A

 

† - מילה פואטית או ארכאית. (למשל: †él "כוכב" כאשר elen היא המילה ה'עדכנית' לכוכב) או פירוש ארכאי או פואטי למילה. * - צורה שלא אומתה בכתבים. ** - צורה שגויה. # - מילה שאומתה רק בתור חלק או הטיה ממילה או צורה אחרת. רשימת מקורות שמופיעים בהערות: LotR- שר הטבעות. Silm - הסילמריליון. MC - המפלצות והמבקרים (לא תורגם לעברית). MR - טבעתו של מורגות (לא תורגם לעברית). LR- הדרך האבודה (לא תורגם לעברית). Etym - האטימולוגיות. FS - שירה של פיריאל. RGEO - הדרך הלאה נמתחה (לא תורגם לעברית). WJ - מלחמת אבני היקר (לא תורגם לעברית). PM - עמי הארץ התיכונה (לא תורגם לעברית). Letters - המכתבים של ג'.ר.ר טולקין. LT1 - ספר הסיפורים האבודים 1 (לא תורגם לעברית). 2LT - ספר הסיפורים האבודים 2 (לא תורגם לעברית). Nam - נאמארייה (מתוך שר הטבעות). Arct - משפט 'ארקטי' מתוך סיפורי אבא חג המולד. - GL - לקסיקון גנומי. QL - לקסיקון קווניה. VT - ויניאר טנגוואר.
ש"ע - שם עצם. ש"פ - שם פועל.

כאשר במילת הקווניה מופיע S אשר מקורה נבע מ Þ (th כמו ב thing) יש לאיית אותה עם האות súlë במקום עם האות silmë בטנגוואר. למרות שטולקין עצמו שכח או התעלם מכך, בכל המילים אשר יש לעשות כן מופיע הסימן (Þ).

 

PE13:108

מִדי

acca

-LotR:1157

זעם

aha

משוחזר מצורת העבר ahyanë. PM:395.

לשנות

ahya

מילת קריאה להבעת צער.

אבוי!

ai

PM:347

נורא

aica

אכזרי, חד, נורא

איום

aica

לפי LT2 "רחב, עצום", אבל aica אמור להתפרש כ"חד" לפי כתבים מאוחרים יותר. -LT2:338

רחב

aica

פסגת הר aicassë.

פסגה

aicalë

להבה נוראה. Silm:435 ,PM:345; MR:323

איגנור

Aicanáro, Aicanár

להבה נוראה. Silm:435 ,PM:345; MR:323

איגנור

Aicanáro, Aicanár

באטימולוגיות המילה מתורגמת כ-"פסגת הר"

אורן (עץ)

aicassë

 ב- LT2:339  מופיעה הצורה ailo. -AY

אגם

ailin

קדוש (ש"ע): ainu (זכר), aini (נקבה). "מקדש" yäna, AYAN/WJ:399, Nam, YAN

קדוש

aina, airë

נ' aini. מלאך, ישות קדושה. מבחינת תושבי הארץ התיכונה האינור אינם נחשבים "פגאניים". -Silm:15/396/431, LT1:248 cf. AYAN and Silm:426

אליל, אל פגאני

ainu

רוח מלאכית, קדוש, אל. צורת רבים: Aini.  AYAN -LotR:1157/BAL/FS, LT1:248

מלאך

Ainu

מתיחס גם לעץ שזיפים . GL:18

עץ דובדבנים

aipio

AYAK, LT1:256

תלול

aiqua, oronta

WJ:372

מישהו (מי ש..)

aiquen

-WJ:372

כל אחד, כל מי

aiquen

-WJ:372

כל אחד, כל מי

aiquen

-WJ:372

כל מי ש-

aiquen

אדמדם, אדום. LT1: 268

נחושתי, בצבע נחושת

aira

צבע הנחושת

אדום

aira

-GAY, ROY

אדמומי, סמוק

aira, roina

Eämbar- משכן ים (שם של ספינה); Teler- בן לילית של הים; oar- ילד הים; ollo- צוק פונה לים. AYAR/Letters:386/RGEO:73, UT:430, LT2:347, LT1:263, LT1:252

