Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: סינדאר - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

סינדאר

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

"והם נקראו הסינדאר, בני הלילית האפורים של בלריאנד המוארת באור הכוכבים." הסילמריליון, עמ' 86.

באנגלית: Sindar

הסינדאר הם בני הלילית מהטלרי שחיו בבלריאנד ולא השלימו את המסע הגדול לואלינור. הסינדאר המקוריים היו האגלאת, רעיו של תינגול שחיפשו אותו לאחר שנעלם בנאן אלמות. והפאלאתרים ששוכנעו על ידי אוסה להשאר בחופי בלריאנד. גם הלאיקוונדי והנאנדור נמנו לעיתים תכופות על הסינדאר.

למרות שהסינדאר השתייכו אל המוריקוונדי - דהיינו בני לילית שלא ראו את אורה של ואלינור והודרכו בידי הואלאר. הם הצליחו להשיג הישגים מדהימים בתחום הרוח והחומר ולהקים ממלכות גדולות בארץ התיכונה. ממלכת הסינדאר המרכזית היתה הממלכה של תינגול ומליאן המאיא בדוריאת.

הסינדאר לא מלאו תפקידי מפתח במלחמה כנגד מורגות, למרות שהם סבלו מנחת ידו לא פחות מהנולדור. בסוף העידן הראשון רבים מהסינדאר עזבו לואלינור ובמהלך כל העידן השני והשלישי המשיכה הגירה זו או אחרת לצלוח את הים ולהגיע לממלכה הברוכה. הסינדאר שנותרו בארץ התיכונה התרכזו בעיקר בלינדון (הנמלים האפורים), בריוונדל ובממלכת בני הלילית ביער אופל. שפתם, סינדארין, הייתה שפת הדיבור העיקרית בבלריאנד.

\