Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: איסטארי - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

איסטארי

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

"בחכמה רבה ניחנו, ובכוחות רבים של הנפש ובתבונת כפיים" הסילמריליון - עמ' 272

באנגלית: Istari

איסטארי הוא כינוי לכמה מן המאיאר שנשלחו לארץ התיכונה על ידי הואלאר, בסביבות שנת 1000 העידן השלישי על מנת לסייע לעמים החופשיים במאבק כנגד סאורון. נאסר עליהם לשלוט באנשי הארץ התיכונה ולפעול בכוחם שלהן כנגד סאורון. תפקידם היה עזרה בלבד. האיסטארי היו ידועים בארץ התיכונה בתור הקוסמים.

על אף שמספרם לא נודע במדויק, חמישה היו מוכרים במערב: סארומאן הלבן, גאנדאלף האפור, ראדאגאסט החום ואלאטאר ופאלאנדו, הקוסמים הכחולים.

האיסטארי, שהם בעצם מאיאר, לבשו גוף של בני אדם זקנים אך עזים, וכתוצאה מהיותם מאיאר היו להם יכולות על טבעיות. האיסטארי מילאו תפקיד חשוב בתולדות הארץ התיכונה. במיוחד סארומאן הלבן, שהתפתה לרוע והושחת, וסופו שנרצח על ידי משרתו גרימא לשון כחש. גאנדאלף האפור מילא את שליחותו נאמנה, מת בקרב מול הבאלרוג במוריה ולבסוף הוחזר לחיים כגאנדאלף הלבן.


השאלה איך ייתכן שהאיסטארי מזדקנים לאט לאט? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מדוע הגיעו הקוסמים (איסטארי) בדמויות אדם? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מדוע התגלגלו האיסטארי בגופות גשמיים? מופיעה בשר השאלות.

השאלה האם ידוע על מפגש בין הקוסמים הכחולים לבין דמויות אחרות מהעלילות בשר הטבעות? מופיעה בשר השאלות.

השאלה האם האיסטארי יכלו לחזור לואלינור לפני סוף משימתם? מופיעה בשר השאלות.

\