ים

airë, ëar, Rása

משוחזר מצורת העבר, airitänë. VT32:7

לקדש

airita-

GAYAS

להתיירא, לפחד

aista-

התרגום הוא "אוהב הציפורים", שזהו שמו הואלינורי המקורי -  ולא התרגום המילולי של "ראדאגאסט". פירושו של השם "ראדאגאסט" לא ברור; ייתכן שמדובר במילה אדונאית שפירושה "משגיח על חיות", או בשם בלשון כלשהי של בני אדם במשמעות לא ברורה. UT:393/417, cf. 390, 401

ראדאגאסט

Aiwendil

מילולית - "ארץ הציפורים". AIWÊ

אוויר נמוך

Aiwenor

(ב LT1:248 קיים גם בצורה äyë) ,-LotR:747, 950 Letters:385

להריע, לברך לשלום

aiya

"ארץ הבוקיצות"(וורוויקשייר): Alalminórë. -ÁLAM/LT1:249, LÁLAM

בוקיצה (עץ)

alalmë, lalmë

ארץ עצי הבוקיצה. -LT1:249

ווארוויקשייר

Alalminórë

VT41:13, 18

בלתי נבון

alasaila

-GALÁS

שמחה

alassë

משוחזר מ- alassë - שמחה.

שמח

alassëa

(חייב סיומת כלשהי) GL:39

שיש

alast-

AYAR, LT1:271

אוקיינוס הגדול, ה-

Alatairë

-AKLA-R, LT2:341

קרן אור

alca

AKLA-R-/RGEO:73/UT:317/WJ:369/Silm:427

הדר, זוהר

alcar, alcarë

 

זוהר (ש"ע)

alcar, alcarë

הצורה המקוצרת alcarin מתועדת בתוארו של המלך אטאנטאר II. צדק (הכוכב): Alcarinquë

זוהר (תואר)

alcarinqua

 

זוהר (ש"ת)

alcarinqua

גם המילה Morwen (שמתורגמת מילולית "בת האפלה") היא כינוי לפלנטה הזו, וכך גם Silindo - אך שתיהן כבר לא בשימוש בצורה הנוכחית של השפה.

צדק (כוכב הלכת)

Alcarinquë

ידועה הצורה  aldaron - "של העצים". "מלא עצים, מיוער": aldarwa, "מוצל ע"י עצים": aldëa ; שדירת עצים: aldëon; "שר העצים" (אחד משמותיו של אורומה): Aldaron.

עץ

alda

כינוי לאורומה.

אדון העצים

Aldaron

-LT1:249

שדירה

aldëon

מזל טוב. GALA

עושר

alma

 

הון, עושר

alma

נמל הברבורים: Alqualondë. ÁLAK/Silm:427/LT1:249, LT2:335, UT:417

ברבור

alqua

(בהרכבות שבהן המילה השניה מתחילה בתנועה משתמשים ב alat-, למשל Alatairë - הים הגדול.

גדול, ענק

alta

-ÁLAT

גדול

alta, alat

Altariell- מסתמך על השורש Altariello . Altáriel היא הצורה הנפוצה בקווניה נולדורינית, שפת האם של גאלאדריאל. גירסאת הטלרי היא Alatáriel [UT:266]. (לפי PM:347(בה נמצאת המילה Altariel ללא á ארוך),המקבילה המדויקת בקווניה של הטלרי היא Ñaltariel, אך לא נעשה בה שימוש.) -Silm:433, RGEO:66

גאלאדריאל

Altáriel

עשיר, מבורך. GALA

שופע

alya

עשיר, מבורך. GALA

שופע

alya

-GALA, LT2:336

משגשג, שופע

alya

שופע, משגשג. -GALA

עשיר

alya

חופשי מרוע

חופשי

aman

-WJ:411, 373, 370, MR:163

אמאני, של אמאן

amanya

 (יחיד #Amanya).

