V

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

קריאה: "לא אעשה זאת!", "אל תעשה זאת!"; -WJ:371

לא [בעתיד]

אני לא [אעשה משהו בעתיד]! (מילת קריאה, גם "אל [תעשה זאת]!"). WJ:364/365, VT39:14

לא

מילת קריאה. לומר לא: väquet- (לאסור, לסרב) נתונים גוף ראשון הווה:väquetin, ועבר: väquenten. לסרב: ava-. (צורת עבר: avanë), פועל זה נמצא בשימוש מצומצם בשפה היום יומית. KWET

לא

מילת קריאה: "אל [תעשה זאת]!"

אַל

לא! בציווי.

לא

!

GL:21

מעיל, ז'אקט

vacco

-GL:21

מקטורן, גלימה

vacco

WA3

ללכלך

vahta

WA3

להכתים

vahta-

LT1:271

אוקיינוס החיצוני, ה-

Vai

-LT1:271

גלימה

vaima

LT1:272

לבוש, מצופה

vaina

LT1:271

נדן

vainë

-LT1:271

אשפת חיצים

vainolë

-LT1:271

לעטוף

vaita-

קרוב לוודאי שהאחרון הוא צורה מאוחרת [MET];

רוח

vaiwa, waiwa

לשניהם צורות חלופיות, כנראה עתיקות יותר [MET], המתחילות ב- w. -WAY

מעטפה

vaiya, vaia

כוח מלאכי. צורת רבים: Valar, Vali. ריבוי ביחסת שייכות: Valion.

מלאך

Vala

משמש רק לגבי הוואלאר. לדוגמא: á vala Manwë - הלוואי ויצווה על כך מאנווה. Valar valuvar - פקודתם של הוואלאר תיעשה. -UT:388, WJ:404

לצוות, לפקוד

vala-

של הוולאר. אלוהות: valassë. BAL

אלוהי

valaina

משוחזר מ Lambë Valarinwa "שפת הואלאר, שפה ואליאנית". השווה: valaina "של הואלאר, שייך לואלאר" (אלוהי). -WJ:395, BAL

ואליאני, של הוואלאר

valarinwa

הצורה הנפרדת צריכה להיות *val  או  *valdë. מילה זאת היתה אמורה להתקשר ל-Valar שמשמעותו המקורית היתה "המאושרים". טולקין שינה את המשמעות ל"כוחות", ולכן לא ברור שמילה זאת תקפה. LT1:272

אושר

vald-

-GL:23

ראוי, בעל-ערך

valda

יקר ערך, ראוי.

יקר, אהוב

valda

המילה הזאת היתה אמורה להתקשר ל-Valar שמשמעותו המקורית היתה "המאושרים". טולקין שינה את המשמעות ל"כוחות", ולכן לא ברור שמילה זאת תקפה. LT1:272

מאושר

valin

אסגארד היא אחוזת האלים במיתולוגיה הנורדית. -LT1:272

אסגארד

Valinor, Valinórë

-LT1:272

מזל

valto

רבים: váni. -WA-N-

אווז

ván, wán

UT:317

שבועה, נדר

vanda

שבועה, הבטחה. -UT:317

נדר, ברית, שבועה

vanda

מבודד מ Qualvanda - "שבילי המתים"

שביל, דרך

vanda #

משוחזר מ Qualvanda "דרך המוות" (LT1:264). בקווניה מאוחרת יותר (UT:317) מילה זו פרושה "שבועה, קללה" לכן עדיף להשתמש ב tië או tëa.

דרך

vanda #

הצרור ndl לא יכול להופיע בקווניה מאוחרת, לכן הצורה המכוכבת.

מטה

vandl, *vandil

זה אשר נעלם: avánië ר': avánier או vánië (צורה שירית). -WJ:366

להעלם

vánë

פחות פיזי מ oantë, יותר "נעלם". מאשר "עבר הלאה"). צורת פרפקט - avánië (ברבים avánier)

לעבור

vánë

יפה.

נאה

vanë,  melima, linda

יפה, נאה. -LT1:272

נאות, הוגן

vanima

יפה, נכון, צודק. "העם הנאווה": Vanimo (נתונה צורת הריבוי Vanimor, אף שהיא נראית רגילה לחלוטין; נאמר שהמילה מתייחסת ל"ילדי הואלאר").

נאה

vanima

הליכה: vanta. -BAT

ללכת

vanta-

 WAN, Nam, WJ:367

נעלם, נגוז

vanwa

-WAN, Nam, WJ:366, 365 

אבוד, נעלם

vanwa

WJ:366

איננו עוד, חלף, נמוג

vanwa

שהלך, שנעלם.

