R

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

רבים: rávi. לביאה: ravennë. -RAW, LT1:260

אריה

rá, rau

"אדם-זאב" nauro; "יללת זאב" naulë. בטנגוואר, ה n התחילית מתועתקת באות נולדו [noldo], ולא נוּמן [númen]. -DARÁK, NGAR(A)M, NGAW

זאב

ráca, narmo

(בודד מraccalepta- בעל אצבעות טפרים). SD:68, 72

טופר

racca

משוחזר מצורת הרבים: racinë. racinë tengwi - יסודות מקופחים (תורגם גם כ"יסודות מעורטלים") - עיצורים שאין אחריהם תנועה. VT39:16, 14

מקופח, משולל

racina #

משוחזר מצורת הרבים: racinë. racinë tengwi - סימנים מעורטלים - מונח דקדוקי לתאור עיצורים שאין אחריהם תנועה

מעורטל

racina #

-LT1:335

להושיט (יד), להימתח

rahta-

שונה מ- racta בהתאם להחלטה שכל kt הופך ל- ht בקווניה מאוחרת. LT2:335

להימתח

rahta-

עקום, מעוות. -RÁYAK

שגוי

raica

שגוי. RÁYAK

עקום

raica

כנראה טעות מ-roimë. הפועל "לצוד" לא ניתן באטימולוגיות, אך המילה "לרדוף" roita- , נגזרת מאותו השורש וככל הנראה ניתנת לשימוש כ"לצוד". ב LT1:260 מבוארת המילה rauta-  כ "ציד". ROY1

ציד (ש"ע)

raimë

צורת רבים: rámar יחסת השימוש: rámainen. הצורה #rámë, המופיעה בשם-הספינה Eärrámë "כנפי-הים", היא כנראה צורת נקבה. "כנפי המערב" (שם של ספינה): Númerrámar. -RAM/LT2:335, MC:222, Silm:295, UT:175, 458

כנף

ráma

*ramando- צעקן (רבים: ramandor).

לצעוק

rama-

דרקון מכונף

דרקון

rámalókë

 

מכונף

rámavoitë

RAMBÂ/Silm:436

קיר

ramba

LT1:259

צעקה

rambë

LT1:259, MC:223

רעש

ran

משוחזר מ- Palarran  "הנודד למרחקים", שם של ספינה. -RAN, Silm:436, UT:460, 461

נווד

ran #

כך בסיל' ובסל"ן. באטימולוגיות נכתב כ Rana, עם תנועה קצרה).

ירח

Rána

שם של הירח

נווד

Rána

צורת רבים: ranqui. -RAK

זרוע

ranco

צורת רבים: ranqui. -RAK

זרוע

ranco

RAD

מחזור

randa

-RAD

עידן, מחזור

randa

קרוב לוודאי שצורת הרבים היא *ráner ולא ráni.  -RAN, Silm:436, UT:460, 461

תעייה

ránë

RAN

תועה, נודד

ránen

ברבים rangar. מידת אורך נומנוריאנית השווה בערך ל 97 ס"מ. -UT:285

שעל

ranga

צורת רבים: rangar.  המשמעות הבסיסית של  ranga היא "צעד מלא". יחידת מידה נומינורית השווה בערך 97 ס"מ. UT: 285, 461      

יארד

ranga

מילולית: פאתום - מידת אורך (1.8 מטר)

עומק, מעמקים

rangwë

 תעייה:  ránë, צורת רבים: ráner. RAN

תועה, אובד

ranya

-RAN, Silm:436, UT:460, 461

לשוטט, לתעות

ranya-

ביחוד משמש לקרניים של חיה,  אך גם בהקשר של הרים. לדוגמא: Rasmund - שור בעל קרניים (Letters:423) ו Arfanyaras, Arfanyarassë - פסגה(*קרן) מלבינה ומבהיקה, (כינוי לטאניקווטיל);

קרן

rassë

מבודד מ Arfanyarassë, Arfanyaras - "פסגה לבנה ובוהקת"

פסגה

rassë, ras

ידוע רק השורש RÁSAT; אם נניח שהוא יעבור את שינויי-הצלילים המקובלים, נקבל *rasta  בקווניה.

שתים-עשרה, 12

rasta *

Arct

בקרוב

rato

WJ:415, VT39:10

יצור איום, מפלצת

rauco

יצור נורא

מפלצת

rauco

צורת רבים: #raukar משוחזרת מתוך Valaraukar - באלרוגים. RUK, Silm:436, WJ:415

שד, דמון

rauko

(קול של) סופה

רעש

raumo

MC:223

סופה

raumo

קיים הומונים שמשמעותו "גדת נהר". -RAB

שממה

ráva

צורת ריבוי: ráver.

שאגה (הקול)

rávë

רעש רועם

רעש

rävë

-MC:223 cf. 215

שאגה (הפעולה)

rávëa

-RAW, LT1:260

לביאה

ravennë

יממה - 24 שעות, משקיעה עד שקיעה.

