Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: מנלטארמה - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

מנלטארמה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

באנגלית: Meneltarma

מנלטארמה - 'עמוד הרקיע', קווניה.

מנלטארמה הוא ההר הגבוה ביותר בנומנור הקדוש למאמיני ארו אילובאטאר.

למרות שמרגלות ההר היו מתונות ומכוסות בדשא, הוא היה תלול ביותר וגבוה מאד. דרך ספירלית היתה חצובה בו ממרגלות ההר ועד פסגתו שהיתה משוטחת והיתה יכולה להכיל המון רב.

עד לימי סאורון לא נבנה במקום כל מקדש או אנדרטה, לא הובא לשם כל נשק ואיש לא דיבר שם, למעט המלך. המלך התפלל שם שלוש פעמים בשנה (עד לירידת קרנם של מאמיני אילובאטאר). בפעמים אלו המלך היה עולה ברגל מלווה בהמון רב מבני העם, לבושים בלבן ושקטים לחלוטין. כל מי שרצה לעלות למעלה היה יכול לעשות זאת.

שלושת החגים שנחוגו על פסגת ההר היו: ארוקיירמה בתחילת האביב, ארולאייטאלה באמצע הקיץ וארוהאנטאלה בתום הסתיו.

ליד הפסגה לא היו ציפורים למעט נשרים. אם מישהו היה מעפיל ובא, שלושה נשרים היו מתלווים אליו. בשלוש התפילות של המלך הם היו מרחפים באוויר מעל הפסגה. שלושת הנשרים האלו נקראו עדיו של מאנווה, והאמינו שמאנווה שלח אותם מאמאן כדי להשגיח על ההר הקדוש.


השאלה האם יש דת בארדה? מופיעה בשר השאלות.


באטלס של ארדה ישנה מפה המתארת את נומנור.

\