N

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

*Utúvielyen "אתה (-lye-) מצאת אותי (-n). נטען כי ni הוא הצורה העצמאית, אך למעשה נראה כי זוהי מילה אחרת ל"אני". ניתן לחבר סיומות ל- ni, למשל  nin "בשבילי".

אותי

-n

סיומות פועל. לדוגמא: ávan, ványë (אני לא), maruvan (אני אשכון). משתמשים בסיומת הארוכה אם סיומת נוספת צריכה להתווסף אחריה למשל: utúvienyes (מצאתי אותו).

אני

-n, -nyë

סיומת, כמו ב arandur (משרת המלך, עוצר). כשהמילה הראשונה בתרכובת מסתיימת בl, n,, או r, ה- n נשמטת. Letters:386

משרת

n/dur #

GL:37

פגיון

naica

NÁYAK

כאב

naicelë, naicë

NÁYAK

כואב

naicelëa

-NAY, LT1:262, RGEO:66

לקונן, להתאבל

naina, nyéna

-NAY, LT1:262, RGEO:66

קינה, אבל

nainië, nairë

לב להבה (מכינויי השמש).

לב

Naira

מילולית - לב הלהבה.

שמש

Naira

שדון העמק (ע"ע): tavar. LT1:261

עמק

nal, nallë

באטימ', ה- a השניה של המילה נושאת סימן לא-ברור, המיוצג כאן על ידי '.

הד

nalláma

המילה alata המופיעה ב- Silm:433במשמעות "זוהר, נוגה" היא צורת הטלרין של מילה זו. בכתיבה בטנגוואר יש לתעתק את ה-n התחילית באות noldo. PM:347

השתקפות נוצצת

nalta

השתקפות זוהרת. בטנגוואר יש לכתוב מילה זו באות נולדו ולא באות נומן (númen). -PM:347

השתקפות

nalta

גם במשמעות "דין"

תשוקה, תאווה

náma

-Nam

היה שלום

namárië

קיים גם כפועל "להכות בפטיש". -NDAM

פטיש

namba

 

תשוקה, תאווה

námië

MR:258

פסל

namna

לשפוט: #nam-; שיפוט, משפט: námië, náma; שמו של הואלא מאנדוס. קיים הומונים שמשמעותו אדם, איש. -Silm:411

שופט

Námo

שופט - שמו של הואלא. -Silm:411

מחוקק

Námo

עמק (ש"ת): nalda; "עמק הזהב המזמר" Laurelindorinan (לוריין). TUB, LotR:488 cf. Letters:308, LT1:261, UT:449

עמק

nan,(nand-)

כנראה צורת ליבוב ("אימא'לה").  NAN

אמא

nana

לפרוט על נבל: nanda-. נבל קטן: nandellë. פריטה על נבל:  nandelë. נגן נבל: nandaro. נגינת נבל:  salmë. -NGAN LotR:1157, LT1:265

נבל (כלי נגינה)

nandë

פיות הכפר, דריאדות

פֵיות העצים

nandin

ייתכן שבקווניה מאוחרת, המילה הזו, המתנגשת עם שמם של הנאנדור, היא ארכאית. -LT1:261

חוואי, איכר

nandor

מילולית: "להבה". מילה נפוצה יותר ל"אש". מופיעה [עם הסיומת הזכרית -o] בשמות הבאים: "נשמת אש": Fëanáro (פיאנור), "אש נוראה": Aicanáro ("להבה חדה", איגנור) (כך ב- Silm:435; ב- MR:323 מופיע Aicanár).

