S

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

(סיומת). Utúvienyes [LotR:1008] "אני מצאתי אותו/אותה".) סיומות נוספות מוצמדות ל-se, למשל *sen "למענה".

אותו/אותה

-s

צורה פואטית. ב- LT1:265 מופיעים גם - "אש", ו- sairin  - "יוקד"; השוו גם: Sáya - "יום האש" ב- GL:66.

אש

sai

-NGOL, Silm:432, IS, SAY, LT2:339

חכם, מלומד

saira, istima , iswa, isqua. nóla

GL:72

קסום, מכושף

sairina

GL:29

דאירון

Sairon

 

קוסם

sairon

LT1:248/265, LT1:271

חם

saiwa

 

קיץ

saiwen

-LT1:265

לירה (סוג של נבל)

salma

SÁLAP

לגמוע

salpa-

SÁLAP

ללגום, לגמוע

salpa-

 

ללקק, ללגום

salpa-

דשא יבש ונוקשה. -SALAK

דשא

salquë

רבים: sámar.

נפש

sáma

san, -samb.  STAB

חדר

sambë(Þ)

בטנגוואר יש לאיית באות silmë.

דו-תנועה, דיפטונג

samna

משוחזר מצורת הרבים: samnar. SAM

דיפטונג, דו-תנועה

samna #

בטנגוואר יש לאיית באות súlë. STAB

שלט

samna (Þ)

 

עמוד עץ

samna (þ)

נגר, בנאי. -STAB

חרש, אומן

samno (þ)

STAB

נגר, חרש אמן, בנאי

samno, col

MC:216

אז

san

יממה (קניה).

יום

sana

STAK

בקע

sanca

STAK

פער, פיצול

sanca

 

שנוא, נתעב

sancë

ע"ע גובלין. -LT2:341

גלאמות

Sancossi

- קבוע, יציב. STAN

אמיתי

sanda

STAN, UT:317/LotR:1003

קבוע, תמידי

sanda

תמידי, מהימן.

יציב

sanda

Sangahyando  - "מבקע-ההמון" (שם פרטי; ה"המון" במקרה זה הוא חיילי האויב). STAG, LT2:342, LotR:1085 cf. Letters:425

המון, קהל

sanga

STAG/Silm:438

המון (ש"ע)

sanga

-STAG/Silm:438

קהל, המון

sanga

SAG

רעל

sangwa

טלפתיה: ósanwë, ósanwë-centa; פתיחת המחשבות (לטלפתיה): sanwë-latya; משלוח מחשבות (מסר טלפתי): sanwe-menta. VT39:23, 30, MR:415, VT41:5

מחשבה

sanwë

(דיבור בעזרת מחשבות). VT41:5

שליחת מחשבות

sanwë-menta

(נורמאלי, שומר חוק) STAN

רגיל

sanya

בדקדוק: נורמלי, רגיל. STAN, UT:317/LotR:1003

שומר-חוק

sanya

-STAN

רגיל

sanya (Þ)

שומר חוק: sanya (בדקדוק: רגיל, נורמלי). -STAN, WJ:399, VT39:30, 23

חוק, כלל

sanyë

-LT1:272, STAN, WJ:399/VT39:30

חוק, כלל

sanyë (Þ), axan

צורת רבים: sardi. SAR

אבן קטנה

sar

אבן קטנה. של אבן:sarna . צור בני לילית: Elessar.

אבן

sar (sard-)

STAR

קש

sara (Þ)

גבעולים של דשא קצור. STAR

דשא

sara (Þ)

ברבים: sarati. במקור שימשה לציין כל "אות, או סימון חשוב אחר", אך לאחר כניסת הטנגוואר משומשת בעיקר לציון אותיות רומיל. WJ:396

סימן

sarat

רבים: sarati

אות

sarat

LT2:347

גשמי

sarcuva

 

קשה

sarda

 

כתיבה

sarmë

SAR

מבצר

sarnë

SAR

מבצר, מקום חזק

sarnë

UT:463

חצץ, חלוקי נחל

sarnië

UT:463

חלוקי נחל, חצץ

sarnië

LR:188

מושיע, גואל

sáro

LT2:347

עוג-קניבל

Sarquindi

-THUS

מסריח

saura

במילים מולחמות: sauri- כמו ב- sauricumba  - "טמא הכרס" -THUS, SD:68, 72

מסריח,

saura(þ)

-Silm:418 cf. THUS

גורתאור

Sauron (Þ)

מילולית "המתועב". שמות נוספים- Súro, Sauro. -THUS

סאורון

Sauron (Þ)

-SAB, PIS

מיץ

sáva, pirya

כך באטימ'. טולקין שינה את המשמעות מ"בת" . SEL-D-

ילד

seldë

רבים: selli. THEL, NÔ

אחות

seler (Þ), onórë

עקרון, רצון.