בני-לילית מאמאן

Amanyar 

שחר, מוקדם בבוקר. צורה ארכאית. MC:223

מוקדם

amaurëa

הצורה amu  ב- LT2:335 היא כנראה צורה ארכאית. מדרון עולה: amban; במעלה הגבעה (ש"ת): ambapenda, ampenda. .  -AM2, UNU

למעלה, כלפי מעלה

amba, ama, am-

-MBAL

אבן-ריצוף

ambal

אין עדות לשימוש במילה. ראה "פרח". -WJ:318

אמלות

Ambalotsë

AM2

מעלה, מדרון עולה

amban

"הארץ" (=העולם): טולקין השווה את Ambar  עם Oikoumene, מילה יוונית לעולם כ-"העולם המאוכלס של האדם". אבל ambar מתפרשת כנראה גם כ"גורל", ב- MR:337 (השוו WJ:419) מופיע Imbar במקום Ambar; הפירוש המילולי של שתי המילים הוא כנראה "מקום-מגורים".

אדמה, עפר,ארץ

Ambar

כדור הארץ; העולם הרחב: Palurin. ב LT2 נתונה המילה irmin במשמעות "העולם, כל התחומים המאוכלסים על-ידי בני אדם"; קרוב לוודאי שמילה זו אינה קיימת בקווניה מפותחת. של העולם: marda (שם-תואר, "גשמי"); "סוף העולם" Ambar-metta; "אומן-עולם" Martamo (כינוי של אאוֹלה). -LotR:1003 cf. MBAR; LT1:251, 264, LT2:343, LT1:266

עולם

Ambar

-AM2, LotR:490

מזרח, מזרחה

ambaron, Ambarónë

זריחת השמש, המזרח (מילה דומה אך לא-מתורגמת: Ambaróna, מופיעה ב- LotR:490). השוו גם: "פרח עולה" (ע"ע "פרח") - *ambalotsë ("מתייחסת לפרח או צורת פרח ששימשה כציצה בקצה קסדות גבוהות [מילה לא-קריאה, כנראה 'עתיקות']", "ציצת-קסדה מחודדת". טולקין סימן את המילה בכוכבית מפני שהיתה לא-בדוקה, רק צורת קווניה אפשרית של השם Amloth).

זריחה

ambaron, Ambarónë

משוחזר מן הצורה ambonnar - ריבוי ביחסת התקרבות. צלע-גבעה (מעלה הגבעה): amban.

גבעה

ambo #

שם אם מתוך השראה:#amilessë tercenya  (שם הניתן על ידי אמהות בני הלילית, ומעיד על תכונה דומיננטית שנתפסת על ידי האם אצל הצאצא. רק צורת הרבים:  amilessi tercenyë מתועדת). "אם האלוהים" (מרים, בתרגומיו של טולקין לתפילות קתוליות) פירושו ארומילה Eruamillë.  AM1, MR:217

אמא

amil

שם האם, שמות הניתנים ע"י אמהות בני-לילית לילדיהן מתוך הארה, המציינים תכונה דומיננטית באופי הילד. רק צורת הרבים amilessi tercenyë מתועדת);

שם

amilessë (tercenya)

 

אמא

ammë

משוחזר מצורת בינוני פועל amortala.

להזיז, למשוך

amorta #

בעל קרס, עקום: rempa. LotR:1157, GAT, REP

קרס, וו

ampa, atsa

PEN

מדרון, מעלה

ampendë

דוגמא: נאמ': an sí...Varda...máryat...ortanë, "כי עתה... וארדה... נשאה ידיה".  הערה: an מתפרש גם כ-"עד, עד ש-". -Nam

כי

an

Arct

עד ש- , עד

ana, na, an, ana-

NDAN

למרות זאת, עם זאת

a-nanta/ananta

זריחת השמש: anarórë, ambaron, Ambarónë

שמש

Anar

קיימות גם הצורות orontë, oronto שכניראה לא בשימוש בקווניה בצורתה הבשלה. -ORO, Nam/RGEO:67

זריחת השמש

anarórë

-LotR:1157, Silm:427, ÁNAK 

לסת

anca

 באריכות, ממושכות: andavë. סימן אורך: andatehta. -ÁNAD, TEK

ארוך

anda

MBUD

פיל

andamunda

"שער גדול"- Andon ( ברבים   andondi)

שער                                     

ando

גם: שקיעה, מערב

ערב

andúnë

גם: שקיעה, ערב. ארצות המערב (אזור בנוּמנור): Andustar

מערב

andúnë

במקור מופיע בלשון רבים anessi. מילה זו כוללת גם שמות נרכשים וגם שמות הנתנים בלידה. -MR:217

שם פרטי

anessë

שם מוענק (צורת הרבים anessi מאושרת. מילה זו מקיפה גם את "השמות המאוחרים" וגם את "שמות האם".)