אש

nár

"להבה חדה": Aicanáro (כך ב- Silm:435, ב- MR:323 מופיע Aicanár) ("אש נוראה" - איגנור), "להבה אדומה": rúnya; "לב-להבה" (כינוי לשמש): Naira, "בצבע הלהבה" (אדום-זהוב): culina, culda. -NAR1, LT1:260, Silm:437, MR:198, KUL

להבה

nár, nárë, velca

-NÁRAK 

קורע, אלים, קשה

naraca

אכזרי, קשה - NÁRAK

אלים

naraca

אלים, גס.-NRAK

קשוח

naraca

-NÁRAK

לתלוש, לקרוע

narci-

-SNAR

קשר

narda

-LotR:1144

יוני

Nárië

LotR:1144/1146

אוקטובר (חודש)

Narquelië

אוקטובר. משמש גם כמילה כללית לסתיו. . -LotR:1142, 1144, 1145/Silm:439/LT1:254, DAT, FS, NAR/KWAL, Letters:382

סתיו

narquelië

ב- LT1:252 קיימת גם המילה avestalis, וגם Erintion שפרושה "החלק השני של ינואר"; אך אלה כמעט ולא בשימוש בצורה הנוכחית של השפה. -LotR:1144

ינואר

Narvinyë

אדום-אש

אדום

narwa

מילה שמקורה בוואלארין, וקיימת רק בניב של הווניאר

אדום

nasar

-NAS

קוץ

nassë

 

יתד, חוד

nassë

חוד החנית. -SNAS

משולש

nasta

ראש חנית, חוד, משולש

טריז

nasta

NAS

לעקוץ

nasta-

חוד-החנית, לנגח, משולש. SNAS

קצה, "שפיץ"

nasta 

ראו דבר.

חפץ

nat

tanwë  - חפץ מלאכותי, מִתקן, אוּמנות.

דבָר, חפץ

nat, engwë

רשת קורי עכביש: ungwë. -NAT, LotR:1157

רשת

natsë

VT39:7

מעוכב, מפגר

nauca

גם *קטן. ראו קטן. -WJ:413

מעוות, מעוקם

nauca

משמעותו הנוספת היא מעוות, קטן (ע"ע)

קשה

nauca

קשה, מפותל, ראה גם 'קטן'. WJ:413

מעוות

nauca

ראו מעוות, מעוקם.

מעוקם

nauca

צורת רבים: Naucor. מילולית: מעוכב, שלא גדל. Naucalië - עם הגמדים, כל הגמדים כולם.

גמד

Nauco

כשמילה זאת נכתבת בטנגוואר, ה n התחילית מתועתקת באות נולדו [noldo], ולא נוּמן [númen]. -NGAW

אדם-זאב

nauro

NOWO

דמיון

nausë (Þ)

לדלג  -NUT 

מוכרח

nauta

שם עצם הכולל את חלל הפה. ככל הנראה שונתה ע"י טולקין מהמילה  páva).

פה

náva

(נורגוד, נורבוד), תרגום שמה של נורגוד לאנגלית. WJ:389

הולוובולד

Nävarot

WJ:389

נוברוד

Nävarot

משוחזר מצורת הרבים: náva-tengwi. מילולית: סימן-פה. הצורה המקוצרת #návëa (ר' návëar) שימשה באותה משמעות.

עיצור

náva-tengwë

צורת רבים: nécë. MC:223, 222

עמום

néca

 MC:223

מטושטש, עמום

néca

-UT:282

יתד

nehtë

ראש חנית, לשון יבשה צרה, יתד

טריז

nehtë

לשון יבשה צרה. -UT:282

כֵף

nehtë

-NEL

שלוש, 3

neldë

nelet - רבים nelci ; NÉL-EK

שן

nelet,

- רבים neltildi.  TIL

משולש

neltil

השוו Nelyar - "השלישיים", השבט השלישי של בני-הלילית.

שלישי

nelya #

משמע "השלישי של פינווה", לא מקביל לשם הסינדאריני "מאדרוס". הצורה המקוצרת: Nelyo. שם האם שלו, אשר מעולם לא הוזכר בסיפורים היה Maitimo, שמשמעותו "הבנוי היטב". ניתן לו גם הכינוי Russandol - "ראש נחושת". PM:352, 353

מאדרוס

Nelyafinwë

מיימי, רטוב: nenda; "שדה-מים, מישור מושקה" nanda; אוהבי-מים: Nendili (בהקשר ללינדאר);   -NEN, WJ:410, NAD,

