C

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

 KAY

שכיב מרע, חולה

caila

שכיב מרע

חולה

caimassë, caimassëa

-KAYAN, KAYAR

עשר

cainen

-Nam/RGEO:67, DUB

לשכב

caita

-LT1:254, UT:22 cf. 51, KAL, MC:223

לזהור

cala-, calta-

אזור בוואלינור ליד הבקעה (קאלאקיריה), בו האור בהיר יותר והארץ יפה יותר. RGEO:70 cf. LotR:252

קאלאקיריאן

Calaciryan, Calaciryandë

 בני לילית שראו את אור ואלינור. (ע"ע "אור").

בני-לילית של אור

Calaquendi

-VT41:10

נחושת קלל, נחושת מבהיקה

calarus

GL:39

בהירות, היות ברור

calassë

 

שמש

Calavénë, Calaventë

מילה זו משמעה "אור" בכתבים מאוחרים יותר. LT1:254

בוקר

cálë

בני-לילית של אור: Calaquendi.-KAL, MR:250, WJ:361/Silm:61, RGEO:70/Nam

אור

cálë, cala

גם שם העצם "אור" במובן של מקור אור בודד. -KAL, MR:250, WJ:361/Silm:61, RGEO:70/Nam

מואר, בהיר

calina

UT:224, Silm:324

זהוב, פאראזון

Calion

(אציל). LT1:268 מביא גם את mordo, אך טולקין שינה את משמעות מושג זה ל"כתם, צל, עירפול". KAL

גיבור

callo

-KAL, MR:250, WJ:361/Silm:61, RGEO:70/Nam

מנורה

calma

קבוצת אותיות בא"ב.

סדרת K

calmatéma

KALPA

לשלות, להוציא (מצרה)

calpa

KALPA, KEL, UT:426, LT1:248

כלי שייט

calpa

KALPA

למשוך, לשאוב

calpa-

KALPA, KEL, UT:426, LT1:248

לשאוב מים

calpa-

KAL

להאיר

calya

חלל היד, כף היד.

יד

cambë

PM:361-362

לדרוש

can-

פועל זה משמעותו "לצוות" כשנושאו הוא אדם, ו"לדרוש" כשהנושא הוא חפץ. מפקד: cáno (ע"ע) PM:361-362

לצוות, לדרוש

can-

השם המקוצר הוא Cáno (לא שווה ערך לשם הסינדאריני, הדומה לשם האם שלו, Macalaurë אשר מעולם לא הוזכר בסיפור). PM:352, 353

מאגלור

Canafinwë

-KAN

אומץ, גבורה

cánë

בד"כ כשמדובר במפקד מדרגה נמוכה, במיוחד כשהוא פועל כסגנו של מפקד גבוה יותר, PM:345.

מפָקד

cáno

ראה גם "מפקד". -PM:345

מושל

cáno

3AR, UT:400

שליט, מפקד

cáno, cánu

כתחילית: can-. -KANÁT

ארבע, 4

canta

עיצוב (שם עצם) - venwë; מעוצב - canta; אבן גזית, אבן ריצוף - ambal. KAT, LT1:254, MBAL

לתת צורה, לעצב

canta-, venië

 עשוי מעופרת: canuva. -LT1:268

עופרת

canu

LT1:257

מזרקה

capalinda

כתוספת למילה (cas-). KAS, PM:345

ראש

cár

-WJ:391

ליצור, לעצב

car-

משוחזר מ-carin גוף ראשון הווה (אני עושה). על פי האטימולוגיות צורת העבר היא carnë, אך גם FS וגם SD:246 מביאים את cárë ויש להעדיף צורה זו. בינוני פעול: #carna - עשוי מתועד בצורה Vincarna "זה אך נוצר" ב MR:305. KAR

לעשות, לייצר

car-

בניין, מבנה.

בית

car (card-)

(הכוונה למשוכה משוננת) KARAK

משוכה

caraxë

-Silm:429, LT2:344

ניב, שן

carca

ניב. carcanë - "טור שיניים". carcassë, carcaras - "שורת חודים או שיניים". KARAK

שן

carca

 

מלתעות

carcassë, carcaras

יצירה, ייצור. -UT:396

אמנות

Carmë

שם הפעולה. מפורש כ"אומנות" ב-UT:396. "יצירת השם": Essecarmë (טקס אלדאריני בו מכריז האב על שם בנו). UT:459, MR:214, 470

יצור, יצירה

carmë

-MR:329, UT:396

ייצור, אמנות

carmë

מעוטר בתכשיטים אדומים: carnimírië

אדום

carnë

Basic Quenya:24, Silm:55

מאדים

Carnil

צורת רבים: Casari , Casári. כנראה צורת קווניה של השם Khazâd. זהו השם המנומס יותר, והמועדף על הגמדים עצמם. בית אוצר הגמדים: Casarrondo (קאזאד-דום).

