U

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

בד"כ תופיע לאחר מילת יחס זו מילה ביחסת שייכות. ú calo -  בלי אור (אור= cala)

בלי

ú

תחילית שלילה, בד"כ מלווה במשמעות "רעה", למשל vanimor (העם היפה) לעומת úvanimor (מפלצות) LR:396 s.v. UGU

אַל-

ú

- בד"כ במשמעות שלילית.

בלתי-, לא- (תחילית שלילה)

ú-

מילת שלילה או תחילית שלילה. ללא אור - ú calo. -VT39:14

נטוש, אומלל

ú-

תחילית של שלילה. VT39:14 ; על פי LR:396 השורש הוא UGU, לתחילית זו יש בדרך כלל "הקשר רע" למשל vanimor "עם נאווה" לעומת úvanimor "מפלצות".

אל-, אי-

ú-

תחיליות שלילה. ראה אל- . , WJ:370

לא

ú-, il-.

 

גשם

ucco

-LT1:249

צמר, גיזה

"אני לא (עושה כך וכך)"; צורת עבר: úmë

לא

uin, umin

רפאי הטבעת. Silm:362, 417

נאזגול

Úlairi

 

רפאי הטבעת

Úlairi

-ULU, SD:310

זורם, מציף

úlëa

ÚLUG

מעוות, יצור מעוות

ulundo

יצור מעוות/מזוויע. ÚLUG. VT39:10

מפלצת

ulundo

LT1:236, ÚLUG, BAN/LT1:272

מפלצת

ulundo, úvanimo

-ULU, SD:310

לשפוך, לזרום, לרדת בחוזקה (גשם)

ulya-

 

גזירה, גורל

umbar-

גורל מר, אבדון; הצורה amarto ב- LT2:348 היא ללא ספק ארכאית, אבל ambar, מאותו המקור, עשויה להיות מילה תקינה גם בקווניה מאוחרת - ראו גזירה.

גורל

umbar(umbart-)

"רע-עין": henulca; "רע-ריח": saura (þ) (ראו מסריח). "חופשי מרוע": aman (ראו מבורך). -SD:68, 72, UGU, THUS, WJ:399

רע, מרושע

úmëa, ulca

-VT39:14

אומלל, חסר-כל

úna

חסר-, אומלל.

מקופח, משולל

úna

 

נטוש, אומלל

úna

WJ:370, VT39:26

בלתי אפשרי

únat

- דמדומי-ערב.

דמדומים

undómë

מתחת. UNU

למטה

undu

ראו למטה.

מתחת

undu, nu

כך ב- Nam; באטימ' מופיע no-UNU, NÛ

למטה, למטה מ-, מתחת ל-

undu, nu, nún

משוחזר מצורת העבר: undulávë. מילולית: "ללקק למטה" (down-lick)

לכסות לגמרי

undulav- #

-MC:222 cf. 215

תהום

undumë

MC:222, UÑG, Nam, RGEO:67, SYAD, RGEO:74, MC:223

צל כהה

ungo

-ÑGWAL, LT1:250

ענויים

ungwalë, malcanë, valcanë

בקווניה מוקדמת: עכביש, במיוחד אונגוליאנט. LotR:1157, LT1:271

קורי עכביש, רשת

ungwë

 

קַדְרות

ungwë

VT39:14

בלתי-נספר

unotë, unotëa

צריך להיות: *únotë, *únotëa

רב מספור, שלא נספר

unotë, unotëa

מתורגם numberless - "חסר-מספר"; ב- RGEO:66 ניתן להבין שהמשמעות היא "לא ספיר". -Nam

בלתי-ספיר

únótimë

ראה גם "חלל".

חלול

unqua, ronta, rotwa

להפוך לחלול unca-. UNUK, LotR:1157, LT2:347

חלל, מקום ריק

unquë

מילולית: "לשים גג". TOP, Nam/RGEO:67

לכסות

untúpa-

בגלל שלא כל העובדות ידועות או בגלל שהסיפור ארוך מדי.

בלתי אפשרי לספר

únyárima

-WJ:370

בלתי-ניתן-לביטוי

úquétima

בלתי ניתן להגייה.

בלתי אפשרי לספר

úquétima

השורש ממנו נוצרה המילה נמחק באטימ'. עם זאת, מופיעות בשרה"ט מספר מילים שנוצרו מהשורש הזה, מה שמראה שטולקין חזר להשתמש בו. ב- LT:271 מופיעות מילות ה"אש" הבאות: "אש": uru, "יוקד": uruvoitë, "בוער": urwa, "כאש": urúva. השוו גם: "עץ הסקה": turu (אך המילה משמשת גם  לעץ באופן כללי).

אש

úr

רבים - urqui, orqui או orcor. ÓROK, LT1:264, WJ:390

אורק (גובלין)

urco, orco

רבים: urqui, orqui, orcor. הגובלינים: Sancossi (מילולית: החילות השנואים) - מילה זו היא המקבילה של Glamhoth בסינדארין. -ÓROK, LT2:202/MR:74/WJ:390, LT2:341

גובלין (אורק)

urco, orco

 

מוות

urdu

שורש המילה נמחק מהאטימולוגיות, אך המילה נמצאת בשימוש בשרה"ט). LotR:1157

חום

úrë

-LotR:1144, UT:302/470

אוגוסט

Urimë

חם מאד, חם כאש. Úrin הוא גם כינוי לשמש.

חם

úrin

מילולית: "חום לוהט". מילים נוספות ל"שמש" משורש זה: Úr , Úri, Úrinci, Urwen.

שמש

Úrin

LT1:271

תנור, כבשן

urna

השורש ממנו נוצרו המילים האלה נמחק באטימ'. עם זאת, מופיעות בשרה"ט מספר מילים שנוצרו מהשורש הזה, מה שמראה שטולקין חזר להשתמש בו. ב- LT1:248  מופיע גם sára, אך המילה הזאת מופיעה באטימ' במשמעות "מר". -UR

יוקד, בוער

uruitë, úruva

דרקון אש

דרקון

urulókë

 

נחושת

urus (urust-)

מתורגם "הוא בורח" ב- LT:251, אך בקווניה מאוחרת המשמעות היא "אני בורח".

לברוח, להמלט

usin

 USUK

סרחון, צחנה

usquë

LT1:251

בריחה, מפלט

uswë

LT1:251

יציאה, בריחה

uswë

-Silm:438

אוּדוּן

Utumno

VT39:14

מכוער

úvanima

ראה מפלצת. עוג-קניבל - #Sarquindë (נתונה צורת הרבים: Sarquindi). -LT1:236 cf. BAN, LT2:347

עוג, ענק

Úvanimo

UB

כמות (גדולה)

úvë

-UB

הרבה, כמות גדולה

úvë

-UB

רבים, מספר גדול

úvëa

מספר גדול של-. UB

רב, רבים

úvëa

מרובה. שפע: úvë. -UB

שופע

úvëa

מרובה. שפע: úvë. -UB

שופע

úvëa

 UB, UR

עצום, מרובה

úvëa, úra