Y

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

סיומת ליבוב, המוזכרת ב- UT:418 : Anardilya - אנארדיל היקר.

יקר, אהוב

-ya

 

לפני

משוחזר מן הצורה yassen "אשר בהם ". ע"ע "מי" לגבי כינויי שם קשורים. -Nam, RGEO:66

אשר

ya

GL:37

מכשיר

yaima

יללני, בכיין (ש"ת): yaimëa. -MC:223

יללה, בכי

yaimë

GL:37

פלדה

yaisa

YAY

בוז, לעג

yaiwë

YAY

לעג

yaiwë

NGYAL (ראה NGAL).

המולה, שאון

yalmë

YAT, GL:37

עול

yaltë

הערה : קיימת גם הצורה yassë שיש לה גם מובן של "אשר בו/עליו". רצוי להשתמש באחת משתי האלטרנטיבות האחרות. -YA

היה היה פעם...

yalúmessë, yáressë

YAN

מקום קדוש, מקום מקלט

yána

-YAN

מקדש

yána

 

פיהוק, לפהק

yanga-

YAT, GL:37

גשר

yanta

-YAT

חיבור, גשר

yanwë

גשר, חיבור. YAT

גשר יבשתי

yanwë

"ימי-קדם": yárë; "זמנים קדומים": yalúmë; "בעבר": , "שייך ל-, או שמוצאו מ- זמנים קדומים" (עתיק): yára. -YA

קודם, ה-

yara

-YA

עתיק

yára

ארכאי, של ימים עברו

ישן, עתיק

yárëa, yalúmëa

MC:223

נהימה

yarra

 

לרטון, לנהום

yarra-

 

קַדְרות

yaru

yassë - קיים גם במשמעות "אשר בוֹ". YA

היה היה לפני זמן רב

yassë, yalúmessë, yáressë

באיזכור נושא ברבים; צורת היחיד היא #yassë. -Nam, RGEO:66, 67

אשר בהם

yassen

מיצר yatta YAK

צוואר

yat, (yaht-)

:1144/1146/Silm:439

ספטמבר

Yavannië

כך באטימ' וב- Silm:439; ב- LT1:273 מופיע yáva). "להניב פרי": yavin (גוף ראשון). -YAB, LT1:273

פרי

yávë

אסיף. תקופה של 54 ימים בלוח השנה של אימלאדריס.

סתיו

yávië

תקופה של 52 יום בלוח השנה של אימלאדריס. המילה מציינת את עונת האסיף בלבד, למרות שהיא קשורה אטימולוגית לבסיס שמשמעותו "פרי". -LotR:1142, 1145

אסיף

yävië

YAG

מפרץ, עמק צר

yáwë

-YAG, GL:36

בקע, בקעה

yáwë

הגרסה האלטרנטיבית -yaxi, נראית כצורת רבים, אלא אם כן קשור ל-i כסיומת נקבית, כמו tári - מלכה. GL:36

פרה חולבת

yaxë

 

חורף

Yelin

GYEL

קריאת ניצחון

yello

-DYEL 

תיעוב

yelma

-DYEL

לתעב

yelta-

-DYEL 

מתועב

yelwa

LT1:260

קר, קריר

yelwa

ברבים: yéni. שנה ארוכה - תקופה של 144 שנים אסטרונומיות, המקבילה למאה שנים אצל בני הלילית. השנה שעברה: yenya; מרובה שנים: linyenwa ; תולדות השנים: Yénonótië; LotR:1141, YEN, MR:51

שנה

yén

בת

yendë, yen

YEN

אשתקד

yenya

-GYER, MR:385

בלוי, מהוּהַ

yerna

שחוק. להתיישן, להתבלות: yerya

ישן, עתיק

yerna

להיעשות ישן. yerya הוא גם שם התואר "ישן, בלוי". -GYER

להתבלות

yerya-

-ESE

ראשוני, קדום

yessëa

המילה תוקנה מהצורה המקורית esta; ראו התחלה. ל-"בכורים" מופיעה באטימ' המילה Estanessi, שהיתה הופכת ל- *Yestanessi, אבל הפכה למיושנת והוחלפה על ידי המילה המאוחרת יותר [TLT] Minnónar. בכתיבה יש להשתמש במילה המאוחרת.

ראשון

yesta *

 -LT1:262, EN

להסתכל על

yéta

GL:41

להסריח

yolo

-MC:223, WJ:407

מפגש, אסיפה

Yomenië

נקודת המפגש של שלוש קבוצות או יותר.

פגישה

yomenië

צאצא ממין זכר. פעמים רבות מופיע כסיומת -ion כמו בFinwion, בן פינווה. yonya- בני, קיצור של yondonya; morion- בן החושך (מורגות). , MR:217, LR:61, LT2:336, 344, LT1:260 cf. FS

בן

yondo

 

דמדומים

yúcalë, yualë

YUL

גחלת

yúla

משוחזר מצורת הרבים: yuldar. Nam

בצורת

yulda #

Nam, RGEO:67

ספל

yulma

yúla- גחלת. YUL

חום יוקד

yulmë

הערה: המילה מתפרשת גם כ"גחלת".

משתה הוללות

yulmë

חום יוקד (קיים הומונים שמשמעותו "שתייה").

חום

yulmë

כלי למשקה (ספל): yulma

שתייה, הוללות

yulmë

קיים גם במשמעות "שתייה, שיכרות".

גחלת

yulmë

אבל בWJ:416 מילה זו מתורגמת "לשתות", זה מעיד על כך ש yulu- במובן "לשאת", אינו קיים בקווניה בוגרת.

לשאת, לסחוב

yulu