גמד

Casar

מילולית: "חדר האוצר של הגמדים"

קאזאד-דום

Casarrondo

KAS

קסדה

cassa

כפוף, גיבן. LT1:260

עקום

cauca

-LT1:257, WJ:415

פחד

caurë

-LT1:257

ביישן, פחדן

caurëa

KEL

תעלה, ערוץ

celma

 

לזרום

celu-

 

זרם, נחל

celumë, celu

"זורם, שוטף" (תואר): úlëa. -ULU, KEL/MC:223, LT1:249

זֶרם, שֶטף, נחל

celumë, ulundë, lúto

UT:426

מפל מים

celussë

ראה: UT:426

קלוס

Celussë

משוחזר מצורת הרבים: celvar. מתורגם כ"יצורים חיים שזזים".  -Silm:52/53,/405:3AN, WJ:416

חיה, בעל חיים

celva #

"מלכת-האדמה" (יאבאנה): Kementári;  "ארצי, עשוי מעפר": cemina. ב- LT2:343 מופיע indi  - "שוכני הארץ/העפר", כינוי לבני-האדם, אך המילה הזו היא בקושי תקינה בקווניה המאוחרת.

אדמה, עפר,ארץ

cemen, kemen

KEM, TAN

קדר

cemnaro, centano

cenuva- צורת העתיד;

לראות

cen

כמו ב Ósanwë-centa, תקשורת מחשבות או טלפתיה. במשמעויות אחרות centa יכול להתרגם כ"חקירה" או "מאמר". MR:415

תקשורת

centa

לדוגמא: Essecenta Eldarin wa, שמשמעותו כנראה *"מחקר בשמות אלדריניים", מאחר שטולקין תיאר את המסמך כ-"מחקר במקורותיהם של שמות לִיליים של בני-הלילית". כמו כן  Osanwecenta המתורגם כ"מחקר בתקשורת". תרגום אפשרי אחר של centa הוא "מאמר".  -MR:415

חקירה, מחקר

centa

-LotR:1144

יולי

Cermië

צורת ריבוי: certar. מקור המילה דווקא בסינדארין. -WJ:396, LotR:1151

רונה, אות מאגית

certa

רבים: cílat . זוהי המילה בקווניה מוקדמת.

שפה (אבר גוף)

cíla

בודד מהצירוף Essecilmë- "בחירת שם". MR:214

בחירה (שם פעולה)

cilmë

משוחזר מצורת הרבים שלו, cilmessi; מילולית "שם בחירה", הכוונה לשם שאדם בוחר לעצמו.

שם פרטי

cilmessë

שם עצמי (רק צורת רבים cilmessi מתועדת), שם שאדם בוחר לעצמו: #cilmë "בחירה" + essi "שמות". PM:339  מסביר ש"כמה מבין הגולים נתנו לעצמם שמות, כמסווה או כהפניה למעשיהם ולהיסטוריה האישית שלהם: שמות כאלו נקראו kilmessi "שמות עצמיים".

שם

cilmessë #

(כך באטימולוגיה, אבל cirya בשם Calacirya "מעבר האורות" [Calaciryo ב Namárië]- למרות שזה מתנגש עם cirya "אוניה". בגרסה מוקדמת של Namárië באמת יש Calacilyo ולא  Calaciryo. ראה: An Introduction to Elvish עמ' 5). KIL

מעבר בין גבעות, גיא

cilya

מעבר בין גבעות, ערוץ. "מעבר האור": Calacirya. -LT2:341, KIL

מעבר

cilya

מעבר בין גבעות. בשם Calacirya "מעבר האור" מופיע מילה זאת בצורה #cirya למרות שזה מתנגש עם cirya = ספינה. גירסה מוקדמת של הנמארייה באמת הכילה את השם Calacilyo.

