מואלינור, ואלינורית, אבאלונית, ארסיאנית, פארמאלאמבה (לשון-הספר), טארקווסטה (השפה-הרמה), נימרייה באדונאית, גולדורין או גולדולאמבה בטלרין וקוונגלין או קוודרין.

הקווניה (שורש KWET, ד-ב-ר) היתה שפתם של הנולדור והואניאר. היא קרובה יחסית לשפת בני לילית הקדומה (פרוטו-קוונדית) וכללה שני ניבים עיקריים: הניב הנולדורי והניב הואניארי.

בהתפתחות השפה היו שני שלבים עיקריים: הקווניה שדוברה בואלינור והקווניה שדוברה בארץ התיכונה. מששבו הנולדור הגולים לארץ-התיכונה הם אימצו לעצמם את שפתם של בני הסינדאר היא הסינדארין, אך הם הוסיפו להשתמש בקווניה כשפה טקסית ולשון ספרותית.

טולקין שאב השראה רבה ביצירת השפה מהפינית, שדומה לה מבחינת דקדוקית ופונולוגית, וכן מהלאטינית. הקווניה היא השפה המפותחת מכל השפות שטולקין המציא.

\