Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: מאידרוס - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

מאידרוס

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

"מאידרוס עולל עלילות מופלאות, והאורקים נסו למראה פניו. כי מאז עינוייו בתאנגורודרים בערה רוחו בקרבו כאש לבנה, והוא היה כשב מן המתים." הסילמריליון, עמ 142.

באנגלית: Maedhros

מאידרוס היה בן לילית מהנולדור, בנו הבכור של פיאנור ומנהיג הנולדור בארץ התיכונה.

מאידרוס מיהר להשבע לצד אביו כנגד הואלאר והיה הרוח החיה בארגון מרד הנולדור, למרות שהיה בעל מזג פחות סוער משל אביו. מאידרוס נתפס במעשה תחבולה על ידי כוחותיו של מלקור ונתלה בשרשרת על פרק ידו הימני על צידו של תאנגורודרים. הוא ניצל על ידי פינגון ותורונדור הנשר. כאות הערכה למעשה האמיץ, מאידרוס העניק את המלוכה לבית פינגולפין.

במשך שנים רבות מאידרוס חי בהימרינג תוך שהוא שומר על המזרח מפני מורגות. כמו כן היא ריסן את גאוותם של אחיו והיה שליט נבון וחכם. הוא זה שהוביל את הכוחות המזרחיים של הארץ התיכונה בהשיגו ניצחון חשוב בקרב השלישי של בלריאנד: דאגור אגלארב ושמירת החזית המזרחית בקרב להבת הפתע. בשנת 472 לעידן הראשון מאידרוס שנתעודד מסיפור גבורתם של ברן ולותיין, הקים את ברית מאידרוס והתקיף את אנגבאנד בכוחות רבים. אך המתקפה כשלה ורוב הכוח נטבח בקרב הדמעות לאין מספר. לאחר שהובס מאידרוס נמלט לאוסיריאנד.

לאחר מותם של ברן ולותיין, שבועתו של פיאנור גברה עליו והוא השתתף בביזת דוריאת. למרות שניחם מאוחר יותר על מעשיו הרעים.

לאחר מלחמת החרון, מאידרוס שכנע את אחיו מאגלור להצטרף אליו ולגזול את הסילמארילי. לאחר שהצליחו, מאידרוס לקח אחד מהם והכריז עליו כשלו. אך האבן צרבה את ידו בכאב נורא ומאידרוס שהבין שאין לו את הזכות המוסרית להחזיק בסילמאריל והשליך עצמו, יחד עם האבן, לתהום געשית.


השאלה האם יכלו בני הלילית להתאבד? מופיעה בשר השאלות.


אירועים חשובים בהשתתפות מאידרוס מתוך ההיסטוריה של ארדה.
(ע"ק = העידן הקדום, ע"ע = עידני העצים. ער"א = העידן הראשון, עש"נ = העידן השני, עש"ל = העידן השלישי, ער"ב = עידן רביעי)

\