שם

anessë

angaina - עשוי פלדה; Angamaitë - יד הפלדה; Angamando - כלא הברזל. ANGÂ/LotR:1157, LT1:252, LT1:249, 268, Letters:425 cf. LotR:1085, MR:350

ברזל, פלדה

anga

"השרשראות הגדולות" בהן נכבל מלקור פעמיים; ב-LT1:249 מופיעה הצורה Angaino. Silm:59

שרשרת, שלשלת

Angainor

"כלא הברזל", מבצרו של מורגות' בעידן הראשון (כך ב MR); מופיע גם כ Angamanda (אטימ'), Angamandu/Angamandi (LT1:249/252).

תופת, גיהינום

Angamando

כלא-ברזל. -MR:350, Silm:428, MBAD

אנגבאנד

Angamando

-Silm:428

אנגרוד

Angaráto

LT1:249

מצוקה

angayassë

צורת רבים: angwi . ANGWA

נחש

ango

מילולית "נחש-דרקון".

דרקון

angulókë

לתת מתנה- anta-, מעניק המתנה-  Anto (ז.),  Ante (נ.) כנראה שזוהי מילה שלא רלוונטית לאטימולוגיה המאוחרת יותר בה פירוש המילה Anto הוא פֶה, מילה אלטרנטיבית למעניק מתנה ז. היא-   Antaro.  ארץ מלאה במתנות (אחד מכינויי נומנור)- Andor -  הפלולוגיה ל- Annandor; מתנה יקרה (פירוש שמה של מליאן)-Melyanna.  -ANA, LotR:1157, Silm:313, 434

מתנה

anna

-ANA

לתת, להעניק

anta

בקווניה המילה היא ביחיד. -ANA

פָנים

anta

 

פה

anto

משמש בדקדוק לתאור מניפולציות שונות על השורש. VT:39:9

חיזוק

antoryamë

- ממשי, מציאותי. ANA

אמיתי

anwa

-ANA

ממשי

anwa

רק בשפה הארכאית

לעבור

anwë

משוחזר מצרופים כמו Apanónar - "שנולדוּ אחרי" - שם של בני הלילית לבני האדם.

אחרי

apa #

מילולית: "ראיית- המאוחר", חזיון של דבר-מה שיבוא אחרי ההווה. ב- MR:216, apacenyë מתורגם "ראיית הנולד"; אך ההקשר בו מופיעה המילה, כמו גם צורתה, מעידים בבירור שלמעשה זוהי צורת הרבים של המושא #apacenya - "של ראיית הנולד". לפיכך, שם העצם הוא כמעט בוודאות *apacen; השוו tercen - ראייה פנימית.

ראיית הנולד

apacen *

GL:17

ניצחון

apairë 

AP

בשר (מבושל)

apsa

AP

מזון מבושל, בשר.

apsa

-AP

אוכל (מבושל)

apsa

 לגמרי, לחלוטין. -WJ:392

סך-הכל

aqua

WJ:392

לגמרי, לחלוטין

aqua

-WJ:392

לחלוטין

aqua

מילולית - היות סגור לגמרי. משמש לתאור נפש שסגרה את עצמה בפני מגע טלפתי. -VT39:23

פרטיות

aquapahtië

-AR/Nam/FS

ו- (ו' החיבור)

ar

אלמנט המופיע ב Arfanyarassë (אחד משמותיו של טאניקווטיל) במשמעות "רם, נעלה".