מים

nén

או )פחות סביר): Luinil. לא בטוח מי מהשנים הוא נפטון ומיהו אורנוס. Basic Quenya:24, Silm:55

נפטון (כוכב)

Nénar

מיימי.  NEN

רטוב

nenda

בריכת חבצלות: nénuvar. -NEN, LIN, AY 

בריכה, אגם

nendë, linya, ailin

WI, NE

אף

nengwë

NEׁ-WI

אפי, של האף

nengwëa

(Amillion ב- LT1:249 היא בקושי מילה תקינה בקווניה מאוחרת). -LotR:1144

פברואר

Nénimë

WJ:399, LT1:248

חבצלת מים

nénu

UT:211

איש

ner

צורת ריבוי: neri. בהרכבים: ner-. "שום-איש": úner; חוד חנית אנושי: nernehta (מבנה של חיילים בצורת טריז). (ל"אדם" בניגוד ל"בני לילית" ראה "בני תמותה"). -DER, UT:282, UT:211

איש

nér

רבים: Nermir

נימפה של השדות

Nermi

ביחיד: Nermi

פֵיות השָׂדֶה

Nermir

מחליף את olma שמופיע ב-LT1:258 . NÉTER

תשע

nertë

מלא נעורים: nessima.NETH, LR:25, GL:37, LT1:267

צעיר

nessa, vinya, cana

נתונה צורת עבר: nentë.  - QL:66

להשיג, לקבל

net-

SNEW

מלכודת

neuma

 

שני

neuna

-KHIL/Silm:116/122/403, FS/WJ:387, LotR:1003, 1004

חסיד, מעריץ

neuro

NDEW

יורש

neuro

אני ואת/ה

אנחנו

-ngwë, engwë

נקבי: inya, inimeitë רבים כנראה  *inimeisi.  -INI

נקֵבה

צורה ארכאית. נקבה.

אישה

cf. NIK-W-

קר, להיות קר (על מזג אויר)

nicu-

WJ:417

קור, להיות קר (במזג אויר).

nicu-

LT1:262

סיריוס

Niellúnë, Nierninwa

 

דבורה

nier, nion

LT1:262

כוורת

nierwes

-MEL, LT1:262, WJ:412, NIL, VT39:11, ID 

אוהב, ידידותי

nilda, méla

ז/נ. "ידידותי, נעים": nilda, "חבֵרוּת": nilmë.

חבר

nildo/ nildë

בטנגוואר יש לאיית מילה זו באות noldo.

ניצנוץ כסוף

nillë

NIN-DI, TER

דקיק

nindë, terenë

לבן, חיוור. WJ:417

צינה

ninquë

לבן, צונן

חיוור

ninquë

צונן, חיוור

לבן

ninquë

NIK-W

לבהוק בלבן

ninquita-

(משמש גם כפועל "זה קר, זה מקפיא".) WJ:417

קור

niquë

ב- LT1:254 מופיע hilcin - "זה קופא", אבל בקווניה מאוחרת המשמעות תהיה, אם בכלל, "אני קופא" -WJ:417, LT1:254

לקפוא

niquë-

יתכן שמילה זו משמעה רק "קור". כיפת שלג : niquetil; פתית שלג: nieninquë (מילולית: דמעה לבנה). NIK-W-

שלג

niquë, niquis

הפעלת כוח הרצון: nirmë.  -VT39:30/VT41:6, 17

רצון

níra

-NEI, LT1:262

דמעה

nírë, nië

NID

כר

nirwa

 

אישה

nís

NEI

לח

nítë

מטולל, לח.