רעיון

selma (Þ)

נחישות. ההגיה ב- s היא בקווניה נולדורינית. בניבים אחרים ההגייה (והכתיב) ב- th (Þelma) -WJ:319

רצון

selma *

-SED, GL:23

נָח

senda

בשלום senda. -SED

שלום, מנוחה

sérë

-SED, GL:23

מנוחה

sere, quildë

גוף ראשון הווה. -SED, GL:23 

לנוח

serin

ז/נ. -ser - סיומת במילים מולחמות.

חבר

seron, sermo/sermë

הצורה האחרונה נמצאת בשימוש כאשר המילה הבאה מתחילה בתנועה. SI LR:47

כעת, עכשיו

sí, sín/sin

סכין. SIK

פגיון

sicil

לבן בוהק (כסוף) -  silma. SIL/LotR:94

לבהוק בלבן

sil-

החומר ממנו יצר פיאנור את הסילמרילים. אטימולוגית, משמעות המילה כנראה "דבר לבן ובוהק", או אולי "(חומר) שיזרח בלבן ". RGEO:73, Silm:437

קריסטל

silima

SIL/LotR:1157, MC:223

אור כוכבים, אורו של טלפריון

silmë

אור כוכבים.

כוכב

silmë

מילה שמתייחסת לאורו של טלפריון או לאור כוכבים, אך משמשת גם כשם פואטי לכסף.

כסף (המתכת)

silmë

"חלילן": timpinen. -LT1:266, 268

חליל

simpa, simpina

חלילן:  simpetar; ציפצוף, חילול (בחליל): simpisë. -LT1:266, LT2:347

חליל

simpa, simpina

UT:305

זה, הזה

sina

בוּדד מ- sincahonda - "בעל לב-אבן". -LotR:1015 cf. SD:68, 72

אבן צור

sinca #

-LotR:1015 cf. SD:68, 72

בעל לב-אבן

sincahonda

(כך ב-Silm:421; MR:217 יש את הצורה Sindicollo. שימו לב ש colla הפך ל collo משום שהסיומת -o היא גברית). MR:385

אפור-הגלימה, תינגול

Sindacollo, Singollo

אפור הגלימה (תינגול): Sindacollo, Singollo (Þ); (בני הלילית) האפורים: Sindar (Þ); של בני הלילית האפורים (ש"ת): sindarinwa; שפת בני הלילית האפורים: Sindarin;

אפור

sindë (Þ), sinda (Þ).

קיצור מ- Sindacollo (בטנגואר יש לאיית עם אות súlë, ולא silmë). מכל מקום, בקווניה תינגול נקרא בדרך כלל אלווה - Elwë .

תינגול

Singollo

STINTÂ, UT:284

קצר (ש"ת)

sinta (Þ)

נתונה צורת העבר sintanë, אף שהיא נראית רגילה לחלוטין.

לדעוך

sinta(þ)

MC:222, THIN

ערב

sinyë

"זרם, נחל": celumë; "זורם, שוטף" (תואר): úlëa, "נוזלי": sírima. -SIR, LT1:249, KEL/MC:223, LT1:265

לזרום

sir-, lutta-, lutu-

צורת ריבוי: sírer. קיימות גם הצורות nen, sindi, celusindi שייתכן ואינן תקפות בקווניה של שה"ט. -SIR, ET

נהר

sírë

-LT1:265

נוזלי

sírima

SIW

התלהמות, הסתה

siulë

PHAU, VT39:11

צמֵא

soica, fauca

LT1:266

גל

solmë

 קו המשברים: falassë. SOL, LT1:266, Silm:431

מישברים, גלים

solor

LT1:266

גאות

solossë

LT2:344

נגרר, ארוך

sóra

משתרך, נגרר.

ארוך

sóra

"מילולית שייכות בריבוי: "של נשרים". ב- LT1:251 מופיע ëaren, אך זוהי בקושי מילה תקינה בקווניה מאוחרת. ראו עיט. -LT1:266

קן-נשרים

Sornion(þ)

רבים sorni. מלך העיטים: Sorontur, "קרן העיט" (רמה גדולה בנומנור): Sorontil. THOR, Letters:427, UT:465

עיט (נשר)

soron, sornë (þ)

-Silm:438

תורונדור

Sorontar

שאון הרוח

רוח

"אני שותה" גוף ראשון הווה. ספל: sungwa. SUK

לשתות

sucin

SUK

בצורת

suhto

במיוחד שורשי מאכל. SÚLUK

שורש

sulca

במקור: thúlë.

נשמה, רוח

súlë (Þ)

LotR:1144/Silm:437

מרץ (חודש)

Súlimë

זה גם השם של חודש מארס.

רוח

súlimë (þ)

-SUG (SUK), LT1:253

גביע

súlo, fion

LT1:266

מרק

sulpa

MC:223

חלל, חור, חיק

súma

צורת ריבוי: sundar. בסיס. גם בדקדוק. SUD

שורש

sundo

מילולית: תנועת בסיס. התנועה העיקרית בשורש נתון.

תנועה קובעת (דקדוק)

sundóma

מופיעה הצורה súrinen ביחסת השימוש.

רוח

súrë

SUS

עיצור מנושף (דקדוק)

surya

ראה גם "עיצור". WJ:396, SUS

חוכך (עיצור)

surya