Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: פינרוד - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

פינרוד

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

"גם אני עתיד לשאת שבועה, ועלי להיות חופשי להגשימה, ולצאת לאפילה. ובכל ממלכתי לא ייוותר דבר אשר בני יוכל לרשתו." הסילמריליון, עמ' 122.

באנגלית: Finrod

פינרוד היה בן לילית מהנולדור, בנו הבכור של פינארפין. הוא הצטרף בחוסר רצון למרד הנולדור אך לא פנה לאחור יחד עם אביו. אהובתו אמארייה אשר מהואניאר לא הצטרפה אליו במרד. פינרוד היה אחד מהמנהיגים של עמו של פינגולפין במסע הארוך דרך הקרח השוחק אל הארץ התיכונה. כאשר הגיע לבלריאנד הוא התיישב תחילה בטול סיריון והקים שם את המבצר מינאס טירית. אך אולמו הואלא התגלה אליו והראה לו את המערות שבנארוג. שם פינרוד הקים את מהגדולות שבממלכות הנולדור בארץ התיכונה: נארגותרונד. וכך הוא זכה בכינויו: פלאגונד.

פינרוד היה ראשון האלדאר שפגש בבני אדם והוא התמסר להדרכתם. במהלך קרב להבת הפתע פינרוד הוקף באורקים אך ניצל בידי באראהיר מבית ביאור. אסיר תודה העניק לו פינרוד את טבעתו (ששרדה עד לימי אראגורן).

כשברן הגיע לנראגותרונד במסע חילוץ הסילמאריל, פינרוד התייצב באומץ לצידו ויצא עימו למסע המסוכן. מאוחר יותר הוא נחשף על ידי סאורון ונכלא יחד עם ברן במרתפי מינאס טירית, שהיתה בעבר מבצרו, שם נהרג מידיו של זאב במרתפים האפלים.


אירועים חשובים בהשתתפות פינרוד מתוך ההיסטוריה של ארדה.
(ע"ק = העידן הקדום, ע"ע = עידני העצים. ער"א = העידן הראשון, עש"נ = העידן השני, עש"ל = העידן השלישי, ער"ב = עידן רביעי)

\