I

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

בקווניה משתמשים במילה הזו בד"כ כמו באנגלית. עם זאת, יש לשים לב שלא משתמשים בה לפני מילים המתארות עם או גזע שלם, למשל:Valar, Quendi, Noldor, Sindar, Eldar ל- Anar "השמש" ו- Isil "הירח" יש להתייחס כמו שמות פרטיים, ואין ליידע אותם. I, WJ:404, 368, FS, UT:8,  WJ:398, 369

ה- (ה' הידיעה)

i

i carir quettar ómainen - אלו שיוצרים מילים מקולות. WJ:391 YA,

אשר

i, ya

סיומת, למשל: Uinéniel - ביתה של אוינן. יש להבדיל מן הסיומת -riel (למשל ב- Altáriel) שפרושה "נערה". YEL

בת

-iel

- מציינת משמעות הפוכה, יותר מסתם שלילה.

בלתי-, לא- (תחילית שלילה)

il-

בינוני פועל: ilcala. MC:223

זוהר, נוגה (לבן)

ilca

nillë או "ניצוץ כסף", הוא כינוי לכוכב שנקרא tinwë (ראה להלן).

כוכב

ílë

PHIR

בן אלמוות

ilfirin

"כל-דבר, הכל": ilqua. -WJ:372, IL

כל-אחד, כולם

ilquen

שם מיסטי לכסף

כסף (המתכת)

ilsa

-(ILU (IL

יקום, הכל

ilu, ilúvë

VT39:20

בורא הכל, בורא עולם

ilucara

VT39:20

יודע כל

iluisa

VT39:20

כל יכול

iluvala

רקיעים

שמיים

ilwë

שמיים.

רקיע

ilwë

 

קשת בענן

Ilweran, Ilweranta

ilya  הופך ל- ilyë לפני שם עצם ברבים: ilyë tier "כל הדרכים"); הכל, השלם: ilúvë; כל הדרוש: fárë (שפע, כמות מספקת) -IL, Nam cf. RGEO:67, Silm:433/WJ:402, PHAR

כל

ilya

כולם. "הכּל" ilúvë (היקום). -IL, Silm:433

שלם

ilya

אימבר היה שמה  של "הארץ" כחלק עיקרי מארדה בפי בני הלילית, הצורה אמבר היא השכיחה ביותר, ונמצאת בשרה"ט. -MR:337, WJ:419, 402, LotR:1003

מקום מגורים

imbar

(או כל פרח גדול). WJ:399, LT1:248

חבצלת

indil

מתורגם באטימולוגיות כ"כלה". UT:8 cf. NDIS

רעיה, אישה

indis

אופי, רצון.

נפש

indo

לב, שכל. -ID VT39:23

מצב, מצב רוח

indo

נפש, מזג.

לב

indo

מופיעים באטימ' אך סביר להניח שמילים אלו לא עדכניות - בקווניה המאוחרת indo משמעו "לב", בעוד osto משמעו "עיר". כנראה שגם המילה indor "אדון הבית" אינה בתוקף עוד.

בית

indo, os(t)

גם "נכד". צאצא ממין זכר: yondo (בן). ÑGYO(N)

צאצא

indyo

כנראה מילה בואניארין. כיוון שהצרוף ndy הפך ל- ny בנולדורין, סביר שהנולדור השתמשו ב- *inyo. -ÑGYO(N)

נכד, צאצא

indyo

 

ראשון

inga

-ÑGOL, LT2:339, WJ:382, WJ:383/396 

מסורה, ידע קסום

ingolë

חכמה עמוקה, כך בפרוש פואטי או ארכאי. בשימוש רגיל פרוש המילה הוא "דעת". ÑGOL

קסם

ingolë †

-ÑGOL, LT2:339, WJ:382, WJ:383/396 

חכם, יודע ח"ן

ingolmo

PM:340

שיא, פסגה

ingor

INK

השערה, הנחה

intya

הנחה, רעיון.

ניחוש

intya

ניחוש. -INK, WJ:319

רעיון

intya

INK

לשער, להניח

intya-

 

לנחש

intya-

פירוש אחר, "אנגליה", נמחק ע"י טולקין. -LT1:256

ארץ-הפיות

Inwilis, Inwinórë

הלך רוח

נפש

inwisti

כינוי שם לגוף ראשון יחיד. המילה הנפרדת משמשת להדגשה: "אפילו אני".

אני

inyë

נחשק: írima. החושק: Irmo (שם של ואלא).

תשוקה, תאווה

írë

-MEL, LT1:262, WJ:412, NIL, VT39:11, ID 

נחשק

írima

 

עיר, עיירה

irin

PM:345

אירית (שם פרטי)

Irissë

שלג קל RGEO:69, NEI, LT1:256, LT1:262/266

שלג

is

 

חיוור

isca

אור ירח: isilmë.

ירח

Isil

שמו של הירח. THIL

מבהיק, ה-

Isil

SIL/LotR:1157, MC:223

אור ירח

isilmë

צורת עבר: sintë (ראה ידע, דעת, מלומד) -IS/LT2:339; KHAN, ÑGOL, Silm:432

יודע (מידע)

ista

 -IS/LT2:339; KHAN, ÑGOL, Silm:432

דעת, ידיעה

ista, istya, issë

ריבוי רגיל: istari ריבוי ביחסת שייכות: istarion

קוסם

istar

 

אור כסוף, אור כוכבים

istel, istil

-IS/LT2:339; KHAN, ÑGOL, Silm:432

מלומד, בעל ידע

istima

-IS, ÑGOL

חכם, מלומד

istima, nóla

-IS

מלומד, חוקר

istyar

(בגרסה המוקדמת ב LT2 Irildë) PM:346/Silm:436, LT2:343

אידריל

Itaril, Itarillë, Itarildë

זוהי צורת הבסיס. ה-d בסוף נופלת בצורה הנורמלית Íverin (כיוון שמילה בקווניה לא יכולה להסתיים ב nd). האות חוזרת כאשר למילה מצטרפת סיומת כלשהי, למשל שייכות Íverindo, מיקום: Íverindessë. השם גם מופיע כ Íwerin או Iverindor - מוגדשר כאי ממערב לטול ארסאה, אשר זוהתה כאנגליה בגרסה המוקדמת של המיתולוגיה הטולקינאית. -LT2:344, cf 285

אירלנד

Íverind