מת

vanwa

נפטר, אבד, נעלם, מת, לא קיים יותר. עבר דקדוקי - vanwië. WAN, Nam

עבר, תם ונשלם (ש"ת)

vanwa

צורת העבר: vannë. לעזוב, להעלם.מילה נפוצה יותר המתארת העלמות פחות פיזית כגון ללכת לאיבוד. קיימת גם צורת עבר לירית-ארכאית: anwë. עבר מושלם: avánië (רבים: avánier) או vánië. עזב, נעלם: vanwa

ללכת

vanya-

צורת עבר: vannë. עיין גם "ללכת".

להפרד, לעזוב

vanya-

צורת עבר: vannë. קיים הומופון במשמעות "יפה". WAN

להעלם

vanya-

-WJ:370, KWET

לסרב

váquet-

ידועות צורות גוף ראשון aorist ועבר:váquetin, váquenten.

לאסור

váquet-

מילת קישור, זה או זה. -QL:100

או

var

WA3

מלוכלך

vára

WA3

מלוכלך

vára

מופיע ב- LT1:273, כנראה אינו תקף בקווניה בוגרת.

למשול

vard-

יש להניח שהמילה אינה משמשת כתואר רגיל. WJ:402

נעלה, ה-

Varda

 כנראה לא תקין בקווניה של שר הטבעות. LT1:273

מלך

vardar

-BAR

מוגן

varna

-BAR, MR:350

בטוח, מוגן

varna

-BAR

ביטחון

varnassë

BARÁN

שחום

varnë

-BAR

להגן

varya

WA3

כתם

vaxë

-Nam/RGEO:66, 67

כמו

ve

(תואר) גברי, רב-און

מבוגר, בוגר

vëa

(תואר) גברי, רב-און

מבוגר, בוגר

vëa

בוגר, גברי. WEG

חסון

vëa

(שם עצם) אדם מבוגר. זכר בוגר, גבר: nér (ר' neri)-WEG, DER

מבוגר, בוגר

vëaner

(שם עצם) אדם מבוגר. זכר בוגר, גבר: nér (ר' neri)-WEG, DER

מבוגר, בוגר

vëaner

WEG

כוח, מרץ

vëassë

ela- ראו! (מבט ישיר אל חפץ מסויים)

לראות

véla-

המילה כנראה אינה קיימת בקווניה מאוחרת ב- LR:352 נאמר שהשורש ממנו היא לקוחה, beleg, "אינו קיים בקווניה".

גדול, ענק

velicë

גם "כלי שיט, סירה". LT1:254

קערה

venë

קערה. LT1:254 

כלי קיבול

venë

LT1:254

כלי שייט

venë

עם צורה חלופית, כנראה מאוחרת יותר [MET]: wénëWEN

בתולין

vénë, venessë

כנראה צורת מקור נטוי. צורת הבסיס היא אולי #ven-.  LT1:254

לעצב

venië

LT1:254

עיצוב, צורה

venwë

גם: "צהוב-ירוק, ירוק". "רעננוּת": vén, wén. -GWEN

רענן, טרי

venya, wenya

גברי: vëa; מבוגר: vëaner (גבר בוגר); גבריות, און: vië;  WEG

גבר

vëo

-BERÉK, WJ:219

פרא, פראי

verca

צורת הרבים היא כנראה *vérer  ולא *véri; השוו לצורה המקבילה tyávë  - "טעם", רבים tyáver-WED

שבועה, התחייבות

vérë

צורת רבים: vérer  WED

הסכם, ברית

vérë

בעל ואשה veru (זוג נשוי). BES

בעל

verno

BER

להעז

verya-

-BES

רעיה, אישה

vessë

-BES

נישואים

vesta

חתונה: vestalë. -BES

להתחתן

vesta-

-BES

חתונה

vestalë

און, גבריות. WEG

כוח, מרץ

vië

 

נשמה, רוח

vilissë

WIL

אוויר נמוך

vilma

אוויר תחתי

אוויר

vilma

אוויר תחתי

אוויר

vilma

סיומת שמקבילה לתחילית העברית, כמו ב"חסר-בית". -GL:23

חסר-

viltë-

אוויר

שמיים

vilya

"משכן חדש": Vinyamar, "נמל חדש": Vinyalondë.

חדש

vinya, sinya

-LotR:1144/1146

אפריל

Víressë

 

אוויר

vista

 

אוויר

vista

BOR

חוזר ונשנה

vorima

UT:317

נאמן, מתמיד

vórima

גם voro- כרכיב ממילה. BOR

שוב ושוב, ללא הפסק

voro

תחיליות: vor-, voro-. "נצחי": vorima.

נצח

voro, vor

 

נאמן

voronda

 

נאמן

voronda

BORÓN

מתמיד

voronwa

-BORÓN

עמיד

voronwa

BORÓN

כוח-סבל, עמידות

voronwië

-BORÓN

סיבולת

voronwië