יום

LotR:1149

רשת

rembë

בצורת וו (תלייה). REP

עקום

rempa

REG, RÎ

קצה

réna, ríma

גוף ראשון הווה. rendë- צורת העבר. RED

לזרוע

rerin

"עלמה מעוטרת בזר חגיגי": riellë  PM:347

זר 

ría

-PM:347

זר פרחים

ría

משוחזר מהצורה irícië (עבר מושלם). VT39:9

לפתל, להתפתל

ric- #

RIG

כתר, עטרה

rië

-RIK(H)

לטלטל

rihta

 (RIK(H

להתפתל, לבצע תנועה פתאומית

rihta-

 RIL

אור מנצנץ

rilma

שולי הבגד lappa. GL:52

שוליים, קצה

ríma

-RIM

תכוּף

rimba

 

רב, שכיח

rimba

RIM

המון (ש"ע)

rimbë

RIM/Letters:178, 382, LT2:341

חיל גדול, עם רב

rimbë

RIP

מהיר, חפוז

rimpa

KHOR, LT2:347, GOR

מהיר

rimpa, arauca

 

טל

rin

 עטור-כוכבים(שם של טניקווטיל): Elerrína (כך בסילמריליון; באטימולוגיה: Elerína). EL, Silm:42

מוכתר, עטור

rína

-RIK

ניעוּר

rincë

מעגלי : rinda  RIN

מעגל

rindë

LT1:265

קריר, לח

ringa

בריכה קרה בהרים: ringë. MC:222, RINGI

קר, קריר

ringa

קר. LT1:265

טחוב, לח

ringa

אגם קר, מקווה מים בהרים. משמש גם כתואר שמשמעותו "קר". RINGI

אגם

ringë

אגם קר. RINGI, LT1:248

בריכה, אגם

ringë

-LT1:255

כפור

ringwë

RIS

חתך

rista

RIS

לחתוך, לקטוע,

rista-

סיומת של פועל. מופיע בכמה מקורות מוקדמים, כגון antaväro "הוא יתן" (כך ב LR:63, אולי מופיע כ*antuväro בקווניה נוסח שרה"ט. ישנה גם סיומת -s, אשר מכסה את כל סיומות הגוף השלישי. קשה, אם כן, לנחש מהי המילה העצמאית שתציין "הוא"; יש המנחשים שמילה זו יכולה להיות *eryë. על פי אותה תיאוריה, טולקין יכול היה לזנוח את -ro לטובת *-ryë וכך לחברה עם -rya (שלו, שלה); אם זהו המצב, *-ryë(ו *eryë) יכסו שניהם גם את "הוא" וגם את "היא" (כמו ש-ro היא סיומת ל"הוא" יכול להיות קשור ל*- "היא", בהשוואה לשינוי בין -so ו -se המצוי באטימולוגיות.) כמילה עצמאית ל"הוא" LR:63  מציג את e, מילה המופיעה בסינדארין גם כן (SD:129)

הוא

-ro, -s, *-ryë

מתורגם כ-"סוס מהיר לרכיבה" ב Letters:382  ; ROK/Letters:282, 382, GL:56, WJ:372/UT:282

סוס

rocco

-ROY1

לרדוף, לעקוב

roita

במשמעות "צליל חזק". róma  היא גם "כתף". -ROM, LotR:488 cf. Letters:308

קול רם

róma

קול תרועה (וגם "כתף"). ROM

קול, צליל

róma

קיים הומונים במשמעות "קרן, תרועה". LT2:335

כתף

róma

- קרן. "צליל-חצוצרה" (צליל חזק): róma  (הערה: באחד ממילוני ה "Qenya" המוקדמים, róma פירושו "כתף"). WJ:400/ROM

חצוצרה

romba

כלי הנגינה

קרן

romba, róma

מתורגמת "זריחה, מזרח" ב- Silm:437, אך הפירוש השגור שלה הוא תמיד "מזרח".

זריחה

Rómen

מזרחה(יחסת התרחקות): Rómenna; מן המזרח(יחסת התקרבות): Rómello; שתי מילים אלה כתובות בנאמארייה באות גדולה. מזרחי:rómenya, "המנצח במזרח" (אחד ממלכי גונדור): Rómendacil

מזרח

rómen, róna

ROD

מערה

rondo

ROY

כלב ציד

ronyo

ROK/Letters:282, 382, GL:56, WJ:372/UT:282

פרש

roquen

-ROS cf. Letters:282

טל, רֶסס

rossë

של מפל או מעיין. Letters:282 cf. ROS

רסס

rossë

 

טל

rossë

עלייה, התרוממות (שם הפעולה):  orosta. -LT1:267, 256

עלייה, מעלה

Rosta

LT2:347

צינור

róta

LT2:347

מערה

rotelë

-LT1:266, LT2:347

צינור

rotsë

PM:365

מנהרה

rotto

-PM:365

מערה קטנה, מנהרה

rotto

דרואדן: Rúatan . UT:385

דרו, ווֹז

צורת רבים: Rúatani. -UT:385

ווז (wose)

Rú, Rúatan

WJ:415, PM:347

איום (ש"ת)

rúcima, aica

ראו איום.

נורא

rúcima, aica

גוף ראשון הווה: "אני חש פחד או אימה", בקווניה זהו פועל יוצא, לדוגמא: *rucin Orcollon - "אני פוחד מאורקים". -LT1:257, WJ:415

לפחד

rucin

MC:223

מבולבל

rúcina

MC:223

מבולבל, לא מסודר

rúcina

MC:223

שבור, מזועזע

rúcina

WJ:415

להבעית, להפחיד

ruhta-

מתקשר להזזת דברים גדולים. MC:223, 222

להזיז

rúma

בעיקר דברים גדולים וכבדים. בינוני פועל: rúmala. MC:223, 222

להזיז

rúma-

של דברים גדולים וכבדים. משוחזר מצורת בינוני פועל rúmala.

להזיז, למשוך

rúma-

פיסת עץ גולמי

עץ (חומר)

runda

-RUN

עקבה (טביעת-רגל)

runya

 

להבה אדומה

rúnya

-PM:353

שועל

rusco

בשימוש ארכאי או לירי: להב חרב. RUS

בוהק

russë

מילה ארכאית. משמעותה "המודרנית" היא "הבזק, בוהק".

מהיר

russë

רק חלק ruxala הוא מוכח. MC:222 cf 215

להתפורר

ruxa

aratarya "הוד מעלתה", märyat "ידיה". Nam,WJ:369

שלו/שלה

-rya