Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: אבארי - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

אבארי

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

"אבל רבים סירבו להיענות לקריאה, והעדיפו את אור הכוכבים ואת מרחבי הארץ התיכונה על העצים שרק את שמעם שמעו." הסילמריליון, עמ' 51.

באנגלית: Avari

אבארי - 'הממאנים'.

האבארי הם בני הלילית שסירבו להעתר לקריאת הואלאר לצאת לואלינור.

כשהואלא אורומה גילה את בני הלילית, הואלאר החליטו לקרוא לבני הלילית לעזוב את הארץ התיכונה ולבוא לואלינור, הממלכה הברוכה. רוב בני הלילית הסכימו להענות לקריאת הואלאר ויצאו לכיוון ואלינור. אך היו אלו שסירבו להעתר לקריאה ונותרו בבלריאנד. הם נקראו הממאנים והם לא יצאו למסע הגדול לכיוון ואלינור.

סביר להניח שבסוף העידן השלישי, האבארי ששרדו עזבו לבסוף את הארץ התיכונה והפליגו לואלינור.

השאלה האם האבארי הורשו לחזור לאמאן? מופיעה בשר השאלות.

\