Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: אלווינג - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

אלווינג

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

"כי אולמו נשא את אלווניג על הגלים, ונתן לה דמות ציפור לבנה גדולה, ועל חזה זהר הסילמאריל ככוכב, עת עפה על פני המים לבקש את איארנדיל אהובה." הסילמריליון, עמ' 225.

באנגלית: Elwing

אלווינג היתה בתם של דיור ונימלות. היא הצליחה להמלט עם הסילמאריל מהתקפתם של בני פיאנור על דוריאת.

אלווינג גדלה בארברניין, שם היא נישאה לאיארנדיל והביאה לו שני בנים: אלרונד ואלרוס. לאחר שבניו של פיאנור שמעו שהסילמאריל נמצא בארברניאן, הם עלו בכוח גדול על הישובים שבשפך הסיריון. אלווינג השליכה את עצמה יחד עם הסילמאריל אל הים. אך אולמו הואלא התערב, והפך אותה לציפור-ים. כך היא הגיעה לאיארנדיל, שיחד עם שלושה אנשי צוות ניסה להגיע לואלינור במסע נואש. מסעו צלח בזכות הסילמאריל, ולאחר שנחת בואלינור, אלווינג דברה עם הטלרי באלקוואלונדה שהיו שאריה הרחוקים (אבי סבה, תינגול היה מנהיגם של הטלרי לפני היות העידן הראשון). לאחר מכן היא שכנעה אותם לעזור לצבא ואלינור להגיע לארץ התיכונה.

לאחר שאיארנדיל הוצב בשמים יחד עם הסילמאריל, נאמר שאלווינג התגוררה בראש מגדל גבוה ובכל פעם שבעלה חזר לארדה היא הפכה לציפור ועפה אליו.
נודעה גם כאלווינג הלבנה.


אירועים חשובים בהשתתפות אלווינג מתוך ההיסטוריה של ארדה.
(ע"ק = העידן הקדום, ע"ע = עידני העצים. ער"א = העידן הראשון, עש"נ = העידן השני, עש"ל = העידן השלישי, ער"ב = עידן רביעי)

\