3 עש"ל

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

3 לעידן השלישי
האירוע הקודם: 2 עש"ל (2) האירוע הבא: 10 עש"ל
Ta 0003 01.gif
אוהטר הביא את שברי נארסיל לאימלאדריס
אוהטר, נושא כליו של איסילדור, ועוד שני אנשים היו הניצולים היחידים מהאסון בשדות הסיפנים.

אוהטר והמלווה שלו הביאו את שברי נארסיל לואלאנדיל בנו הצעיר של איסילדור שהיה ילד ולכן נשאר באימלאדריס. שלושת בניו האחרים של איסילדור נספו באסון בשדות הסיפנים. השלישי ששרד (על פי המסופר בסיפורים שלא נשלמו) היה אסטלמו נושא-כליו של אלנדור בנו של איסילדור.


באנציקלופדיה של ארדה יש מידע נוסף על אוהטר, נארסיל, אימלאדריס, איסילדור , שדות הסיפנים , ואלאנדיל, אסטלמו, ו אלנדור.

Personal tools