E

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

במובן של "יקום". מושג זה אינו כולל את הרוחות והנשמות. VT39:20

טבע, ה-

ëa

נשמה היכולה להתקיים ללא גוף פיזי, כדוגמת הבאלרוגים. (רבים- ëalar)

נשמה, רוח

ëala

Basic Quenya:24, cf. Silm:55

ונוס (נוגה)

Eärendil

"בנו של אארנדיל - כינוי לכל ימאי". ככל הנראה  *Eärendilyond- בהטייה.  LT1:250

ימאי

Eärendilyon

מילולית: משרת הים; שם גברי "המשמש גם לימאי. (מקצועי)".  Letters:386

ימאי

Ëarendur

 

אצה, עשב ים

ëaruilë

UT:284

חרב קצרה

ecet

חרב קצרה

מהיר

ecet

nasta, nehtë- חוד החנית;  ehtyar- נושא חנית. EK, SNAS, UT:282

חנית

ehtë, ecco

KEL

מעיין, מזרקה

ehtelë

KEL, ET

מעיין

ehtelë

למעשה, ב- LT1 ו- LT2 כתוב ektelë, אבל מאוחר יותר טולקין החליט ש- kt יהפוך בקווניה ל- ht. את הצורה החדשה של המילה ניתן למצוא בסיל'. ב- LT נמצאת גם הצורה kektelë, שבאותו אופן היתה הופכת ל- *cehtelë. -LT1:257, LT2:338

מעיין

ehtelë

צורת רבים: eldi. דומה לכוכב:  elvië(ר' elvëa). בן לילית: elda - מילולית "של הכוכבים".

כוכב

él

-WJ:362 cf. 360

ראה! הבט!

ela, en

במקור שם כולל, אך מאוחר יותר [MET] שויך רק לבני-הלילית משלושת העממים [נולדור, וואניאר וטלרי]. זוהי המילה השגורה ל"בן-לילית" בוואלינור, שם כל בני-הלילית היו אלדאר. גרסה ארכאית של המילה היתה Eldo. מכורת בני-הלילית: Eldamar, Elendë; עַם בני-הלילית: Eldalië; שפת בני-הלילית: Eldarin; לִילי(תואר): Eldarinwa (שתי המילים האחרונות מתייחסות רק לשלושת העממים, ולא לכל הקוונדי);

בן לילית

Elda 

רבים Eldameldor ב- WJ:417.

אוהב-בני-לילית

Eldameldo #

Basic Quenya:24

כוכב חמה (מרקורי)

Elemmírë

צורת רבים: eleni. מוכתר בכוכבים: Elerrína (אחד משמותיו של הטאניקווטיל); מלכת הכוכבים: Elentári (תוארה של וארדה). כוכבי, של הכוכבים: elenya.

כוכב

elen

למעשה משמעותו היא *"ידיד הכוכבים". טולקין מעיר: "אין זה מפתיע שהאדאין... התקשו להבחין באם מילים ושמות הכוללים את האלמנט el התייחסו לכוכבים או לבני-הלילית. ניתן לראות זאת בשם Elendil, שמשמעותו אמורה היתה להיות "ידיד-בני-לילית". משמעותו בקווניה היתה 'אוהב או לומד הכוכבים'... 'ידיד-בני-לילית' מיוצג נכון יותר על ידי Quen(den)dil או Eldandil". -WJ:410

רע-בני-לילית

Elendil

צורת רבים: elenillor. elenna הוא גם תואר הפועל שפירושו "אל הכוכבים". Elennanórë "הארץ לעבר הכוכבים" הוא אחד משמותיה של נומינור

כוכב

elenna

שם המלכות של אראגורן, אולי *Elessard-, השוו אבן. המשמעות המילולית היא *"אבן הכוכבים" - אך האדאין בילבלו את המילים elen - "כוכב" ו- elda "בן-לילית". ראו ידיד-בני-לילית. -LotR:395, 897

צור-בני-לילית

Elessar

שלי ושלכם (צורת רבים) . בסיומת מולחמת לשם: *-lma

שלנו

elma *

שלי ושלך. בסיומת מולחמת לשם: -lva  לדוגמא: omentielvo - פגישתנו.

שלנו

elva *

מילה נפוצה פחות.

לב

elwen

הסיומת עשויה לשמש כצורת רבים בנוסף על צורת יחיד. 

אתֶם

elyë

מילה עצמאית המשמשת בפניה רשמית. לפניה לא רשמית ידועה רק צורת המושא, ראה ערך "אותך"

את/ה

elyë

"שלי ושלהם" בלי לכלול את האדם שפונים אליו. בסיומת לשם: -mma, לדוגמא: *aldamma - עצנו, העץ שלנו.

שלנו

emma *

-EN

שם, ראו!

en

מילת קריאה (הנה, הבט!) EN

שַם

en

תחילית פועל

שוב

en-

מילולית: מרכז. מתייחס לנפש הפנימית (sáma) או לנשמה (fëa)

לב

enda

NÉD, ÉNED

מרכז, לב, אמצע

endë

מרכז. תיכון, מרכזי: enya, endya. הימים האמצעיים: enderi. (שלושת הימים בין החודשים yávië, quellë בלוח השנה של אימלאדריס). ÉNED, cf. WJ:361, LotR:1142

אמצע

endë

Endor (מוגדר גם כ"מרכז העולם" תחת ÉNED, יחסת התקרבות Endorenna מובאת בשרה"ט.  שני שמות נוספים המפורשים כ"ארץ תיכונה" הם   Ambarenya, Endamar (ע"ע "מזרח"). LotR:1003, ÉNED, MBAR

ארץ התיכונה, ה-

Endórë

Engwar - "החולניים", אחד משמות בני הלילית לבני האדם. GENG-WÂ

חולני

engwa

משוחזר מצורת העתיד: enquantuva. Nam

למלא מחדש

enquat #

ÉNEK

שש (6)

enquë

משורש שפירושו "שש", בגלל שבשבוע האלדאריני היו שישה ימים.   LotR:1141 cf. ÉNEK,

שבוע

enquië

שם-תואר - EN

שַם

enta

הארץ התיכונה, מזרח, "הארצות ששם" (מנקודת מבטם של הואלאר

ארצות חיצוניות

Entar, Entarda

"הארצות החיצוניות, הארץ התיכונה" גם מפורש פעם אחת כ"מזרח", כניגוד לארצות הברוכות שבמערב.