בקע, ערוץ

cilya

 

להתבונן, לשים לב

cim-

MC:221

להפליג

cir

Valacirca- חרמש הולאר (הדובה הגדולה), שנקרא גם Otselen, שבעת הכוכבים. KIRIK, OT

מגל, חרמש

circa

LT2:335

סדק

ciris

RGEO:70/WJ:403

סדק, שבר

ciris

KIRIS

חתך, שסע

cirissë

KIR, LT1:249

ספינה

cirya

UT:8

ימאי

ciryamo

-WJ:372

מלח, ספן

ciryaquen

מופיע רק כשם פרטי, אך משמעות המילה "השולט בספינות" -UT:239

אדמירל, מפקד צי

ciryatur

המילה הניטראלית ביותר. "אור המשכן" - coacalina - מטאפורה לנפש (fëa) השוכנת בתוך הגוף (hroa).

בית

coa

מילולית: לחם החיים. Silm:406/429

למבאס

coimas

לפי הלוח של אימלאדריס- תקופה של 54 יום בתחילת האביב. LotR:1141, 1142

תזוזה, התעוררות

coirë

ראשית האביב. שמה של תקופה בת 54 יום בלוח של אימלאדריס. LotR 1141, 1145

אביב

coirë

התעוררות: cuivië, cuivë. מתעורר (ת'): cuivëa. -KUY/Silm:429

ער

coiva-

התעוררות: cuivië, cuivë. מתעורר (ת'): cuivëa. -KUY/Silm:429

ער

coiva-

colla - בינוני פעול. משמש גם כשם-עצם = "בגד, גלימה".

ללבוש

col- #

לבוש -MR:385

גלימה

colla

למעשה צורת בינוני של "לבש" המשמשת כשם עצם. אפור-הגלימה: Sindacollo (תינגול) MR:385

ברדס, גלימה, מלבוש עליון.

colla

מילולית: מעגל השמש. נמצא בשימוש כאשר השנה היתה אסטרונומית, אך loa נחשבת למילה הנפוצה יותר.

שנה

Coranar

-LT1:257

מקדש

corda

LT1:257

צֶלֶם, פסל

cordon

במיוחד בראש הרים . KOR/LT1:257

גדר מעגלית, סוגר מעגלי

corin

שטח מגודר עגול.  KOR

שטח מגודר

corin

 משוחזר מ- cormacolindor - נושאי הטבעת. יום הטבעת: Cormarë (מסיבה לכבוד יום ההולדת של פרודו). LotR:989 cf. Letters:308, LotR.1146, Silm:362, 417

טבעת

corma

 מסיבה לכבוד יום ההולדת של פרודו.

יום הטבעת

Cormarë

-KOR, LT1:257, 269

עגול

corna, corima

 -LT1:257

ככר (לחם)

cornë

KOR

כיפה, חופה

coromindo

Sil:429

תלולית

coron

כדורי: corna. -KOR

כדור

coron

-LT1:258

גותמוג

Cosomot, Cosomoco

KOT

לריב

costa

KOT

אויב

cotumo

KOT

עויין

cotya

חרמש הירח (מהמילה "קשת").

ירח

יתכן שאלו הן צורות זכר ונקבה.

יונה

cu, cua

-KUY, LT1:267, Silm:406/429

חיים

cuilë

חיים: cuilë KUY

חי

cuina

-KUY

מתעורר (ש"ת)

cuivëa

זהב אדום. שם פואטי לזהב המשמש גם לכל המתכות הצהובות והאדומות. זהוב-אדמדם, צבע הלהבה: culda, culina

זהב

cullo †

-KUL

כתום

culuina

-KUL

תפוז

culuma

החלל החיצון.  KUM

חלל

cúma

מצבור. KUB

תלולית

cumbë

משמש גם כפועל, ראה "לכופף". MC:223

מעוקל, מעוקם

cúna

-KUNDU

נסיך

cundu

LT1:271

סהרון, קשת

cúnë

דבר העשוי בכשרון. VT41:10

מכשיר

curo

Silm:429

כשרון, תבונת כפיים

curu

כך ב-LT1:269 , אך באטימולוגיות פירוש המילה הוא פשוט "מיומנות".

קסם

curu

בצורה מקוצרת, Curvo. ("שם-האם" שלו, שמעולם לא בא ליידי שימוש בכתובים הוא Atarincë. -PM:352, 353

קורופין

Curufinwë

-UT:393, 401, 428

סארומאן, קורוניר

Curumo

של קסם טוב -LT1:269

מכשפה

curuni

curu מפורש ב LT1:269, כ"קסם, כישוף", אך באטימולוגיות הפירוש הוא פשוט "מיומנות".

קוסם

curuvar

KUR

מלאכה, אומנות

curwë