F

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

SPAY

נבזה

faica

SPAY

עלוב, בזוי

faica

גם במובן של רחב לב וצודק -PM:352

נדיב

faila

נדיב, הוגן

נאה

faila

 

הוגן

faila

 

הוגן, נדיב

faila

 PHAY

להקרין אור

faina

PHAY

להאיר, להפיק אור

faina

ברבים  fairi. למילה זאת יש משמעויות נוספות, ראה "מוות", "חופש", "זוהר".

רוח רפאים

fairë

ההיפך מחומר, וגם רוח רפאים מנותקת מגוף (רבים- fairi).

נשמה, רוח

fairë

למילה זו מובנים רבים נוספים, ראה "רפא", "מוות", "חופש"

זוהר (ש"ע)

fairë

מיתה טבעית (שם הפעולה). עיין גם: "זוהר", "רפא".

מוות

fairë

נזכרת ב- LT1:250, אבל עשויה להיות ארכאית, שכן למילה הזאת מיוחסות בכתבים המאוחרים יותר מספר משמעויות [ראו מוות, רוח רפאים, קרינה]. מכל מקום, fairië - "חופש" לא מתנגשת עם מילים מאוחרות יותר.

חופשי

fairë

Solosimpë- חלילן חוף, שם קדום של הטלרי LT1:253, Silm:431, SKYAP, LT1:251, 265

חוף

falas, falassë, hyapat

-Silm:431

חוף, קו המים

falassë

UT:223

סקלתור

Falassion

"להעלות קצף": falasta- (ידועה צורת בינוני  falastala).

קֶצף

fallë

גל גבוה או קוצף.  -PHAL, Nam/RGEO:67

גל

falma

רבים: falmarin

נימפת ים

falmar

עדיף להשתמש ב- falmarin כדי למנוע בלבול עם falmar במשמעות "גלים". PHAL

נימפה

falmar, falmarin (falmarind-)

LT2:337, 341

מעבר הרים, עמק צר

falqua

מעבר הרים, גיא

מעבר

falqua

חרב גדולה.

מהיר

falquan

צורת ריבוי: fanar. מילה זו תארה גם את ההתגלמויות הפיזיות של הולאר. -RGEO:74

צעיף, לבוש

fana

כנראה קשור ללובן של עננים, fanyar

לבן

fána/fánë

צורת רבים: fanyar. בזמנים עתיקים בני הלילית ודאי השתמשו גם במילה fana [באטימולוגיה fána] בשביל "ענן" או "ערפל", אבל בקווניה המילה אומצה כדי לתת שם לגופים הנראים של הואלאר כשהם התגשמו לצורה אנושית. במקום זה נכנסה לשימוש הצורה fanya, שמשמעותה המקורית היתה "לבן" או "דבר לבן".SPAN, MC:222, Nam, RGEO:67, SYAD, RGEO:74, MC:223

ענן לבן

fanya

SPAN, MC:222, Nam, RGEO:67, SYAD, RGEO:74, MC:223

עננות גבוהה, שמים גבוהים

fanyarë

אוויר עילי

אוויר

fanyarë

אוויר עילי

אוויר

fanyarë

החלק העליון של האוויר והעננים. MC:223

שמיים, רקיע

fanyarë

-PHAR

שפע

fárë

 

כמות מספקת

fárë

(תואר). -PHAR

מספיק

farëa

ש"ת.

שוכן

farnë #

צורת עבר: farnë. PHAR

להספיק, להשביע רצון

farya-

-GL:34

גדיל

fas, fatsë

GL:36

פער, מפרץ

fásë

שיער סבוך. PHAS

שיער

fassë

-SPIN

תלתל, קווצת שיער

fassë, findë

-PHAS

לסבך

fasta-

GL:51

תופת, גיהינום

fatanyu

PHAU

צמא, צחיח

fauca

פעור פה, צמא. -PHAU

צחיח

fauca

יורד שלג : fauta-. GL:35

שלג

fáwë

גם במשמעות של "נשמה", בד"כ מאכלסת גוף. fëar היא צורת הרבים. דחף (שמקורו בנשמה), רגש - fëafelmë.

