Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: עידן השלישי, ה - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

עידן השלישי, ה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

"ואלרונד וגאלאדריאל יצאו רכובים לדרך: כי נסתיים העידן השלישי, וחלפו ימי הטבעות, ובא הקץ לסיפור ותמו השירים." שובו של המלך, עמ' 279.

באנגלית: The Third age

העידן השלישי הוא העידן שהחל מתבוסתו והפלתו של סאורון בידי כוחות הברית האחרונה. העידן הסתיים לאחר הבסתו השניה של סאורון, השמדתה של הטבעת האחת, סיום מלחמת הטבעת ונדידת נושאי הטבעת אל מעבר לים. בפי בני הלילית נקרא העידן השלישי: 'שנות הדעיכה'.


השאלה כיצד נקבע מתי מתחלף עידן? מופיעה בשר השאלות.

השאלה היכן התגוררו בני-הלילית לקראת סוף העידן השלישי (בתקופת "שר הטבעות")? מופיעה בשר השאלות.

\