מזרח

Entar, Entardar

Arct

הבא

ento

-PEL, UT:171, 434

חזרה

entulessë

משוחזר מ- Envinyatar - "המחדש". -MR:405, LotR:897

לחדש

envinyata-

(לקוח מצורת העבר הבינוני envinyanta, "התרפא". הפירוש המילולי הם *לחדש, *מחודש, כמו שמו של אראגורן Envinyatar, "המחדש") MR:405

ריפוי

envinyata- #

אחד משמותיו של ארגורן. -MR:405, LotR:897

מחדש

Envinyatar

 

ישן, עתיק

enwina

משוחזר מצורת המקור: enyalië. -UT:302, 317

להזכר

enyal #

מופיע בצרופים שבהם המילה השניה מתחילה בתנועה. epessë - "שם-אחרי", שם של בן לילית שניתן בעקבות תכונה או מאורע שקרה. ראה "שם". -Silm:122/WJ:387, UT:266

אחרי

ep #

ניתן בעיקר כתואר להערכה וכבוד. שם-מאוחר. UT:266

כינוי

epessë

שם מאוחר (כלומר, "כינוי - בעיקר ניתן כתואר להערכה וכבוד);

שם

epessë

מילה שאין לה נטייה ומופיעה רק במבנה "X אמר/ה". מימרה: eques.

לאמר

equë

-WJ:392

ציטטה, אימרה

eques

ברבים equessi. -WJ:392

פתגם, מימרה

eques

אחד, לבד. האל האחד: Eru. ERE

יחיד

er

אחד, רק, בלבד, אַבָל. -ERE, LT1:269

לבד

er

 

רק, אבל

er

משוחזר מ- erin - "נשאר". -LT1:269

להשאר

er- #

עוקץ: erca . ERÉK, NAS

לעקוץ

erca-

-ERÉK

צינית (צמח)

ercassë

LT1:269

נטוש

erda

LT1:269

נידח, נטוש

erda

ERÉD

זרע, גרעין

erdë

הערה: קיימת מילה הומופונית שפירושה "אדם". -ERÉD

נבט, זרע

erdë

יחיד, יחודיות.

אדם חי (גוף + נשמה)

erdë

משמש במובן של "אדם כמכלול, גוף ונשמה". MR:216

יחודיות

erdë

גם במשמעות ברזל. LT1:252

פלדה

erë, eren

גיהינום הברזל (כינוי לאנגבאנד)

תופת, גיהינום

Eremandu

בודד, לבד, גם כשם עצם - בדידות. -ERE, LT1:269

יחיד

eressë

ביחידות, בלבד. גם כשם עצם: בדידות.

לבד

eressë

 האי הבודד: Tol Eressëa

בודד

eressëa

-LT1:252

אנגלן [אי ליד דנמרק]

Eriollo

חומר בסיסי.

חומר

erma

מילולית: "האחד, זה אשר נמצא לבד", אך כמובן שאין להשתמש במילה זו כתואר רגיל. כינויי האל הם Ilúvatar "אבי הכל", ו- Ainatar "אב קדוש". -Silm:15/396/431, LT1:248 cf. AYAN and Silm:426

אלוהים

Eru

ERE

מידבר

erumë

LT1:262

חיצוני, קיצוני

erúmëa

ביחידות: eressë. -ERE, LT1:269

בודד, יחיד

erya

EZGE

רשרוש

escë

מילולית: "שם".

אדם חי (גוף + נשמה)

essë

צורת הרבים essi. הערה: המילה essë שימשה גם לציין "אדם כמכלול", גוף ונפש.

שם

essë

שם הארה, כלומר, זהה ל"שם האם"; רק צורת הרבים essi tercenyë מתועדת.

שם

essë tercenya #

"יצירת בשם" (טקס אלדאריני שבו מכריז האב על שם בנו), 

שם

Essecarmë

"בחירת השם" (טקס אלדאריני שבו אדם בוחר לעצמו שם על פי  ה lämatyävë - טעמו בצלילי השפה);

שם

Essecilmë

בגלל שזהו שמה של הוליא, המילה יצאה משימוש בשפה עצמה. EZDÊ/WJ:403, 404

מנוחה

Estë

MR:320

אמון, תקווה

Estel

ב-WJ:318 מובא פירוש המילה בקווניה כ"תקווה, מזג יציב, מכוון מטרה, שקשה להניאו מכוונתו, ולא סביר שייפול לייאוש או ינטוש את יעודו". ב-MR:320 פירוש המילה הוא "אמון".

תקווה

estel

קידומת או מילת יחס שאחריה תבוא מילה ביחסת הרחקה. -ET, LotR:1003

מחוץ ל-, החוצה

et

(תחילית). -ET

החוצה

et-

ET

שפך הנהר

etsir

צורת יחיד, בלי אות גדולה

ארצות חיצוניות

ettelë

(כתב ידו של טולקין היה לא-קריא). -ET

זָר, נוכרי

ettelen

אומץ מוואלארין. משמש רק בניב הואניארי.

ירוק

ezel, ezella