נשמה, רוח

fëa

דרקון-ניצוצות.

דרקון

fëalókë

"רוח-אש", "נשמה של אש". -Silm:397/435, MR:217

פיאנור

Fëanáro

VT41:19

רגש, דחף

felmë

דחף גופני (כגון רעב): hroafelmë; דחף נפשי (רגש, כגון אהבה, כעס): fëafelmë

דחף

felmë

PHÉLEG

מערה

felya

-PHEN

מפתן, סף

fenda

ראו מפתן.

סף

fenda

PHER, TYUL/SD:419

בלוטים, אוכל לחזירים

ferna, tyulma

PHEW

להיגעל

feuya-

המתועב:Sauron   (Þ)  -PHEW, Silm:418

לתעב

feuya-

"לדעוך באיטיות", צורה של fir- המביעה הווה חוזר; ידועה צורת בינוני fifírula.

לדעוך

fifíru-

-Silm:428/PM:346

פינרוד

Findaráto

SPIN, LT2:341

קווצת-שיער, מחלפה

findë

ראו קווצת-שיער.

מחלפה

findë

מילה זו מופיעה ב LT1:253, אבל יתכן והיא אינה תקפה בקווניה בוגרת (באטימ', findë משמעותו "תלתל שיער").

ערמומי

findë, finië

-PM:345

פִינגוֹן

Findecáno

מחלפות הראש, כלל שיערו של אדם. תלתל, קבוצת שיער: findë. SPIN, PM:345

שיער

findessë

-SPIN

ארזית (סוג עץ)

finë

 -LT1:253

נבון, פיקח

finwa

רבים fioni, fiondi. PHI

נץ

fion

MC:223

למות

fir-

למות.

לדעוך

fir-

צורת רבים: firi.

בן תמותה

firë

במקור התייחס ל-"מישהו הנאנח או משחרר נשימה עמוקה", אך שימש גם לתיאור מיריאל כאשר "נשמה את נשימתה האחרונה" ומתה; מאוחר יותר התייחס למוות של בני-תמותה. ידועה צורת עבר מושלם:  fírië ; *ifírië עשויה להיות הצורה המקובלת יותר. -MR:250

למות

fírë-

צורת רבים: Fírimar (מילולית: "אלה העתידים למות").

בן תמותה

fírima

ייתכן שמילה זו לא קיימת בקווניה הבוגרת, שכן משמעותה עשויה גם להיות פועל במשמעות "אני גווע". -AKLA-R, LT2:341

קרן שמש

firin

מת מסיבות טבעיות.

מת

firin

קרן שמש

שמש

firin

LT2:346, GL:36

שרשרת, ענק

firinga

מילולית: "בן תמותה", צורת רבים: Firyar. PHIR, WJ:219

אדם

firya

צורת רבים: Firyar

בן תמותה

Firya

LT2:340

אוצָר

foa

 

סוד

fólë

 

חשאי

fólima

קיימת גם הצורה forte שמתורגמת גם כ"צפון". PHOR

ימין

foray

PHOR

ימני (בידיים)

formaitë

ל- fortë יש גם משמעות של "ימין"; צפוני: formenya ; ארצות הצפון (אזור בנומנור): Forostar. PHOR, LotR:1157, UT:165, 439

צפון

Formen, fortë

ב LT1:253 מבואר hui כ"ערפל, חושך, לילה". PHUY

לילה

Fui, Hui

LT2:340

חבוי, נסתר

fuin, hurin

LT1:253

שינה

fúmë

ברבים fumellar, fúmellot. -LT1:252

פרג

fúmella

מוסתר, מוסווה.

נסתר, חבוי

furin/hurin ,foina

-LT2:340, GL:36

שקר

furu