ברן ולותיין
יהודה הופמן


כאשר הם משחקים תפקיד חשוב בעיצוב גורלה של הארץ התיכונה ומחוללים מהפכים בתולדות הסילמרילים, ברן ולותיין היו מונעים מאהבה חסרת גבולות אחד לשניה ונאמנות אין סופית.

הוראות:

לחץ 'התחל' כדי להתחיל במשחק. בחר בתשובה הנכונה על פי דעתך ולחץ על 'הבא'. לאחר שתסיים את 10 השאלות שבחידון יופיע הציון שלך.

משחק נעים!