גבוה, רם

ar #

ליד. תחילית - ar (דוגמא : Araman - "מחוץ לאמאן". -AR2, Silm:428

מחוץ ל-

ara

AR1 , MC:223

שחר

ára, †amaurëa

-PM:345

אָרגון

Aracáno

-MR:230

פינארפין

Arafinwë

צורת ריבוי: arani. צורת מוקדמת יותר של המילה (מהאטימולוגיות) שנזנחה ע"י טולקין היא haran; עשבת המלך: asëa aranion; מלכי האלדאר: i arani Eldaron; ארץ המלך:  Arandor; מלכי (המלך שלי): aranya; ידיד המלך: arandil ; משרת המלך, שר: arandur; פר מלכותי:  Aramund  (שם שהוצע עבור פר); -3AR, LotR:899, WJ:369, UT:165, 193, 313, Letters:386, 423

מלך

aran

מילולית: "ידיד המלך". -Letters:428, 386

מלוכני

arandil

מילולית: "משרת המלך". Letters:386, UT:313

עוצר, סוכן

arandur

3AR

נסיכה

aranel

(צורת יחיד משוערת #Arata, PM:363). האראטאר הם האדירים שבואלאר - מאנווה, וארדה, אולמו, יאבאנה, אוולה, מאנדוס, ניאנה ואורומה. Aratar מוזכר גם כ"הנעלה, המרומם". Silm 32/381, WJ:402

נעלִים, ה-

Aratar

ביחיד  Arata.  האראטאר היו האדירים מבין הואלאר: מאנווה, וארדה, אולמו, יאבאנה, אאולה, מאנדוס, ניאנה ואורומה. Silm 32/381, WJ:402

עילאיים, ה-

Aratar

Silm:428

אלוף, אדם רם מעלה

aráto

 מתפרץ

מהיר

arauca

Lenwa (צר וארוך, ישר). מצר יבשה yatta. דרך צרה axa, צוק צר nehtë. AK, LT2:341, YAK, UT:282

צר

arca

מילולית: אזור, תחום בעל גבולות מוגדרים. Arda (עם A גדולה) הוא השם שניתן לעולם שלנו (כדוה"א). -3AR, Letters:283

ממלכה, עולם

arda

 אור שמש.

שמש

árë

PM:127

אור שמש, אור יום

árë

arinya - של בוקר, מוקדם (ש"ת). AR

בוקר

arin

AR1

מוקדם

arinya

אם קיימת צורת יחיד היא צריכה להיות #arma. -3AR

סחורה, מוצרים

armar

-Letters:428, 386

מלכותי

arna

הארץ המלכותית. -Letters:428

ארנור

Arnanor, Arnanórë

האלמנט #ar- ב Arfanyarassë (אחד משמות טאניקווטיל) מבואר כ"רם(נאצל, נעלה). Arquen הוא פשוט ar ("אציל") + quen ("אדם"). אישה אצילה (אחד משמותיה של גאלאדריאל): Artanis. WJ:372, WJ:416, PM:347

אציל

arquen

הערה: arta פירושו גם: "לרוחב". -GARAT (see 3AR)

מִבצר

arta

משמש גם במשמעות: מבצר -LT2:335

לרוחב

arta

TUY

שחר

artuilë

אחריה יבוא שם עצם ביחסת שייכות, למשל:  *i heru arwa i nerion "השר השולט בבני האדם". 3AR

בעלות, אשר בבעלותו... (מילת יחס)

arwa

שתים-עשרה שעות, יום, להבדיל מ"לילה". AR1

יום

arya

12 שעות היום.

יום

arya, arië

 

יורש

aryon

חגיגה בזמן קבוע . בוואניארין - athar.

פסטיבל

asar

מועד קבוע (השוו פסטיבל)

לקבע, לקבוע

asar

זמן קבוע, מועד, חג (בוואניארין athar)

זמן

asar 

-LotR:899

עלה

asëa(þ)

פתח, פה. GAS

חור

assa

פתח.

פה

assa

VT39:23, LAT, GAS, VT39:23/VT41:5

פתח

assa, latya

רק צורת הרבים astar מתועדת. LotR:1142

חודש

asta #

ÁS-AT

אבק

asto

משמש גם כתחילית פועל: at-, ata- (במשמעות של חזרה על הפעולה) AT

שוב

ata

MC:223

מפולת

atalantë

אשר נפלה: atalantëa. MC:222

נפילה, התמוטטות

atalantë, atalantië

צורת ריבוי: atalantië. -MC:222, 223

הרסני

atalantëa

 מילולית "אודות אבות האדם". -MR:373

תולדות אבות האדם

Atanatárion

השניים, כינוי לבני האדם שנתייחד ברבות הימים לבני שלושת הבתים.

