P

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

GL:63

רחבה מרוצפת, חצר

paca

TAL, GL:63

חצר, רצפה

paca

-VT39:23

סגור

pahta

במרחקים, למרחוק; "מרחיק-ראות": palantir, "הנודדת למרחקים" (שם של ספינה): Palarran. Silm:435, TIR

רחוק

palan

UT:223, Silm:324

אינזילאדון

Palantir

LT1:264

אריג

palis

למרחוק: palan; העולם הרחב: Palurin.

רחב

palla

PAL, VT39:23, VT39:23/VT41:5

לפתוח לרווחה

palu, palya

"נרחב": palla. -PAL

להתרחב, להשתרע

palu-, palya-

PAL

פני שטח

palúrë, palmë

PAD

שטח מגודר

panda

פיסת עץ מעוצב. "אולם עץ": ampano.

עץ (חומר)

pano

-PAT, VT39:23, VT39:23/VT41:5

לפרוש, לפתוח

panta

-PAT, VT39:23, VT39:23/VT41:5

פרוש, פתוח

panta, láta

-PAN, VT41:5, 6; LT1:270 cf. TULUK

לקבוע, לקבע

panya-

PÁRAK

יבש

parca

המשמעות של parma היא בעצם "ספר" אבל המשמעות המילולית היא קלף. ראה קליפת עץ

קלף

parma

להגות באמצעות השפתיים: quessetéma. -LotR:1154

שִפתִיים, סדרת P

parmatéma

PATH

חלק

pasta

משוחזר מצורת הרבים: patacar

עיצור

pataca #

במקור מאוחר יותר מתורגם כ"שפה" (האבר הפיזי). "פה מלא":  (מלא עד הסוף): penquanta.

פה

זוגי: peu. בקווניה מוקדמת מילה זו פרושה "פֶה"

שפה (אבר גוף)

-PEL, UT:171, 434

לחזור, ללכת מסביב

pel-

-LT2:346

גרזן

pelecco

מופק מהמלה pelekta-, בעקבות החלטה של טולקין שכל kt יהפוך ל ht. LT2:346 

לחצוב

pelehta *

"רמות מגֵנות או גודרות": Pelóri. -PEL(ES), WJ:403

שדה מגודר

peler

ברבים: peltaxi  -PEL

ציר (של גלגל)

peltas

PEN

נוטה, יורד

penda

PEN

מורד

pendë

משופע, פונה כלפי מטה - penda. PEN

מדרון, מורד

pendë

VT39:11

לשרבב שפתיים

penga-

רבים: penyë . סימן חסר: #penya tengwe (מופיע רק בצורת הרבים: penyë tengwi). הכוונה לסימנים בטנגוואר שבהם מופיע רק תנועה, ללא עיצור מקדים.

חסר (ש"ת)

penya

רבים: penyë. #penya tengwe - סימנים לא מספיקים. ניתן גם לתרגם כ'סימנים לקויים'- הברות המכילות תנועה ללא עיצור מקדים.  VT39:6, 8

לא מתאים, לא מספיק

penya

-Letters:386

בן-לילית למחצה (שם עצם, רבים)

Pereldar

Letters:386, cf. LotR:1071 

בן לילית למחצה

Pereldar

בצמוד למילה זו מוזכרת המילה  perina פרושה אינו וודאי אבל כנראה יש לתרגמה "חצוי, מחולק לשניים".  -PER

לחצות, לחלק לשניים

perya-

חצוי: perina. PER

לחצות, לחלק לחצאים

perya-

PIK

נקודה

pica

 -MC:223, 222

להתמעט, להיחלש

píca

מילולית: "גמדים קטנים" -WJ:388, 389

גמדים פעוטים, ה-

Picinaucor, Pitya-naucor

 

גמדים פעוטים

Picinaucor, Pitya-naucor

צורת רבים: pilindi. -PÍLIM

חץ

pilin

המילה מתייחסת גם לשזיפים. LT2:347

דובדבן

pio

משמש גם לדובדבן. -LT2:347

שזיף

pio

PIS

מיץ, סירופ

pirya

PIK, WJ:389, 413

קטן

pitya

מבודד מ Pitya-naucor "הגמדים הפעוטים".

פעוט

pitya

במשמעות "פינווה הקטן", לא תרגום לשמו הסינדאריני. קיצור של שם זה היה Pityo  "הקטן". השם שניתן לו ע"י אמו היה Ambarto, או Umbarto, אך אין שימוש בשמות אלה בכתובים. -PM:353

אמרוד

Pityafinwë

PIW

רוק

piuta

POY

נקי

poica

POY

טהור

poica

חסון. POL

חזק

polda

כינוי לטולקאס. GL:64

אדיר

poldórëa

-POR

קמח

porë

PUS

עיצור פוצץ

punta

ראה גם "עיצור". WJ:396, (PUT) see PUS

סותם (עיצור)

punta

MC:223

דהה, מרוח

púrëa

MC:223

מרוח, דהה

púrëa

 פועל יוצא - לעצור מישהו אחר. PUS

לעצור

pusta

PUS

להפסיק את, לעצור

pusta

בניקוד טנגוואר -  הסימן ":"WJ:392, PUS

סוף פסוק

pusta

PUS

סוף פסוק (ניקוד)

putta, pusta