טל

nítë

"תבניות-כפור": niquis, niquessë (האחרונה על ידי חיבור עם quessë  - "נוצה"). -WJ:417, LT1:265

כפור

nixë

רבים: -nnar. Elenna  - "לעבר הכוכבים" (Elen + na[n]). ראו גם עד ש- , עד. NÂ, Plotz letter, UT:432, Silm:313

לעֵבר

-nna

בצורת רבים nówi. NOWO

תפיסה, קונספציה

nóa, nó

בוּדד מ- Noirinan - "עמק הקברים". -UT:166

קֶבר

noirë #

-NDOL

תל

nóla

ראש עגול, גבעה עגולה. NDOL, PM:345

ראש

nóla

GL:30

שובר גלים

noldarë, nolpa

רבים: Noldor. בכתיבה בטנגוואר יש לתעתק את ה- n ההתחלתית באות Noldo. של הנולדור: Noldorinwa. שפת הנולדור: Noldorin. ארץ הנולדור: Noldomar. -LT1:262, Silm:61, LotR:1157, VT39:16

נולדו

Noldo

שפת הנולדור. נולדורי, של הנולדור: Noldorinwa. WJ:20, LR:201

נולדורין

Noldorin

ÑGOL, Silm:432

לימוד, חוכמה, ידע

nólë

בטנגוואר מילה זו מאוייתת באות נולדו (noldo) ולא באות נומן (númen). -IS/LT2:339; KHAN, ÑGOL, Silm:432

ידע, מחקר

nólë

מחקר ארוך, חכמה, ידע. בטנגוואר, ה n התחילית מתועתקת באות נולדו [noldo], ולא נוּמן [númen].

חכמה

nólë

 -ÑGOL, LT2:339, WJ:382, WJ:383/396

דעת, מסורה

nólë, issë

-ÑGOL, LT2:339, WJ:382, WJ:383/396 

חוכמת הניסתר

nolwë

תורת הנסתר. בא במקום nólemë, שמופיע ב- LT1:263,

חכמה

nolwë

מבודד מ- sinomë - "במקום הזה".

מקום

nomë   #

 במילים מולחמות כשהמילה הראשונה מסתיימת בתנועה הופך ל- -#ndor. ארץ הוואלאר (צורה חלופית של "ואלינור"): Valandor; ארץ המתת: Andor (כינוי לנומינור. ראה גם "מתנה"). -NDOR/NÔ/Silm:430/ WJ:413, LONO, Silm:414, 313, 430

יבשה

nór

-NÔ

אומה

nórë

-NÔ

גזע

nórë

במשמעות של "מקום מגורים של עם מסוים". ארץ המערב: Númenor, Númenórë. -NDOR/NÔ/Silm:430/ WJ:413, LONO, Silm:414, 313, 430

ארץ

nórë

 LT1:272

ארץ, אומה

nórë, -nor

ארץ, מקום-מגורים, אומה, מולדת.

משפחה

nórë, -nor

משוחזר מתוך sindanóriello, "מהארץ האפורה", "מחוץ לארץ האפורה". Nam/RGEO:67

ארץ, אומה

nórië

 WJ:413, TÁRAG

קשה, קשוח

norna, tarya

WJ:413, TÁRAG

נוקשה

norna, tarya

מילולית: מעוות צורה. נחשב לשם היותר ידידותי. Nornalië - עם הגמדים.

גמד

Norno

מרובה אלונים: lindornëa.  DÓRON, LIN

אלון (עץ)

norno

-LT1:263

להמשיך

nornoro-

GL:31

עגלה

norollë

ראה גם מפלצתNOROTH

ענק

norsa

-LT1:250, 272/LT2:338

משפחה, קרובים

nossë

משפחה, "בית" (ביוחסין). NÔ

שבט

nossë

משפחה, שבט.

בית

nossë

שבט, "בית".

משפחה

nossë

במקורות מאוחרים יותר nosta מופיע גם בפירוש של "לגרום".  LT1:272

ללדת

nosta

 -LT1:272

סוג, מין

nostalë

LT1:272

מין (ביולוגי), סוג

nostalë

צורת יחיד משוערת: nostar

הורים

nostari

NOT

לחשב, לספור

not-

הרכיב not- יכול להיות מבודד מהמילה únótimë - "רב מספור". השורש באטימ' אבל משמעותו שם "לספר, לגולל". ניתן לספירה: nótima  -NOT, RGEO:67,  Nam

לספור

not-

מספר גדול: hosta, מספר גדול מאוד: úvëa ; רב מספור: únótima (צורת הרבים únótimë מתועדת) NOT, KHOTH, UB, Nam/VT39:14

מספר

nótë

סיומת. *aldanta - העץ שלהם. ראו הם.