שני

Atani

TAK

בניין

ataquë

רבים atári בסיל', אף שבאטימ' מופיע atari. "אבי-הכל" (אלוהים): Ilúvatar. -Silm:428, 229/ATA/LT1:255, Silm:404/UT:446

אב

atar

GAT

לתפוס בוו, להשחיל

atsa

GAT

תופסן, טופר

atsa

-AT(AT)/Letters:427

שתיים, 2

atta

מילולית "דו-רגליים"

גמדים פעוטים, ה-

Attalyar

AT(AT), TATA

כפול

atwa, tanta

קידומת המבטאת תנועת הרחקה מהדובר או ממחשבותיו. לדוגמא: auciri "לחתוך חלק, כך שלא ישאר זמין"

הלאה, החוצה

au

WJ:365-366, 368

להיפטר מ-, להוריד בחיתוך

auciri-

GAWA

המצאה

aulë

LT1:249

מדובלל

aulë

אור יום.

יום

aurë

שגשוג, הצלחה, גם ש"ת: עשיר. LT2:336

עושר

ausië, autë

-GAWA

להתחיל, להמציא

auta

לעזוב, להסתלק. צורת עבר: oantë, oantië במשמעות פיזית של "ללכת למקום אחר".

לעבור

auta

עבר: oantë, oantië. -WJ:366

לעזוב

auta

GAWA

לתכנן, להמציא

auta-

לתכנן, ליצור. קיים הומופון שמשמעותו "לעבור" GAWA

להמציא

auta-

צורת העבר: oantë, עבר מושלם: oantië. מתאר עזיבה פיזית.

ללכת

auta-

LT2:336

שפע, עושר

autë

משמש גם כש"ע: עושר, שפע. LT2:335

עשיר

autë

פועל שאינו בשימוש בשפה רגילה. -WJ:370, KWET

להגיד "לא"

ava-

אל. אל תעשה זאת: áva carë!

לא

áva, avá

שלילת ציווי. אל תעשה זאת! äva carë!.

אַל

äva, avä

AWA, ET

מחוץ ל-

ava, ettë

לכבול, לרסן. VT41:5, 6

לחזק

avalerya

 VT41:5, 6

לרסן, לכבול

avalerya-

-VT41:5, 6

לכבול, לרסן

avalerya-

אנחנו לא [+פועל עתיד]

לא [בעתיד]

avammë, vammë

שלילת העתיד, גוף ראשון רבים: "אנחנו לא [נעשה]"

לא

avammë, vammë

אני לא [+פועל בעתיד]

לא [בעתיד]

avan, ván, vanyë

שלילת העתיד, גוף ראשון יחיד: "אני לא [אעשה]"

לא

avan, vän, vanyë

מתורגם כ- unwill. VT39:23

אי רצון

avanir

 

אסור לספרו

avanyärima

-WJ:370, KWET 

לאסור

avaquet-

צורת העבר היא ללא ספק *avaquentë; השוו quet- בערך: להגיד, לומר.

לאסור

avaquet-

 

אסור לאומרו

avaquétima

בני-לילית שסירבו להצטרף לצעדה מערבה (מקואיוויינן): (יחיד Avar ב- WJ:371; Avar או Avaro באטימ'), נקראו גם: Avamanyar - "אלו שלא באו לאמאן, מפני שלא רצו בכך" (להבדיל מ- Úmanyar, Úamanyar, Alamanyar - "אלו שלא הגיעו לאמאן", למרות שהצטרפו לצעדה מקואיוויינן; אלה נקראים גם Heceldi או Ecelli, ראו נטושים, ה-).

בני הלילית המסרבים

Avari 

ראה "בני הלילית המסרבים".

מסרבים, ה-

Avari 

לפי LT1:249 . אבל לפי האטימולוגיות פירוש המילה הוא "שביל צר", וזהו כנראה הפרוש בקווניה המאוחרת.

מפל מים

axa

שביל צר, גיא

שביל, דרך

axa

-AK, LT2:341

גיא

axa, yáwë, falqua

WJ:399

חוק, דיבר

axan

חוק דתי, מצווה מאת ארו. -STAN, WJ:399, VT39:30, 23

מצווה

axan