שלהם

nta *

סיומות בנטייה של פעלים.

הם

-ntë, -lto

SD:246

מושפל, מבויש

nucumna

להפסיק לפני הסוף. WJ:413

לעצור

nuhta

לעצור, למנוע מלהגיע לכדי השלמה. -WJ:413

למנוע המשך

nuhta

WJ:413

לעכב

nuhta-

NDUL

עמום, חשוך

nulla

-NDUL

מעורפל, חשוך

nulla

מעורפל. NDUL

אפל

nulla

מערבי: númenya; במערב: númëa; "כנפי המערב" (שם של ספינה): Númerrámar.

מערב

númen

(הצורה המלאה: Númenórë). -Silm:313, 414

ארץ המערב

Númenor

בהקשר לשמש.  -LT1:263

לרדת, לשקוע

númeta-, númenda-

הרחק למטה.

למטה

nún

WJ:386

דונדאין

Núnatani

-LotR:1157

הפוך

nuquerna

LT1:263

תלונה

nur

 

ריטון, נהמה

nur

עמוק

núra

אחד מכינוייה של ניינה. LT1:263 cf. 66

נאנחת, ה-

Núri

MC:223

מירמור, רחש

nurru-

ייתכן שזו רק צורה מאוחרת של nur. נוהם (ש"ת): nurrua.

ריטון, נהמה

nurru-

להתלונן, למלמל.

לרטון, לנהום

nurru-

משוחזר משם הפעולה: nurtalë "החבאה". Silm:120

להחביא

nurta #

Silm:120

החבאה , הסתרה

nurtalë

Nuru הוא כינוי למאנדוס.

מוות

nuru

מתייחס לכלבים.

לרטון, לנהום

núru-

NUT

לקשור

nut-

LT1:263 cf. NDÛ

לרכון, לשקוע

núta

NDÛ

שקיעה (של השמש והירח)

núta

NDÛ

לשקוע

núta-

צורת ריבוי משוערת: núter . NU

קשר

nútë

בטנגוואר יש להשתמש באות nwalmë לציון ה-nw במילה זו.

אכזרי

nwalca

בכתיבת טנגוואר יש להשתמש באות  nwalmë על מנת לתעתק את האותיות nw שבתחילת המילה. LotR:1157 cf. ÑGWAL; LT1:249

ייסורים

nwalmë, angaitya

בטנגוואר, יש להשתמש באות nwalmë בשביל הצליל nw בתחילת המילה. ÑGWAL

להכאיב, לענות

nwalya

בכתיבת טנגוואר יש להשתמש באות nwalmë על מנת לתעתק את האותיות nw שבתחילת המילה.

לייסר, לענות

nwalya-

(סיומת שייכות. לדוגמא: *aldanya : "העץ שלי". כנראה מוכנס i בין הסיומת לשם המסתיים בעיצור. למשל: atarinya - "אבי" (LR:61). אם השם מסתיים ב- n או nd, ניתן להשתמש בצורה מקוצרת -hinya "ילדִי" (קיצור ל-  hínanya  WJ:403), yonya - "בּנִי" (ל- *yondonya LR:61).

שלי

-nya

 שאין לספרו: avanyárima. -NAR2, WJ:370

לספֵּר

nyar-

סיפור, סאגה.

היסטורה

nyärë

NAR2

סיפור, סאגה, הסטוריה

nyárë, nyarna

-NAR2

עלילה, סאגה

nyárë, nyarna

Avanyárima - אסור לספר (סודי). -NAR2, WJ:370

לספר

nyarin

ראו סיפור.

סאגה

nyarna

-NYAD

עכברוש

nyarro *

 

זָמָּר

nyello

-LT1:262

עז (ש"ע)

nyéni

-LT1:262

בוכה

nyényë

צורת רבים משוערת: *nyérer; להתאבל, להצטער: *nyer-. -GL:60/LT1:261

יגון

nyérë

צורת רבים: nyérer. GL:60

צער, יגון

nyérë